Zajímavosti, památky

Kostel
Je zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Páně. Dne 21. 7. 1901 vznikl spolek pro jeho výstavbu. O tuto pseudogotickou jednolodní stavbu se velmi zasloužil rodák ze Stříbrné Franz Anger, který se stal předsedou tohoto spolku. V roce 1908 kostel ve Stříbrné zasvěcený Nejsvětějšímu srdci Páně čítala sbírka 119 tisíc. A tak byl 31. října 1909 slavnostně položen základní kámen za přítomnosti světícího biskupa Dr. Václava Frinda.. Stavitel August Hochberger z Kraslic ho vystavěl v moderním novogotickém slohu. Již za rok byl kostel slavnostně vysvěcen kardinálem knížetem arcibiskupem pražským, Leo Skrbenským. Prvním farářem se stal dosavadní kaplan Wilhem Schwenzl, který se zasloužil o jeho vnitřní výzdobu a o to, aby byla Stříbrná povýšena na farnost. Patronát kostela převzal hrabě Nostitz. Stavba má kvadratický presbytář, sakristii, kapli. Věž, vysoká 44 m, stojí v jihovýchodním nároží, ze tří stran ukazuje věžní hodiny, které byly sestrojeny kraslickým věžním hodinářem Josefem Kohlerem. Na kůru jsou umístěny goticky zdobené varhany. Položení základního kamene 31.10.1909 Původně tři zvony od Richarda Harolda z Chomutova měly 135, 105 a 87 cm a váhu 1285, 640 a 370 kg. V 1. světové válce byly zvony odvezeny a v roce 1924 z dobrovolné sbírky pořízeny dva nové zvony. Zařízení kostela je soudobé, pseudoslohové.
První velká oprava fasády kostela a fary proběhla v roce 1973.Na věž byla posazena zlacená koule, do níž byl v zaletovaném pouzdře uložen zápis, mince a jména opravářů.
V roce 1994 byla provedena výměna střešní krytiny v celkové částce 1,200 tisíc korun. Na jejím financování se podíleli sbírkou bývalí a současní obyvatelé žijící v zahraničí a místní občané.V dalších letech byla provedena oprava a osvětlení věžních hodin a výměna okapů. Obě tyto akce financovala obec ze svých prostředků.
Každou sobotu se zde koná mše svatá.

Kamenné reliéfy
Hudebního skladatele Ludwiga van Friedrich Schiller Beethovena a básníka Friedricha SchilleraLudwig van Beethoven od lidových umělců bratrů Hanse a Rudolfa Lansmannových ze Stříbrné, kteří je vytesali v letech 1924-25. Reliéfy se nacházejí v údolí Nancy asi 1,5 km od křižovatky Bublava-Přebuz, po levé straně nad hlavní silnicí na okraji lesa.

Památníky
1) k 10. výročí založení republiky byl postaven v roce 1928 nedaleko místa, kde stál srub malíře Franze Grusse. Památník přežil 2. světovou válku, období po únoru 1948 až do současnosti. V roce 1968 byl obnoven při příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky. Údolí snad navštívil i T. G. Masaryk
2) obětem 1. světové války stojí vedle kostela a byl odhalen 1. 11. 1925
3) třem zastřeleným sovětským zajatcům ze dne 20. 4. 1945
4) zajatcům, kteří zahynuli v pracovním táboře na Rolavě při budování továrny na těžbu a úpravu zinkové rudy za druhé světové války.

Fischerův pramen
Upravený pramen pitné vody u rozcestí pod Špičákem (rozcestí značených turistických cest).

Špičák
Nejvyšší vrchol západní části Krušných hor, 991 m n. m. (na vrcholu vrcholová pamětní kniha).

Přijměte pár výňatků z vrcholových knih ze Špičáku
26.8.01-13.30
6 krásných slovenek + 1 Pepík z Prahy a Bibi terierka i přes překážky a bez hub dorazili na vrchol. Nora, Miladka,Editka,Zorka,Katarina,Nora,Pepík a Bibi

17.8.01
Tož partia z Moravy to tu taky viděla. Ze sklípku takový rozhled nemáme. Ahojky zdraví Moraváci z Těmic.

6. 7. 01 Jelena Vaněčková-Sokolov-st.ov.
Moji tři chlapi mě vytáhli do hrozného krpálu a odměnou je krásný výhled do ještě krásnější přírody.

5.7.01 – několik podpisů borců
My, Borci Pojizerští vzdáváme hold čarokrásné přírodě v okolí Špičáku „A můžeme proto radostí zpívat, že znovu přišel do hor blažený čas putování a lesy voní celým požehnaným rokem“.

3.7.01 Siegfried P. aus Klingenthal – SRN
Wie herlich ist doch die Schöpfung, auch als Mittelgebirge. Ein Ausflug hierhes erguickt Leib un Seele.

25.12.00 „první svátek vánoční“
Lepší než ležet u televize,baštit cukroví a pít pivečko. Vydali jsme se na tůrečku na „Špičáček“ a ničeho nelitujeme, ba naopak. Neseme si fajn zážitek z hezky prožitého dne. Ahoj manželata Romana a Honza Fischerovi z Kraslic.

14.2.00 – čas neznámý, dle slunce 13.01
Svatý Valentýn nám přines slunce, obloha bez mráčků, rozhled daleký. Budou určitě super fotky. V + M.

Skalní město

Zajímavé skalní útvary podél cesty z Nancy na Špičák (v okolí vrchu Šišáku).