Úvodní slova paní starostky Jany Kortusové

Vážení a milí spoluobčané,
v pátek 28.6. konečně nastal čas, na který se těší snad všechny děti bez rozdílu, a to jsou vytoužené prázdniny. Ať už to s vysvědčením dopadlo jakkoliv, začátek prázdnin se u nás v obci, jak se patří oslavil velkou párty.
Dospělým začíná čas dovolené, měsíce přece jen většího klidu a zaslouženého odpočinku.
I na obecním úřadě si budeme průběžně vybírat dovolenou, ale pracovat se nepřestane. Léto nejsou jen prázdniny a dovolené, ale také hlavní část stavební sezóny. My máme připravené dvě větší akce, které už mají konkrétní podobu a termín, a to je oprava tří úseků místní komunikace a prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu. Jako každá stavba, ani ty naše se neobejdou bez určitého omezení, ale když se musí něco opravit, nebo nového vytvořit, bohužel nejde to jinak. Výsledek ale určitě bude stát za to!
V této souvislosti Vás žádám o trpělivost a shovívavost na všech místech, kde se cokoliv buduje či opravuje a zároveň Vás prosím o zvýšenou opatrnost při pohybu na těchto místech.

Milí spoluobčané, chtěla bych Vám do nadcházejících prázdninových dnů popřát dobrou náladu, pohodu, zasloužený odpočinek a už jen málo zimy a deště, zato hodně tepla a sluníčka.

Jana Kortusová

Březen 2024

Vážení spoluobčané,
vypadá to, že končí poměrně mírná zima, která sice nechala z velké části naše zimní stroje dřímat, ale jinak nás prověřila sněhovými přeháňkami, nízkými teplotami, častým deštěm i ledovkou.
Řada z nás si pro letošek dala nějaký ten drobný či větší cíl. Mnoho cílů si pro letošní rok vytyčila i naše obec a na těch, které jsou posvěceny zastupitelstvem, se již pracuje.
Mezi největší letošní investice a cíle patří prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v horní Stříbrné. Tato zakázka je v současné době po soutěži a bude požádáno o dotaci z Karlovarského kraje. Další velká investice, kterou zastupitelstvo obce odsouhlasilo a na kterou se podala také žádost o dotaci, je oprava částí třech místních komunikací. Poslední větší akce, které by chtěla obec v tomto roce zvládnout je vybudování sociálního zázemí pro venkovní akce v pensionu Márty, a také se v rozpočtu vyčlenily finance na stavbu další autobusové zastávky a přístřešku pro tříděný odpad.
V rozpočtu jsou ale schválené i částky na drobnější výdaje. I dál tedy budeme pracovat na úpravě zeleně v obci, na úpravách veřejného prostranství, na opravách a na přípravě dalších akcí obce.
Akce se chystají nejen ty pracovní, ale i ty kulturní. Na první kulturu a zároveň „NOVINKU“ se můžete těšit již 23.3. Na tento den připravujeme „Stříbrňský ples. Vstupenky lze zakoupit v obchůdku Márty.
Na dění, novinkách a kultuře v obci se podílí nejen obec Stříbrná, kulturní komise, ale také Vy, spoluobčané, a velice všem za tento zájem děkuji.

V závěru bych všem chtěla popřát hodně zdraví, krásné jarní dny a pohodu v rodině i mezi přáteli.

Jana Kortusová

Prosinec 2023

Vážení spoluobčané,
dny se nám už výrazně krátí a teploty na teploměru se začínají přibližovat k nule a klesat pod ni. Nedá se nic dělat, tepla jsme si letos užili nadmíru a můžeme z jeho energie už jen čerpat.
Čas někdy utíká tak rychle, že se v něm přestáváme orientovat. Cože, on už je zase víkend? Vždyť včera bylo úterý… A náhle jsou tu už za pár dní Vánoce!
Žijeme v rychlé a uspěchané době, požadavky na výkon, na rychlost, na přesnost, na produktivitu se neustále zvyšují. Současná doba nabízí příliš mnoho možností, příliš mnoho variant, možná nám tím chce i život trochu zkomplikovat. Navzdory různým technickým vymoženostem je času pořád nějak málo. Vše se zrychluje, tlak a stres stoupá. Ale i tak, není objektivně žádná doba lepší nebo horší. Vždy je to jen úhel pohledu. Je na nás, zda si budeme brát a vidět to lepší a zároveň nepopírat to horší. Vidět věci tak jak jsou, nijak si je nepřikrášlovat, ani neočerňovat.
Zkusme se v klidu zamyslet. Neděláme si většinu toho stresu sami a zbytečně? Budou Vánoce, je opravdu nutné péct dvacet druhů cukroví, pokud na to nemám čas? Je potřeba nakupovat hodně drahých dárků a velké množství potravin? Uklízet dům od půdy až po sklep?
Pojďme v nadcházejícím adventu trochu zpomalit a vychutnávat si obyčejné věci, jež nás obklopují. Za zkoušku to stojí, koneckonců vrátit se ke svému hektickému stylu života přeci můžete kdykoliv, tak proč to nezkusit chvíli jinak a možná i líp.

Milí spoluobčané,
přeji Vám a Vašim blízkým krásný čas adventu a nádherné vánoční svátky. Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, a pokud to bude potřeba, tak hodně síly k překonání všech překážek a trápení, kterými nás život zkouší. Moc bych si přála, aby nový rok byl pro nás všechny úspěšný, aby se nám dařilo a žilo dobře a abychom za rok, při pohledu zpět, měli opět dobrý pocit.

Jana Kortusová

3.7. 2023

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku. Začal čas prázdnin a dovolených, období, v němž většina z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, odpočívat nebo naopak cestovat. Čas, kdy se zvolní a můžeme „dobít si baterky“. Nastává období, jehož předpokladem je příznivé počasí – i když o stabilitě počasí můžeme v posledních letech dost pochybovat.
Prázdniny, toto slovo podvědomě vyvolává slast. Evokuje sladké nicnedělání, slunce, vodu a smích. Dva měsíce volna bez povinností zabývat se učením a školními úkoly. Je konec rannímu vstávání, nervákům se stíháním začátku vyučování a dohánění úkolů.
Rodičům odpadnou denní kontroly domácích úkolů, příprava svačin, a i oblíbená aplikace Bakaláři bude dva měsíce bez aktualizace. Babičkám a dědečkům naopak nastanou dobrodružnější časy, když se u nich začnou střídat všechna vnoučátka.
Dovolte mi, abych vám popřála krásné léto plné odpočinku, času s rodinou a přáteli, grilovaček, posezení, cyklo výletů a vycházek.
Ať už budete trávit letní měsíce kdekoli, přeji vám, abyste je prožili podle svých představ, a hlavně ve zdraví.
Všem krásné léto, zdravou mysl a dobrou náladu.

