Napsali o nás

Děti ve Stříbrné si užily plno zábavy

4. 6. 2019
Stříbrná – Den plný zábavy se užily děti ve Stříbrné. V sobotu na ně při dětském dni a kácení máje čekal nespočet soutěží nebo pěnová koupel. Den nabitý zábavou pak završilo přetahování.

Zdroj: ZDE

17. května 2006

Sutiny odklidí
Stříbrná – Radnice v krušnohorské obci Stříbrná se chystá na odklízení sutin po bývalém zchátralém kinu. To v zimě obec musela nechat zdemolovat kvůli hrozbě zřícení do silnice. Stříbrná nyní přemýšlí, jaký bude osud pozemků pod objektem.
„V první řadě musíme vše odstranit. Mohou přijít lidé a rozebrat si třeba cihly nebo například trámy,“ řekl stříbrnský starosta Boris Jirsík. Ten zatím nemá jasno v tom, co bude s poměrně lukrativními pozemky, které leží ve středu obce. „Zatím je necháme zatravnit. S prodejem určitě nebudeme spěchat,“ dodal,

Sokolovský deník – Jiří Drozdík

16. listopadu 2005

Kraj je proti stavbě elektrárny a přehrady

Karlovy Vary – Karlovarský kraj je proti výstavbě přečerpávací elektrárny a přehrady v Rájeckém údolí u Stříbrné na Sokolovsku. Hejtman Josef Pavel včera prohlásil, že jde o záměr soukromého investora, který se neslučuje s koncepcí ochrany životního prostředí. Proti plánu společnosti Hydropower se postavili starostové okolních obcí i místní obyvatelé, kteří začali podepisovat nesouhlasnou petici.
Záměr firmy Hydropower vybudovat nad sebou dvě přečerpávací nádrže a zatopit zalesněné Rájecké údolí se objevil v návrhu územního plánu Karlovarského kraje. Okamžitě ale vyvolal vlnu protestů. „Návrh na stavbu elektrárny prověříme v rámci jejího vlivu na životní prostředí. Předběžný závěr je, že tato aktivita je nepřípustná, zastupitelstvo jí vyřadí z plánu,“ uvedl vedoucí odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje Jaromír Musil.
Podle hejtmana Pavla se záměr objevil v návrhu územního plánu proto, že jeho případná realizace by zřejmě měla regionální dopad. Důvodem, proč ještě před přijetím platného územního plánu vznikají jeho návrhy, je posouzení vhodnosti nebo nevhodnosti záměrů a jejich schválení či neschválení v konečné verzi. „V případě navrhované elektrárny u Stříbrné naprosto chápu odmítavé reakce starostů blízkých obcí a měst i jejich obyvatel,“ uvedl hejtman.
Karlovarský kraj tak stojí na straně obyvatel. Souhlasí s nimi i odborníci, kteří posuzovali vhodnost tohoto záměru z hlediska Natura 2000 a SEA, tedy z pohledu ochrany přírody a životního prostředí.

MF Dnes-Karlovarský kraj

11. listopadu 2005

Obec je v šoku
Stříbrná – Ministerstvo zemědělství souhlasí, aby v chystaném územním plánu kraje byly zakreslené i obří přečerpávací vodní nádrže pro hydroelektrárnu u Stříbrné. Vyjádření ministerstva si objednal krajský úřad a písemně ho dostane někdy v příštím týdnu.
Informace šokovala starostu Stříbrné Borise Jirsíka. Ten spolu s lidmi chystá ode dneška masivně peticí a na ulici protestovat proti přehradám. Jedna z nich má zatopit asi pět set hektarů přírodně cenného Rájeckého údolí.
„Naše vyjádření bude v tom smyslu, že ministerstvo nebude bránit zanesení stavby do územního plánu kraje. Z vodohospodářského hlediska nemáme proti stavbě námitky,“ řekl včera mluvčí resortu zemědělství Hugo Roldán.
Starosta Jirsík se diví, že úřady mohou o tak důležité věci jednat a rozhodovat bez vědomí obce, na jejímž katastru má dolní přehrada stát.
„Nechápu jak je to možné. Nikdo z úředníků se tu u nás nebyl ani podívat. Rozhodnutí vysmahli od zeleného stolu. Pod hlavičkou ekologické energie a Evropské unie zlikvidují krásný kus přírody v Krušných horách,“ uvedl Jirsík.
To že kraj požádal o vyjádření ministerstvo zemědělství, je podle mluvčí krajského úřadu Kateřiny Telínové v souladu se zákonem.
„Zástupci ministerstva v doprovodu odborníků z krajského úřadu v těchto dnech mapují dotčenou oblast na Kraslicku. Ministerstvo zemědělství je kompetentní se vyjádřit k připravovanému územnímu plánu.“ Poznamenala Telínová.
Zarážející je, že ministerstvo svůj postoj už zveřejnilo, zatímco podle velínové odborníci oblast teprve zkoumají. Starosta Jirsík si také nedovede vysvětlit, že šéf firmy Hydropower Jaroslav Novák otevřeně mluví o detailech svého podnikatelského záměru s elektrárnou.
„Územní plán se má schvalovat někdy v dubnu a ten člověk vypráví, že má na stavbu patnáct miliard a že do roka začne kopat.“
Novák dělá všechno pro to, aby se přečerpávací nádrže do územního plánu dostaly. Podle něho pak bude stavba trvat pět až osm let. „Jestli má být tato naše práce ohrožena jedním špatným náladovým rozhodnutím politiků nebo starostů, tak by to bylo velmi podivné“, řekl Novák.

