Zastupitelstvo obce 2022 – 2026

Zastupitelé 2022-2026

Jana Kortusová – starostka, tel.+420 724 005 252,
e-mail starostka@stribrna.cz

Bc. Kateřina Secká – místostarostka, tel. +420 723 379 732,
e-mail mistostarostka@stribrna.cz

Josef Kysela – předseda kontrolního výboru,
e-mail josef.kysela@volny.cz

Gűnter Fischer – předseda finančního výboru,
e-mail gunter.f@seznam.cz

Mgr. Andrea Krýzlová– předseda komise pro životní prostředí,
e-mail antox1977.ak@gmail.com

Ing.Stanislav Pohanka – člen finančního výboru,
e-mail stanislav.pohanka@seznam.cz

Martin Gössl – člen kontrolního výboru,
e-mail gosslmartin@seznam.cz

Jan Šudák – předseda komise pro kulturu a sport,
e-mail coudag12@seznam.cz

Jiří Papež – předseda komise technické a pracovní údržby lyžařského vleku,
e-mail papez@changroup.cz

6. zasedání ZO
5. zasedání ZO
4. zasedání ZO
3. zasedání ZO
2. zasedání ZO
1. zasedání ZO
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Stříbrná
Zastupitelstvo obce 2018 – 2022