Jana Kortusová

Vážení spoluobčané,
uplynulá zima nebyla na sníh a mráz příliš štědrá, což moc nepotěšilo milovníky zimních sportů ani přírodu, ale jaro se již kvapem blíží, proto mi dovolte krátké shrnutí uplynulého období.
Na následujících řádcích se vám pokusím přidat pár důvodů k radosti s přehledem toho, co dobrého se v naší obci děje a na co dalšího se můžeme společně těšit.
Konečně si začínáme užívat delší jarní dny a probouzející se přírodu všude kolem nás. S jarem ale přichází i velký úklid, a to nejen doma a na zahradách, ale také v obci, na celém našem území.
Již tradičně byla vyzdobena cesta „Velikonoční stezka“ pro malé i velké návštěvníky. Podle ohlasů na místě, v obci i na Facebooku se akce líbila vám i vašim dětem.
Dolní část Stříbrné, střed obce a hřbitov se již nějakou dobu snažíme nazdobit ve vztahu k právě probíhajícímu ročnímu období nebo svátků.
K odpočinkovému místu s cyklostezkou, tzv. „Park“, nám stavební úřad v Kraslicích udělil souhlas s užíváním. Ladíme poslední detaily, proběhnou ještě malé terénní úpravy, a pak už jen budeme čekat, až se vše zazelená a rozkvete.
Se šatnou a zázemím pro zaměstnance obce jdeme do finále. Žádost o kolaudaci stavby je podaná a během pár dnů by tedy i tato stavba měla být povolena k užívání.
Rozjeli jsme akci prodloužení kanalizace a vodovodu v horní Stříbrné. Projektovou dokumentaci jsme podali na vodoprávní úřad s tím, že ještě letos by chtěla obec Stříbrná prodloužení těchto sítí vybudovat. Bohužel náš zájem, a hlavně i zájem veřejný, se shledal u vlastníků jedné nemovitosti s nelibostí, a proto se dobrý úmysl obce bude muset termínově posunout. Pevně věřím, že veřejné zájmy budou vypořádány ve prospěch obce Stříbrná a poté budeme moct vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Pracuje se i na prodloužení dalšího kanalizačního řadu v dolní Stříbrné, pod poštou a v části zvaná „Amerika“ O časovém harmonogramu vás budeme informovat.
V letošním roce máme v plánu postavit přístřešek na tříděný odpad u restaurace Márty a autobusovou zastávku u „fabriky“. I na této akci pracujeme a v brzké době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Požádala jsem o spolupráci město Kraslice ve věci možného využití „Senior expres“ pro naše občany. Bohužel město jedním autem tuto službu nepokryje a spolupráce tedy není možná. Karlovarský kraj vypsal dotační titul na pořízení nákupu automobilu pro službu občanům „Senior expres“ a obec Stříbrná má velkou šanci na tuto dotaci dosáhnout. Podpora kraje je přibližně 40 % celkových nákladů. Ráda bych tuto možnost využila, a proto v brzké době k tomuto proběhne schůzka zastupitelů.
Je opravdu hodně toho, co se v obci děje a dít bude. Informace průběžně dávám na facebookové stránky a vím, že je potřeba i aktualizovat informace ne webových stránkách obce– v tomto směru cítím nedostatky, polepšíme se.
Na závěr bych vás ráda pozvala na kulturní akce, které se u nás v brzké době uskuteční:
„Pálení čarodějnice“ v neděli 30. 4. 2023, „Dětský den“ v sobotu 3. 6. 2023 a „Poutní slavnost“ v sobotu 17. 6. 2023.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám krásné jarní dny, plné pohody a sluníčka.

Jana Kortusová.

Milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků, splněných přání, rozzářených dětských očí, čas dárků a radosti s pohodou. Ale Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu.
Ať máme kdokoliv z nás jakýkoliv pohled na svět, jistě se můžeme shodnout na skutečnosti, že člověk má přirozenou potřebu v něco věřit. Víra zde nemusí znamenat náboženský zápal, nemusí být nutně protikladem rozumového chápání. Každý z nás v něco věří, chce věřit, neboť víra přináší naději. A s vírou jsou Vánoce přímo spojené v mnoha rovinách.
Využijme síly a hloubky vánoční doby k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život.
Děkuji všem, kteří se svou celoroční námahou a poctivou prací zasloužili, abychom si mohli společně tento krásný čas v klidu vychutnat, krásný čas Vánoc připomenout a v klidu i v pohodě především prožít.
Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce, ať je po vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o všechno krásné podělit.
Do nového roku Vám přeji to nejdůležitější, a to hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ, ale také štěstí, spousty úspěchů, odvahy a sil na cestě k vysněným cílům.

Jana Kortusová, starostka

22.9. 2022

Něco končí a něco začíná. Klasický kolorit každodenního života.
Již zítra proběhnou komunální volby do zastupitelstev obcí a měst na volební období 2022 – 2026. Stávající mandáty zastupitelů zanikají a budou přiděleny nové. Vaše hlasy tak budou i jakýmsi vysvědčením pro nás, stávající zastupitele, jak jste byli s naší prací spokojeni.
V obci Stříbrná byla podána pouze jedna kandidátní listina. Přesto bych Vás chtěla požádat, přijďte 23. a 24. září k volbám a podpořte své kandidáty.
Veřejná práce je náročná a někdy také nevděčná. Přes všechnu snahu a čas, kterou do ní investujete, setkáte se občas s kritikou i s nevděkem. Nikdy se nemůžete zavděčit všem. Prosím Vás, kteří se snažíte a pracujete jakkoli pro naši obec, naše občany, nebo o to máte zájem – nevzdávejte to. Rozkvět naší obce není jen starost těch, co sedí na úřadě, ale nás všech. A já jsem vděčná a vážím si každého, kdo se do veřejného života aktivně zapojí, ať v oblasti kultury, sportu, v našich spolcích, nebo i údržbou obecních pozemků kolem své nemovitosti. Každý, kdo pomáhá, podílí se na organizaci nebo jakkoli podporuje ostatní v jejich prospěšné práci, tvoří naši obec krásnější. Stříbrná je obec, která se stále rozvíjí a stále je v ní co budovat a zlepšovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v uplynulém období s obecními záležitostmi pomáhali, do akcí se zapojili, ať už z titulu funkce zastupitele, nebo jako řadoví občané. Také bych chtěla velmi moc pochválit zaměstnankyně obecního úřadu, protože za všemi akcemi se skrývá spousty hodin práce, příprav, jednání a celkové administrace. A v neposlední řadě patří pochvala a poděkování zaměstnancům obce – vizuální podoba a styl společných částí obce a udržování veřejných prostranství je hlavně i jejich zásluha.
Věřím, že jste prožili hezké léto a s pozitivní myslí vstupujete do podzimního času.
Přeji vám všem hezké podzimní dny a dobrou náladu.

Jana Kortusová

22.6. 2022

Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
blíží se nám prázdniny…. Tohle období mám velice ráda. Nejen z důvodu letního počasí, ale především z důvodu menších nároků na povinnosti, které jsme měli spojeny se školní docházkou dětí. Žádné úkoly, žádné zahánění dětí do postele, protože ráno se vstává, ale spousta volného času celé rodiny, tábory, prázdniny u babičky, výlety, soutěže, návštěvy.
Pro dospěláky je to kromě „uvolněné morálky dětí“ doba dovolené, na kterou se člověk těší už od Vánoc, protože odpočinout si potřebujeme všichni. I na úřadě proběhne období čerpání dovolených, z čehož pro Vás občany neplyne žádné omezení, protože všechny služby budeme samozřejmě provozovat dál.
A bez omezení probíhají také práce v obci.
Jednou z nich je realizace stavby „Centrálního parku“.
Cyklopark a mlátové cestičky jsou hotové a v brzké době proběhne i částečná kolaudace. Tuto akci sice provázely menší komplikace, ale během pár dní bylo vše vypořádáno. Již nyní vypadá park krásně a určitě najde své využití u mnohých z nás. V současné době jsou na místě vysázené stromy a v září se začnou sázet keře a trvalky. Ale už přes léto bychom chtěli cyklopark pro děti zpřístupnit.
Šatna v obecních garážích a inženýrské sítě k ní už mají stavební povolení. Po kontrole stavebním dozorem vyhlásí obec Stříbrná výběrové řízení, práce by měly začít nejpozději v září.
Postupně se v obci staví přístřešky na tříděný odpad a zastávky.
Ve fázi projektu jsou nyní například rekonstrukce pensionu Márty, rekonstrukce budovy Jitřenka, veřejné prostranství kolem těchto budov, a také prodloužení kanalizace na některých místech v obci.
Práce a záměrů je spousta. Některá vyjádření a povolení zabírají neskutečně dlouhý čas a málokterá stavba je realizována zcela bez jakýchkoliv změn oproti projektové dokumentaci a bez potíží. Důležité však je, snažit se je efektivně řešit a být trpělivý.
Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících prázdninových dnů dobrou náladu, pohodu a alespoň několik dnů krásné, slunečné dovolené ať už se sportem, anebo jen tak, s obyčejným odpočinkem v prostředí, kde se budete dobře cítit

