TJ Horal Stříbrná

První zmínka v obecní kronice o vzniku tělovýchovné jednoty v naší obci je z období mezi dvěma válkami. Další potom po r. 1945, kdy se objevuje název tělovýchovné jednoty – „Sokol“. Členy byla většina Čechů.

Až do r. 1960 v kronice není žádná zmínka o její činnosti. V roce 1972 se rozvíjí oddíl odbíjené žáků ZDŠ, byla založena Tělovýchovná organizace. Na podzim byl založen oddíl kopané. 

V r. 1973 měla organizace 24 členů a v únoru téhož roku se konaly poprvé oblastní lyžařské přebory za účasti Západočeského, Jihočeského a Severočeského kraje na sjezdovce stavěného vleku.
O rok později byl založen v obci lyžařský oddíl. V roce 1975 se opět navrací název TJ Sokol, který se po několika letech přejmenoval na Tělovýchovnou jednotu Horal Stříbrná. V osmdesátých letech základna dosahovala 72 členů lyžařského oddílu.