Zastupitelstvo obce 2022 – 2026

Zastupitelé 2022-2026

Jana Kortusová – starostka, tel.+420 724 005 252,
e-mail starostka@stribrna.cz

Bc. Kateřina Secká – místostarostka, tel. +420 723 379 732,
e-mail mistostarostka@stribrna.cz

Gűnter Fischer – předseda finančního výboru,
e-mail gunter.f@seznam.cz

Mgr. Andrea Krýzlová– předseda komise pro životní prostředí,
e-mail antox1977.ak@gmail.com

Ing.Stanislav Pohanka – předseda kontrolního výboru,
e-mail stanislav.pohanka@seznam.cz

Martin Gössl – člen kontrolního výboru,
e-mail gosslmartin@seznam.cz

Jan Šudák – předseda komise pro kulturu a sport,
e-mail coudag12@seznam.cz

Jiří Papež – předseda komise technické a pracovní údržby lyžařského vleku,
e-mail papez@changroup.cz

14. zasedání ZO
13. zasedání ZO
12. zasedání ZO
11. zasedání ZO
10. zasedání ZO
9. zasedání ZO
8. zasedání ZO
7. zasedání ZO
6. zasedání ZO
5. zasedání ZO
4. zasedání ZO
3. zasedání ZO
2. zasedání ZO
1. zasedání ZO
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Stříbrná
Zastupitelstvo obce 2018 – 2022