Jana Kortusová

29.4. 2022

Vážení spoluobčané,
první jarní úklidy obce pokaždé vyžadují hodně energie a trpělivosti. Ulámané a popadané větve, uschlé stromy, zanesené příkopy a všude začíná růst tráva. S tím vším se snažíme vypořádat v rámci údržby veřejného prostranství v obci. V pracovní četě máme šikovné zaměstnance, kteří se opravdu snaží udržet Stříbrnou čistou a uklizenou. Spojit příjemné s užitečným je vždy správný počin, i proto jsme zaměstnali tři ukrajinské ženy, na dohodu o provedení práce, které nám pomáhají nejen s úklidovými pracemi.
Ve všem špatném musíme hledat dobro. V covidové době, kdy nebylo možné se scházet, obec připravila velikonoční stezku, která se návštěvníkům velmi líbila. Vznikla tedy další nová akce, kterou budeme každoročně pořádat. Letos naši stezku navštívila kromě lidí přímo ze Stříbrné třeba i celá třída mateřské školky z Kraslic a spousta hostů z okolí.
A nyní se už o slovo hlásí čarodějnice… V současné době už nemusíme pálit čarodějnice ze strachu a zahnání zlých sil, nemusíme házet zapáleným koštětem, ale díky dříve zavedeným tradicím se můžeme společně sejít a prožít hezké chvíle.
A hezké chvíle budeme určitě prožívat i v následujícím květnu. Květen je lásky čas, za každého počasí.
Nenechme si proto krásné jarní chvilky znepříjemňovat případným špatným počasím a užijme si všichni pohodové jarní dny v klidu, v lásce, ve zdraví, na zahrádkách, výletech i v pohodlí domova.
A nezapomeňme – v neděli 8. května mají svůj den všechny maminky.

Jana Kortusová

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Dnešní doplnění nelze věnovat ničemu jinému než aktuální situaci v Evropě, na Ukrajině. Ta přímo či nepřímo zasáhla každého z nás, a to hned po dvou letech boje s covidem. I tenkrát nás vzájemná pomoc spojila. Prošli jsme si strachem o své blízké, změnou životních postojů a hodnot, každý z nás byl více či méně v obtížné situaci. V současné době, kdy pandemie Covid-19 je na ústupu, celý svět s napětím sleduje dění na Ukrajině. Ráno dne 24. 2. 2022 Rusko tento suverénní stát napadlo. My všichni jsme byli doslova šokovaní skutečností, která nastala. Ukrajina čelí brutálnímu útoku ze strany Ruska, které spustilo plnohodnotnou invazi.
Nikdy jsem si nemyslela, že naše generace zažije pandemii v tak velkém rozsahu, a už vůbec ne válku v Evropě. Válku, která se nás tak bezprostředně dotýká a je tak blízko našich hranic.
Myslím na všechny občany Ukrajiny žijící přímo na jejím území, i na ty, kteří žijí v ČR a na Ukrajině mají své blízké. Vpád ruské armády na Ukrajinu vyvolal obrovskou vlnu solidarity napříč světem. Uvědomujeme si, jak je lidský život křehký, jaké nedozírné následky by válka mohla mít nejen v Evropě, ale v celém světě. Jsem velmi ráda, že naše země okamžitě zareagovala a připojila se k mezinárodní podpoře Ukrajiny.
Velmi si vážím Vaší solidarity a podpory, kterou od první chvíle projevujete. Neváháte pomáhat těm, kteří musí opustit své domovy v rodné zemi. Neumíme si představit, čím tito lidé, mezi kterými je tak mnoho dětí, právě procházejí. Vaše pomoc je neocenitelná.
Situace se mění každým dnem a mohou přijít další neočekávané situace, kterým budeme muset čelit. Chtěla bych Vás ujistit, že naše obec je připravena jak pomoci, tak i řešit případné obtíže, které mohou nastat u Vás, v obci, v okolí.
Odsuzuji ruskou invazi na Ukrajinu, odmítám agresi ze strany Ruska, válku s dopady na životy běžných lidí.
Přeji si, ať zvítězí zdravý rozum a na Ukrajině opět zavládne mír.

Jana Kortusová

Vážení a milí spoluobčané,
jen několik hodin nás dělí od právě skončeného roku 2021. Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla možnost většina z nás především v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit uplynulý rok a už stojíme na prahu roku nového s letopočtem 2022.
O všem, co se v naší obci událo, co všechno jsme vybudovali, či opravili vás postupně informuji ve zpravodaji.
Nelze na tomto místě vyjmenovat, co vše nás v novém roce všechno čeká, ale pevně doufám, že rok 2022 bude k naší obci přívětivý a my budeme svědky jejího dalšího rozvoje.
Není v mých silách, ani v moci uspokojit všechny vaše potřeby a požadavky. Ale věřte mi, že se ze všech sil budeme se všemi zaměstnanci a členy zastupitelstva obce snažit postupně plnit úkoly a činnosti tak, aby naše obec byla pro všechny místem, kde budeme žít v radosti, spokojenosti a míru.
K nejdůležitějším poselstvím tohoto roku a našim společným cílem musí být prohlubování a upevňování mezilidských vztahů a odvěkých mezilidských hodnot jako je láska, naděje a víra.
Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit. Pěstujme víru ve vlastní síly, schopnosti a talent našich občanů. Našim úkolem musí být dodat lidem nejen optimismu a důvěru ve své možnosti, ale i hrdost na naši obec.
Závěrem děkuji vám všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce, na tom, aby se nám v ní dobře žilo. Děkuji také všem ochotným a obětavým občanům, kteří jste v obtížných situacích připraveni a ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je třeba.
Každý z vás má svou šťastnou hvězdu, ať se ta vaše rozzáří právě v tomto roce 2022.
Hodně štěstí, lásky a pevné zdraví přeji vám všem.

Jana Kortusová

Milí spoluobčané,
poslední listopadovou neděli jsme společně rozsvítili vánoční stromeček, první svíčku na adventním věnci a s dobrou náladou zahájili letošní advent. Mikuláš s čertem a andělem opět projeli se svým kočárem celou Stříbrnou. Nastává tedy doba, kdy bychom měli zpomalit pracovní tempo, příjemně se naladit a oprostit se od všech malicherností, abychom alespoň ten vánoční čas mohli prožít v klidu, nejlépe mezi svými blízkými.
Pracovní tempo z pohledu obce nelze úplně zpomalit. Sice se také těšíme na klidnější konec roku, ale přesto máme spoustu práce, kterou je potřeba dokončit. Přemýšlím o tom, co se povedlo, čeho jsme dosáhli, co se nám v letošním roce nepovedlo dokončit, co je ještě potřeba.
Co jsem i letos vnímala jako velmi důležité, je zapojení občanů do života, jejich účast na tom, co se v obci děje. Někteří se přijdou podívat, někteří se zúčastňují aktivně na přípravě i na samotném zajištění průběhu.
Jak jsme si například již zvykli, k obci patří stavění máje a pálení čarodějnic, dětský den, hledání pokladu, pohádkový les, Srdce slabším, vánoční svařák, vánoční koncert v kostele a další. Byly tu i novinky, například párty pro děti za vysvědčení či rozsvícení vánočního stromu. Věřím, že i v příštím roce přijde nápad, který se postupně stane tradicí. Mnoho jednotlivců, někdy i anonymně, téměř každodenně přispívá k tomu, aby se nám žilo lépe. Děkuji všem, kdo v sobě našli a najdou chuť a ochotu v rozsahu svých možností pomoci, chuť a ochotu se podílet na životě ve Stříbrné, zlepšovat ji a dávat všem z nás pocit a vědomí, že nám záleží na naší obci a okolí a na všech lidech, kteří zde žijí.
Kolem nás už poletuje klidná vánoční atmosféra, která je spojena s očekáváním, rodinnou pohodou a splněním dětských přání. K vánocům také neodmyslitelně patří stromeček, cukroví, kapr nebo cinkající rolničky a vůně jehličí. To vše, tak symbolické pro vánoce, nechť se ve vašich domácnostech urodí hojně. Blížící se konec roku nám dává znamení zamyslet se a ještě také vyslovit přání pro rok příští. Přejme si společně, abychom žili v úctě, toleranci, nacházeli k sobě cestu a porozumění pro druhého. Přejme si hlavně dobré a pevné zdraví, štěstí a ať se nám společně v roce 2022 daří.

Jana Kortusová

26.8.2021

Milí spoluobčané,
letní prázdniny k lítosti asi všech dětí končí. Začíná měsíc září, který je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Začínají opět všední dny plné učení, práce a běžných povinností.
Povinná školní docházka je prvním ze zlomových období v životě dítěte a pojem povinnost se stává neoddělitelnou součástí života dítěte
Z předškoláka, jehož hlavní životní náplní byla hra, se takřka ze dne na den stává školák, který se musí vyrovnat se spoustou nových povinností a zcela novým denním režimem.
Škola je už povinností v pravém slova smyslu. Není možné si ráno vzpomenout, že se nikam nejde, nelze si vymínit návrat domů po „o“, když je konec vyučování až odpoledne. A místo obrázků a výrobků dítko domů přináší domácí úkoly a papírky se vzkazy pro rodiče.
V naší obci máme šest nových prvňáčků, kteří 1. září mají svojí velkou premiéru na základní škole v Kraslicích.
Přeji všem školákům úspěšný a pohodový školní rok. Rodičům přeji hodně trpělivosti a radost z výsledků a pokroku svých dětí.
A také, aby nastávající školní rok proběhl bez potíží a distanční výuky.

Jana Kortusová

Červen

Vážení spoluobčané,
velice mě těší, že mohou děti opět chodit do školek a škol. Pomalu se začínáme nadechovat a vracet se k běžnému životu. Začínáme znovu plánovat společenské a kulturní akce. I počasí se začíná zlepšovat a věřím, že nás po docela chladných a deštivých jarních měsících bude čekat slunečné a teplé léto.
V současné době je jedním z mnoha projektů, a to velice důležitým, který se začíná připravovat, projekt budovy Jitřenka. Zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo zadání vypracování projektové dokumentace se záměrem do budovy přemístit obecní úřad. Prostory budovy poskytují ale i další možnosti jejího využití. Co vše bude v konečném návrhu nejefektivnějšího využití budovy a jaké konkrétní zadání předáme do rukou projektanta, budeme ještě řešit se zastupiteli obce v brzké době. Mám ohromnou radost, že se budově č. p. 220 dává šance na nový život.
Další projekt, který se připravuje, je rekonstrukce pensionu Márty, kde hlavním úkolem projektové dokumentace bude sociální zázemí na pokojích. Zároveň také řešíme úpravu pozemků okolo již zmiňovaných objektů Jitřenky a Márty.
Úprava pozemků a zeleně probíhá postupně po celé obci. Některá místa jsou už nově osázena keři. Na podzim připravujeme výsadbu ovocných stromů.

Přeji vám všem pohodové dny

Jana Kortusová

26.4.2021

Vážení spoluobčané,
letošní rozvážný nástup jara a aprílové počasí jsou snad už za námi. Potrápilo nás nestabilní počasí a mrazivé teploty, doprovázené neustálým poletováním sněhových vloček. Trička, kraťasy, pohyb venku, grilování, práce na zahrádce a jiné aktivity přicházejí na řadu o poznání později než v předchozích letech.
Nastává máj, lásky čas. Protože stále žijeme v omezeném režimu, slavnostní vztyčení Májky, tak jako loni, proběhlo bez oslav a společného setkání. Májka byla pouze nazdobena, tradičně jako symbol vzájemné lásky, harmonie, plodnosti, mládí a požehnání naší obce.
Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní či jiným stromem je krásný romantický zvyk, který se určitě vyplatí udržovat a dodržovat. Tahle doslova zázračná pusa ženám slibuje celoroční krásu, zdraví, lásku. Věřím, že se nám v letošním pomalém jaru na 1. máje podaří rozkvetlý strom najít. Pokud ne, vzpomeňte si, že variantou pro rozkvetlou třešeň bývá také propukající bříza.
Květen je tedy především měsícem lásky. Ale nejen v květnu by láska měla být samozřejmostí. Láska by nás měla doprovázet každý den, jak v dětství, v době dospívání, tak i v dospělosti a ve stáří.
Přeji vám příjemné květnové láskyplné dny.

Jana Kortusová

23.3.2021

Milí spoluobčané,
opakování je matka moudrosti. To ale v tomto případě postrádá trochu smysl – už rok trvají nařízení, zákazy, omezení… a vidina světla na konci tunelu je slabá. Před rokem jsme svátky jara trávili alespoň po boku našich nejbližších, ale bohužel letos se Velikonoce zřejmě neponesou ani v duchu oslav s příbuznými. Zdá se, že současná vládní opatření se do velikonočních svátků nerozvolní.
V loňském roce drtivá většina lidí nařizovaná opatření dodržovala. Po dlouhém roce více či méně logických příkazů a zákazů je ochota občanů dodržovat opatření horší, ale stále je znát vlastní lidská zodpovědnost. Je zcela na každém z nás, jestli opatření dodržujeme, ale naše konání nesmí být na úkor ostatních.
V loňském roce obec vydala mimořádný tisk pro dobrou náladu, zahnání nudy, odpoutání se od náročné reality, i s pár náměty na velikonoční aktivity, „Stříbrnské Sluníčko“. Letos si pro Vás obec Stříbrná připravila zábavnou stezku „Tajemství Velikonoc“.
Stezkou chceme přiblížit dětem příběh Velikonoc a zvyky spojené s tímto obdobím. Procházka plná jarní a velikonoční výzdoby a otázek spojených s tradicí Velikonoc určitě může potěšit i mnohé dospělé.
Stezka povede po cestě, kde se každoročně pořádá cesta do pohádky, a bude připravena od pátku 26. 3. 2021 do pondělí 5. 4. 2021.
Přeji Vám všem klidné dny, krásné jaro, veselé Velikonoce, a prosím, neztrácejme optimismus.

Jana Kortusová

Únor 2021

Milí spoluobčané,
část krásné zimy, plné sněhu, je ve své polovině.. Po dlouhé době měla obec ideální podmínky pro spuštění lyžařského areálu, a proto mě velmi mrzí, že kvůli vládním nařízením nemohl být areál využíván. Děti si ale hromady sněhu na kopcích užívají stále. Soutěž, kterou pořádá obec Stříbrná, „Sněhový krasavec 2021“ končí s posledním sněhem, nebo nejpozději 15. března 2021. Stále tedy můžete posílat fotografie svých sněhových výtvorů.
I tuto zimu mám spousty telefonátů k zimní údržbě a mám ohromnou radost, že jsou tyto hovory převážně děkovné. Nejen nákup traktoru, ale i výběrové řízení na traktoristu, byla správná volba. Náš zaměstnanec jezdí o víkendech, ve dne, v noci – prostě jak je potřeba. Sype štěrkem míchaným se solí a komunikace jsou tak dobře sjízdné. Obec na prohrnutí a odklízení sněhu má domluvenou v případě potřeby ještě jinou techniku, ale využil se pouze bagr k odklízení sněhu, a to jen na některých místech v obci. Stále jsou ale všichni v pohotovosti, protože zima ještě nekončí.
Mimo jiné v těchto dnech řeším rekonstrukci restaurace v pensionu Márty. Po výpovědi nájemkyně se zastupitelstvo shodlo na úpravě restaurace tak, aby se mohl po menší úpravě zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru. Obecní nemovitost Márty je nejen obcí, ale i občany, velmi využívaná na společenské akce a setkání. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo opravy brzy ukončit, sehnat nového nájemce a po rozvolnění všech opatření restauraci opět otevřít.

Přeji všem krásné dny, i když nejsou vždy dokonalé a podle našich představ, stále máme spoustu důvodů se usmívat.

Jana Kortusová

4.1. 2021

Milí spoluobčané,
konec roku a začátek roku nového svádí k bilancování. A je o čem přemýšlet. Čelili jsme novým situacím a málokteré byly příjemné. Navíc nelze spoléhat na to, že různá opatření, která omezují náš život, po Novém roce jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Také z pohledu lidských emocí byl rok 2020 opravdu náročnou etapou a zkouškou našich charakterů i vzájemných vztahů. Samozřejmě také negativní ekonomické dopady se stále promítají do všech oblastí našich životů.
Bohužel, důsledky pociťujeme všichni, i ti, kterým se nákaza přímo vyhnula.
Zkusme se na celou situaci ale podívat i pozitivně. Ohlédněme se za tím, co všechno jsme zvládli a co všechno jsme ustáli. Nebylo toho málo. Zkusme si ujasnit, co všechno jsme se naučili. Podržme si vědomí, že nově nabyté zkušenosti už nám nikdo nevezme a můžeme je využít i kdykoliv v budoucnu. S takovým nastavením mysli vstupujeme do nového roku silnější a odolnější.
S novým rokem přichází i nový začátek pro náš starý život. Nová šance zanechat za sebou to staré – špatné, a začít od začátku.

Přeji vám pevné zdraví, klidný a pohodový nový rok

Jana Kortusová

2.12.2020

Vážení spoluobčané,
blíží se čas adventu a vánočních svátků a zanedlouho po nich i začátek nového roku. Je to čas, v němž se obvykle ohlížíme zpět za uplynulým rokem a rovněž přitom uvažujeme o tom, co asi přichystá rok příští.

Náročný rok 2020, který přinesl mnoho změn do našich životů a všem se zřejmě zaryje do paměti, končí.  Již nyní můžeme říct, že byl tento rok poněkud zvláštní, výjimečný, a to v mnoha směrech, plný překvapení i nejistoty pro mnohé z nás.

Byla to snad zkouška k zastavení a k zamyšlení?

Měli jsme příležitost přehodnotit, co je pro nás důležité a jaké jsou naše hodnoty.  Vidím to jako okno, které nám ukazuje, jak se vše zpomalilo a jak záleží hlavně na zdraví a na rodině.  Je pravda, že jisté věci člověk nemůže vůbec, nebo může jen částečně, ovlivnit. Existuje však mnoho věcí, které lze i jako jednotlivci svým přístupem aktivně ovlivňovat, ať už v rodině, v zaměstnání, v obci, či na jiných úrovních.

V obci jako takové, se čas nezpomalil, je toho spousty, co se nám povedlo, jsou vidět změny a stále se snažíme, aby se nám všem v obci krásně žilo. Pozitivní přístup a optimismus, nikoliv věčné hledání negativ, bývá klíčem ke spokojenému životu. Těší mě, že se přidává k pomoci zlepšit a zpříjemnit život ve Stříbrné i více Vás občanů.

Konec roku bývá příležitostí vyslovovat přání do nového roku. Lidé si nejčastěji přejí hodně zdraví, což se mohlo dříve jevit neoriginálním, ba skoro až přáním banálním. Člověk si ale uvědomí nejvíce, když mu zdraví chybí. Tak u toho zůstanu a popřeji Vám všem ono klasické, ale zásadní: „Hlavně to zdraví.“

Mysleme na sebe, na své blízké, najděme v sobě znovu vděčnost a pokoru, abychom se ujistili, že všechno je a bude opět v pořádku. Nevzdávejme se naděje, že příští rok bude mnohem veselejší než ten letošní. V případě, že máme pocit citového dluhu, udělejme vstřícný krok a využijme svátků vánočních a konec roku k narovnání všech vztahů a usmíření.

Přeji vám krásně strávený advent, příjemné a požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví, vzájemného porozumění, štěstí a optimismu.

A co bych si přála jako starostka? Přála bych si, aby se celkově zlepšila nálada mezi lidmi, aby se k sobě chovali navzájem stále lépe a lépe a bylo kolem nás slyšet více smíchu, vidět více spokojenosti a radosti. Aby ten rok 2021 byl pro všechny úspěšný a dařilo se nám společně zase o kousek zlepšit a zpříjemnit život nejen v naší obci. A také, abychom za rok při pohledu zpět měli opět dobrý pocit.

Buďte veselí a šťastní

Jana Kortusová, starostka

9.10. 2020

Milí spoluobčané,
může se zdát, že podzim je ročním obdobím, které je lehce uspávajícím a vybízí k lenošení. Dny se krátí, ochlazuje se, prší…
Podzim ale přináší i spousty zábavy. Procházka, výlet, turistika – příroda pestře zbarvená jak na obrázcích Josefa Lady nám může zvednout náladu. Děti milují pouštět draky, sbírat kaštany, žaludy a vyrábět z nich postavičky. Čeká nás poslední opékání buřtů. Nebo si můžeme uvařit horký čaj s medem, přečíst si pěknou knížku, zachumlat se do deky, pustit si pěkný film, i to je podzim.
Přes všechny nové překážky, omezení a nařízení snažme se dívat kolem sebe pozitivně, užívat si přírody, tepla domova, rodiny a přátel.
Přeji Vám co nejpohodovější podzimní měsíce. Buďte na sebe, prosím, opatrní, nezapomínejte na vitamíny, čerstvý vzduch a hlavně zachovejte si klid a rozvahu.

Jana Kortusová, starostka

22.9.2020

Milí občané,
2. a 3. října 2020 se konají volby do krajského zastupitelstva.
Mnozí už jsou znechuceni politikou a vším, co se děje nejen kolem nás, ale věřte, že stále jsou lidé, kteří chtějí bojovat za nás občany, za naše obce, za náš kraj. I my potřebujeme pomoc našeho kraje, i naše obec potřebuje takové bojovníky.

Vídáme billboardy, plakáty… kandidáti pořádají setkání s občany. Určitě je těžké z tak velkého počtu kandidátů vybrat si toho svého. Nebudu vám doporučovat, koho volit, ale je dobré dát svůj hlas někomu, koho vidíme a hlasitě slyšíme jen teď posledních pár dnů před volbami? Nebo raději podpoříme někoho, za kterým vidíme odvedenou práci a který naše problémy řeší?

Já rozhodně podpořím ty, o kterých vím, že pracují dlouhodobě pro menší obce a města a za kterými je tedy vidět kus dobře odvedené práce.

„Otevřít oči ještě neznamená dobře vidět – potřebujeme mít i otevřené srdce.“

Přeji Vám šťastný výběr při volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje 2020.

Jana Kortusová, starostka

31.8.2020

Vážení spoluobčané,
po dlouhých měsících se konečně vrací děti do škol. Do nového školního roku přeji všem dětem šťastný vstup , spoustu nových kamarádů a hodně úspěchů. Vám rodičům přeji hlavně trpělivost.

Každý začátek je těžký. Zkušenosti získáváme celý život. Někdy jsou dobré, někdy zlé. Dobré nás mnohokrát povzbudí, naopak ty zlé nás mohou poučit.

Nebude to typický školní rok, jak ho všichni známe – s novým školním rokem přišla i nová nařízení. Věřím ale, že nás nebudou tolik omezovat, jako to bylo v předchozích měsících.

Měsíc září je nejen začátkem školního roku, ale slibuje také mnoho zábavy.

Chtěla bych Vás pozvat na akce, které se v naší obci pořádají nejen pod hlavičkou obce, ale také NF Ještěřice, Stříbrňáků Stříbrné, TJ Horal a nebo občanů Stříbrné.
• 5. 9. od 15.00 hodin – Tříkrálová kavárnička – posezení u kávy a dortíku s programem i pro děti – venkovní prostor u pensionu Márty
• 12. 9. od 10.00 hodin – Pohádková cesta – krásná vycházka pro děti i dospělé, plná soutěží a pohádkových bytostí
• 19. 9. od 14.00 hodin – Srdce slabším – charitativní odpoledne pro děti i dospělé s bohatým programem – venkovní prostor u pensionu Márty
• 19. 9. od 11.00 hodin – Fotbalové hvězdy v Kraslicích – charitativní exhibiční utkání SIGI TEAM vs. SK KRASLICE – fotbalové hřiště v Kraslicích
• 25. 9. – 27. 9. – Bazárek „Vše pro sport“ – burza – nákup/prodej – v restauraci Márty
• 26. 9. od 15.00 hodin – Utopenec léta 2020 – soutěž o NEJ utopence, s hudbou a tancem – venkovní prostor pensionu Márty

Všem organizátorům moc děkuji za vše, co pro nás připravují!

Jana Kortusová, starostka

25.7.2020

Vážení spoluobčané,
čas neskutečně běží, prázdniny jsou v plném proudu a počasí se konečně tváří letně.
Práce v obci, kterou chceme dokončit ještě tento rok, je například revitalizace Stříbrného rybníka. K plánovanému vypuštění a výlovu ryb se můžete přijít podívat 29. července od 8.00 hodin. V srpnu se už začne pracovat na opravě. Stavba by měla být předána do konce roku. Zároveň se u Stříbrného rybníku vybuduje herní prvek, lavičky a prostředí se osadí zelení.
Dále nás čeká výběrové řízení na zhotovitele stavby „Prodejna potravin“, kterou bychom chtěli vytvořit v prostoru pensionu Márty.
Započneme s opravou mostu pod poštou, kde bylo 30. března 2020 předáno staveniště firmě Dopravní podnik Kolín, a.s. Firma nás požádala o dodatek ke smlouvě, ve kterém bude zohledněna změna doby plnění zakázky, a to tak, že práce budou dokončeny nejpozději 31.8.2020 oproti původnímu termínu. Důvodem posunutí termínu dokončení byly průtahy při projednávání a odsouhlasení havarijního a povodňového plánu stavby a provedení drobných úprav v projektové dokumentaci.
Zde na stránkách obce nebo ve zpravodaji Vás budu i nadále průběžně informovat o průběhu akcí, dalších projektech a obecních záměrech.

Přeji Vám krásné letní dny a nezapomeňte, že každý den máme spousty důvodů se ze života těšit.

Jana Kortusová

22.6.2020

Vážení spoluobčané,
doba nařízení a omezení se uvolňuje – prožili jsme tři měsíce – dobu nejistoty, obav, strachu. Ale i dobu, která nás mnohému naučila, v mnoha směrech prověřila, posunula dále a naučila rozpoznat, co je v životě důležité.
Jsem moc ráda, že spousta z vás si v této nelehké době vzájemně pomáhalo a jste stále připraveni pomoci kdykoliv dále.
Všechno má určitě svůj smysl.
Víme, že né každý boj je výhrou v našem životě, né každý krok uděláme správnou nohou.
Život, tak jako lidé, nás někdy překvapí, někdy zklame, někdy je nám do smíchu, někdy ale i do pláče. Život nám přináší zvláštní situace, kterým musíme čelit s rozvahou a s odvahou.
Moc bych si přála, abychom ohleduplnost, pokoru, přátelství, chuť pomáhat a schopnost zaměřovat se hlavně na to dobré, jsme měli stále na paměti, protože změnit svůj život můžeme každé ráno.

Přeji vám všem krásné slunečné dny.


Jana Kortusová

20.5.2020

Vážení spoluobčané,
v Česku nedělní půlnocí skončil nouzový stav, který vyhlásila vláda ČR a trval 66 dní. Začíná postupné uvolňování opatření a všichni se pomalu vracíme zpět k běžnému životu. Snažili jsme se dodržovat vládní nařízení, opatření a za to bych vám chtěla všem poděkovat. Situaci kolem koronakrize se všichni snažíme zvládnout. Lidé v celé České republice i u nás v obci se dokázali semknout a projevit vzájemnou solidaritu.
Teď ale nejen naše obec čelí problému, a to finančnímu. Určitě už jste četli, nebo slyšeli, že vláda ČR by chtěla kompenzační bonus pro OSVČ hradit na úkor rozpočtů obcí a krajů. Naše obec by tímto zákonným opatřením přišla o bezmála pět milionů korun. Proto i já jsem se přidala k senátorům a starostům ČR a napsala dopis poslanecké sněmovně ZDE. Odpověď předsedy Poslanecké sněmovny ZDE.
Pevně věřím, že obce, které v době nouzového stavu se snaží postarat o své občany už jen tím, že bez pomoci vlády obstaraly vše potřebné, nebudou muset ještě řešit tak velký finanční dopad na své rozpočty.

Jana Kortusová

27.4.2020

Milí spoluobčané,
všechny záchranné složky, nemocnice, domy pro seniory už mají zásobu roušek i dezinfekcí. Roušky jsme vám obstarali a teď jsme konečně mohli pro vás nakoupit i desinfekci. Desinfekci jsem starším občanům rozvážela domů, několik balení je ještě k dispozici na obecním úřadě.

Krůček po krůčku se země vrací zpět k běžnému životu, k životu před krizí. Neznamená to, že bychom měli být méně důrazní při dodržování všech určených nařízení. Stále pro nás všechny platí – být zodpovědní k sobě a k ostatním. Je zcela na každém z nás, jestli dodržujeme hygienické zásady, jestli nosíme roušky, zda se vyhýbáme zbytečným kontaktům s lidmi a chráníme ty nejcitlivější.

Stříbrná leží v krásné přírodě, v této době – kdy je nám doporučeno chodit na procházky, do přírody a do lesa je pro nás toto místo, velký dar a obohacení. 

Velikonoční svátky jsme tento rok prožili poněkud netradičně, bez pomlázky, v rodinném kruhu. Ale tradice jara a svátků si nenechal nikdo ujít, také jste si nádherně vyzdobili domy i zahrady. 
Další svátek a tradici, kterou společně slavíme, je „Stavění Májky“. Vztyčení a ozdobení májky symbolizuje a oslavuje lásku, plodnost, mládí. I toto kulturní a společenské setkání musíme zrušit. Ale právě kvůli symbolům, které „Májka“ má, tuto tradici porušíme jen z části. Nazdobenou májku postaví zaměstnanci obce jako každý rok u pensionu Márty, ale bohužel bez přítomnosti vás občanů.

I v době krizového stavu stále pracujeme.
Kromě již zmíněného zajištění roušek a dezinfekce jsem po domluvě se stavebním úřadem nechala z bezpečnostních důvodů zasypat pozemek u Márty, kde byl chátrající bazén. Naopak u pozemku na cestě u hřbitova jsem zajistila jeho rozšíření kvůli snadnějšímu parkování. 

V letošním roce se také začne pracovat na opravě rybníku – ze všech v současné době projednávaných příprav a projektů je pro mě rybník prioritní, a to hlavně z důvodu zodpovědného nakládání s vodou, jejíž nedostatek přináší v současné době problémy nejen regionální. Tím, že obnovíme funkce rybníka vytvoříme podmínky pro žádoucí vodní bilanci v lokalitě Stříbrného potoka, pro snižování nepříznivých účinků sucha, pro příznivý vývoj fauny a flory v širším okolí. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Od Ministerstva zemědělství jsme obdrželi příslib dotace na tuto akci v letošním roce. Protože ale na dotaci není právní nárok, v případě že by Obec Stříbrná příspěvek nakonec neobdržela, je možné rybník opravit na náklady obce. A to i přesto, že na pracovní schůzce zastupitelů nebyl tento návrh jednohlasně odsouhlasen. Projekt připravujeme již více než rok, máme ho řádně povolený a připravený k realizaci, proto je pro mě důležité čelit problému zodpovědně a napravit nežádoucí stav rybníka v co nejkratší možné době. Samozřejmě bude tento bod předmětem řádného jednání zastupitelstva obce.
Čekáme také na schválení jiných dotací – na herní prvek a mobiliář kolem zmíněného rybníka a, na obchod – smíšené zboží v prostoru pensionu Márty.
S pracovníky obecního úřadu – se minimálně jednou týdně domlouvám na postupu a nezbytných či žádoucích prací v obci. Společně diskutujeme, kde je co potřeba. Jsem velmi spokojená s jejich prací a věřím, že se nám v obci bude dařit udržovat pořádek a čistotu. 

Vím, že je pro nás všechny situace ohledně koronaviru hodně náročná, ale pokusme se společně tuto dobu v poklidu zvládnout. Některá slova a činy nelze vzít zpět a dokážou člověka hodně bolet. Buďte k sobě slušní a ohleduplní.

„Nic nebude takové jako kdysi,  ale všechno může být takové, jako ještě nikdy“ Přeji vám všem krásné slunečné dny, plné klidu a radostných úsměvů.

Jana Kortusová, starostka

Velikonoční přání

31.3.2020

Drazí spoluobčané,
některá omezení a vládou vydané nařízení pro někoho z nás může být dost stěžující. Tato situace nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost pochopit, co je v životě nejdůležitější…
Nic netrvá věčně a dřív nebo později se celková situace kolem vyhlášení krizového stavu bude postupně lepšit, až se úplně uklidní a s odstupem času nám zůstanou pouze vzpomínky s hromadou roušek.
Stále mi hlavou prochází různé myšlenky, jak bych vám mohla pomoc v této nepříjemné době. A jedna z myšlenek byla, vydat mimořádný tisk pro dobrou náladu, zahnání nudy a k pár námětům na odpoutání se od náročné reality. „Stříbrnské Sluníčko“ bylo doručeno do schránek, jestli se vám do rukou nedostalo, můžete se podívat ZDE.

Někdy to jediné, co můžeme udělat je zastavit, 
nadechnout se a myslet na pozitiva.


Jana Kortusová

Vážení spoluobčané,
Pro milovníky zimy a zimních sportů začal nový rok poněkud nešťastně. Obec Stříbrná se dostatečně připravila na sněhovou nadílku. Zajistila dvě firmy na prohrnutí sněhu, nakoupila nádoby na posypový materiál, na některé úseky instalovala dopravní značení, zaměstnanci obce opravili střechy na autobusových zastávkách, ale nejen naši starousedlíci si takové počasí v zimních měsících v obci nepamatují. Stále ale věřím, že k nám pár vloček ještě spadne a stavění sněhuláků s radovánky na kopci budou moci začít.
Během roku prostřednictvím našich stránek a zpravodaje Vás budeme opět informovat o dění v obci, do kterého se budete mít možnost zapojit i vy. „Obec bez aktivních lidí není živou obcí“
Nečeká nás jen zábava, ale také spousty práce a starostí.

Jana Kortusová, starostka

Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný, rok 2019 se blíží k závěru a přicházející Vánoce již klepou na dveře. Do našich domovů přišel advent a s ním i nejkouzelnější období roku – vánoční svátky. Kolem nás se rozlévá vůně pečícího cukroví, nastává shon s opatřováním dárků pro naše nejmilejší. Je před námi čas, kdy nad námi všemi, ale hlavně nad dětmi převzal moc Ježíšek. Nechť nám tento čas dopřeje tolik vytouženou rodinnou pohodu, radostné okamžiky, optimismus a dobrou mysl. Prožijte tento čas se svými nejbližšími s láskou, v klidu a v pohodě.
V novém roce všem přeji zvýšenou míru vzájemné tolerance a úcty. Ať nám rok 2020 dodá sílu k překonání všech překážek a trápení, kterými nás život zkouší. Vám a Vašim blízkým ať NOVÝ ROK přinese vše dobré, zdraví, radost, spokojenost.
Přeji si, aby se nám všem dařilo nejen v osobním, ale i v tom pracovním životě tak, abychom dokázali naplnit své sny a přání.

Jana Kortusová, starostka

10.10.2019
Vážení spoluobčané,
uběhl rok od komunálních voleb, kdy jste vybrali své nové zastupitele obce Stříbrná. I když se zdá, že rok je dlouhá doba, stále jsme v začátcích naší práce. Přesto se nám podařilo spoustu překážek překonat a plnit naše volební programy. O dění v obci mluvím před každým zastupitelstvem, proto ještě jen pár bodů…
Jako zásadní vidím, že se nám podařilo zpracovat Program rozvoje obce Stříbrná a průnik programových cílů volebních stran. Tento dokument slouží jako podklad pro další rozhodování obce zejména v otázkách jejího rozvoje.

Podařilo se nám také získat zkušenosti s dotačními programy. Obdrželi jsme dotaci od Karlovarského kraje, a to na pořádání poutní slavnosti či likvidaci invazivních rostlin na obecních pozemcích, a dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu mostu u areálu Chodos. V současné době máme požádáno u Státního fondu životního prostředí o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně v obci Stříbrná a na Ministerstvu zemědělství o dotaci na opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla Stříbrný rybník.

Také jsme požádali Státní pozemkový úřad o převod pozemků – komunikací – do vlastnictví obce, abychom tyto komunikace mohli začít opravovat a udržovat.
Odkoupili jsme pozemek s „bazénem“ u pensionu Márty. Plocha s bazénem bude terénně upravena a následně ji budeme moci využít spolu s dalšími pozemky kolem Jitřenky k zařízení, místa pro setkávání občanů.

Vyzdvihnout musím také obecní brigády, kdy společně pracujeme na zvelebení naší krásné obci.

Velký ohlas jsme zaznamenali při vydání zpravodaje, ve kterém se snažíme poskytnout Vám co nejvíce obecních informací a zajímavostí.

Zastupitelstvo musí hájit zájem celé obce, není možné se zavděčit všem, ale i přesto se snažíme nacházet společná řešení.

Prosím Vás tedy, pokud máte nějaký nápad, námět, představu, co by bylo dobré v obci mít, s čím můžete pomoct, poradit, co společně podniknout – podělte se se mnou. Jsem moc ráda za každou Vaši pomoc a spolupráci.

Děkuji za důvěru, kterou mi dáváte.

Jana Kortusová, starostka

3.9.2019
Milí spoluobčané,
dva měsíce prázdnin utekly jako voda, někteří sice ještě čerpají svojí dovolenou, ale všichni už se určitě připravujeme po krásném létě na povinnosti a starosti, které většinou po odpočinku přichází. 🙂
Měsíc září vidím jako pozitivní odreagování se v lese při procházce a hledání hub. Jako národ houbařů (jak se o nás říká) my na Stříbrné máme výhodu – za přírodou a do lesa nemusíme nikam jezdit, protože tisíce hektarů máme hned za domy.
Přeji Vám všem krásné září ať už v lese, na zahrádce, v práci, nebo ve školní lavici 🙂

Jana Kortusová, starostka

10.6 2019
Milí spoluobčané..
Přesouváme se z jarních měsíců na ty letní. Stále se nám nedaří sehnat pracovníky na veřejně prospěšnou práci z úřadu práce. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení pracovních míst obce Stříbrná o jeden hlavní pracovní poměr a dva částečné úvazky. Na částečný úvazek jsou dva občané Stříbrné už zaměstnaný, na hlavní pracovní poměr se zatím nikdo nepřihlásil. Údržba obce ve dvou lidech není tak vidět, ale začalo se sekat na parkovišti pod kostelem, kolem kostela, na hřbitově a dál budeme pokračovat po celé obci. Koupila se traktorová sekačka, která bude určitě dobrým pomocníkem. Máme tady i spousty pomocníků z řad občanů, kteří udržují pozemky obce – Vám všem bych chtěla moc poděkovat.
Vše ale není jen o sekání trávy, začala doba dovolené, dětem se blíží vysvědčení a dva měsíce prázdnin 🙂 Chtěla bych Vám všem popřát klidné, bezstarostné a pohodové léto plné krásných zážitků.

Jana Kortusová, starostka

Milí spoluobčané…
S příchodem jara přišel i jarní úklid, a to nejen soukromých, ale i veřejných prostranství. Jsem moc ráda za akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Stříbrnou“, která se u nás uskutečnila v sobotu 6. dubna. Děkuji moc všem, kteří se úklidu účastnili – odvedl se pořádný kus práce. Vidím také, že občané Stříbrné se příkladně starají i mimo tuto akci nejen o svůj dům, zahradu, ale i o jejich okolí. Za to jim také patří velký dík. Jak postupně procházím obec, zjišťuji, že některá místa opravdu prokoukla.
Všichni víme, že odpad je hrozbou celého světa. Postupně se učíme nejen odpad třídit a vhodně využívat, ale i vychytávat všechny překážky, které máme na cestě za snižováním objemu odpadu, popelnic, soukromých i obecních rozpočtů. Ve Stříbrné máme zřízeno šest sběrných míst na tříděný odpad a provozujeme dva velkoobjemové kontejnery. Vše se musí vyvážet každý týden a ani to mnohdy nestačí. Obec nemá možnost financovat likvidaci nekvalitně vytříděného či nevhodně umístěného odpadu.
Proto prosím, abychom si každý našli cestu k minimálnímu odpadu. Některé odpady z domácnosti lze správně kompostovat, další se musí důsledně vytřídit. Kontejnery na tříděný odpad je možné šetřit tím, že velké kartony či krabice složíme před jejich umístěním do kontejneru, PET lahve můžeme sešlápnout. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.
Samotnou otázkou je ukládání odpadu do veřejných velkokapacitních kontejnerů.. Z důvodu špatného třídění jsem byla nucena tyto kontejnery uzamknout prozatím do obecní garáže. (Hledáme vhodné místo, na celoroční stání.) Pro občany Stříbrné bude tato garáž otevřena od 24.května 2019 každý pátek od 16.00 hodin do 18.00 hodin. Do velkokapacitních kontejnerů lze vkládat pouze odpady, pro které je tato služba veřejnosti určena. Je možné do nich vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.
V žádném případě do nich nelze odkládat odpad, který lze vytřídit, tedy plast, sklo, papír. Do kontejnerů vůbec nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a objemný stavební odpad. Veřejné kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.
Pro odložení bioodpadu ze zahrad rodinných domů využijte prosím hnědé kontejnery a prozatímní místo na hřbitově. (I tímto místem se zabývám a hledám jiný vhodný prostor.)
Pro nebezpečný odpad obec nabízí dvakrát ročně odvoz (vždy jste informováni letákem ve schránce)
Další možnost nejen pro občany Stříbrné je sběrný dvůr v Kraslicích.

Odpady není povoleno odkládat mimo místa k tomu určené!

Budu moc ráda, pokud se nám společně podaří hospodaření s odpady v obci a zavedený obecní systém využívat ke spokojenosti všech a tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí, k rozpočtům vašim i rozpočtu obecnímu. Věřím, že nás k tomu vedou nejen legislativní důvody, ale hlavně ty lidské, péče o vzhled obce, odpovědnost vůči dnešním i budoucím generacím, úcta k živé i neživé přírodě.
Stříbrná je krásná a silná obec. Příroda kolem nás, čerstvý vzduch, klid, posezení s rodinou či přáteli, půvabné zahrádky. Pojďme si to společně chránit.


Jana Kortusová, starostka

Milí spoluobčané..
Máme za sebou pár teplých dní bez deště a opět nás začal trápit nedostatek vody. V úterý 23. dubna jsem se sešla se zástupci vodárenské společnosti a provozovatele s panem Ing. Vladimírem Urbanem ze Sokolovské vodárenské s.r.o., s panem Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D., jednatelem Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a s manažerem provozu, panem Bc. Miroslavem Sýkorou.

Zjištění a závěry z naší schůzky jsou následující:
Současná situace vyžaduje znovu dovážet pitnou vodu pro průběžné doplňování zásobníků pitné vody ve vodojemu prostřednictvím cisteren. Vodohospodáři provedli v blízkosti vodojemu průzkumný vrt na posílení zásob pitné vody, dodavatelská firma v nejbližších dnech zahájí další práce s jeho zprovozněním. Při územním řízení bylo vypořádáno i několik připomínek občanů Stříbrné, nyní již tedy může být přistoupeno k další fázi povolování vrtu a následně ke stavebním pracím. V jejich rámci bude vybudován suchovod, který bude napojen k současnému místu úpravy vody, resp. ke stávajícímu zdroji – štěrbinové studni, pokud bude prokázána vhodná kvalita a jakost vody pro pitné účely.
Vydatnost vrtu a kvalita vody je v současné době ještě zkoumána. Vydatnost zdroje se posuzuje dlouhodobými čerpacími zkouškami. Zjišťuje se zároveň kvalita vody. Pokud by kvalita neodpovídala zákonným požadavkům, řešila by se modernizace stávající úpravny vody.
Současný průzkumný vrt je cca 70 m hluboký, jeho odhadovaná vydatnost je 0,7 litrů/vteřinu, to znamená, že by byl schopen pokrýt s reservou potřeby obce i při zvýšeném počtu spotřebitelů – rekreantů. Vedení vodohospodářské společnosti nás ujistilo, že taková kapacita postačí na zajištění potřeb obce, stávající zdroj by byl plně posílen. Realizace podzemního vedení potrubí od vrtu ke stávajícímu zdroji by měla být dokončena letos v podzimním období.
Voda je základ pro život. Věřím, že překážky, které nám současné suché období nastražilo, zvládneme překonat, a bude se nám ve Stříbrné stále dobře žít.

Jana Kortusová, starostka