MF dnes – Bohumil Zeman

11. listopadu 2005

Koncepce územního plánu nenechává lidi v klidu

Karlovarský kraj – Zatím pětatřicet připomínek eviduje krajský úřad ke konceptu územního plánu. Mluvčí kraje Kateřina Telínová přiznává, že řada z nich se týká výstavby vodní elektrárny na Kraslicku.
„Zájem o dění na Kraslicku je veliký. Lidé často telefonují a chtějí informace k plánovanému dílu. Jednotlivé připomínky postupně zpracováváme a vyhodnocujeme,“ řekla mluvčí.
K návrhu územního plánu se mohou instituce a veřejnost vyjádřit do 17. listopadu. Už nyní je jasné, že připomínek ještě přibude. Dnes totiž v Kraslicích, Bublavě a Stříbrné začíná petiční akce proti výstavbě přečerpávací vodní elektrárny ve Stříbrné, která by zaplavila pět set hektarů v turisticky zajímavém Rájeckém údolí.
„Dnes a zítra budeme operovat s petičními archy v centru Kraslic. Do 16. listopadu budou petiční archy také dostupné na radnicích v Kraslicích, Stříbrné a Bublavě,“ řekla jedna z iniciátorek petice Michala Hrádková.

Sokolovský deník – Jiří Drozdík

10. listopadu 2005

Zlikvidujeme údolí? Je mi líto, říká šéf firmy Hydropower

Stříbrná (bz) – Zatopit Rájecké údolí u Stříbrné a za patnáct miliard tu nad sebou postavit dvě přečerpávací vodní nádrže. To do osmi let zamýšlí firma Hydropower. Vodní dílo prosazuje do chystaného územního plánu kraje. „Dílo by bylo kombinované s protipovodňovými opatřeními,“ říká šéf firmy Jaroslav Novák.
Ale stavět chcete kvůli zisku, ne?
Motorem snažení je i zisk. Bylo by chybou nechat jen na populismu, jestli se občané pro takovou stavbu rozhodnou. Energetika jako strategické odvětví nesmí být smýkáno náladami veřejnosti.
Přece nemůžete lidem upírat právo nesouhlasit se stavbou přehrady.
Nikdo jim ho neupírá. Na druhou stranu říkám, že se musíme chovat odpovědně, aby naše děti mely ráno teplý čaj. Aby energie byla dostupná za přijatelnou cenu.
Zkuste laikovi vysvětlit, jak přečerpávací vodní elektrárna funguje.
V době nižší spotřeby energie je voda ze spodní nádrže čerpána do horní nádrže. Elektrárna vlastně skladuje energii. Pak se využívá více než dvousetmetrového převýšení a spádu pro výrobu energie.
Starostové netvrdí, že se přehrada protrhne. Ale že lidé budou mít strach pod ní bydlet.
Když se podíváte na americké filmy, musíte mít strach jít na ulici.
Proč si myslíte, že jste starosty nepřesvědčil?
Krajský úřad měl svolat místní šetření. Nestalo se.
Proč by měl kraj prosazovat váš podnikatelský záměr?
Ten záměr by byl všude jinde oceňován a měli bychom zelenou.
Nádrže ale zlikvidují přírodu v Rájeckém údolí a turistiku na Kraslicku.
Je mi líto. Ale můžeme operovávat řadu jiných krásných údolí.
Chápete obavy Stříbrné a okolí?
Chápu. Je třeba s nimi pracovat. Měli bychom se ptát, jaké jim stát nabídne kompenzace za to, že tam dílo vznikne. Chceme s obcemi jednat, za jakých podmínek by pro ně dílo bylo přístupné.
Bublavě jste za souhlas s vodním dílem nabízel dostavbu aquaparku. Není to úplatek?
Ve Stříbrné s na Bublavě najde práci dvacet až třicet rodin. Během stavby bude mít místní pekař a řezník nabito. Pro kraj je to lepší forma rozvoje než padesát turistů.

MF – Dnes

CO SE DĚJE NA RADNICI

Návrh kraje může znamenat konec Kraslicka.
Návrh územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje počítá se stavbou, která může znamenat naprostou zkázu Kraslicka. Na tomto konstatování se shodli starostové obcí sdružených ve Svazku měst a obcí Kraslicka (SMOK). Kontroverzní a představiteli všech obcí jednoznačně odmítnutý projekt se jmenuje „Přečerpávací elektrárna Stříbrná“
Přečerpávací elektrárna sestává ze dvou nádrží spojených potrubím.Z horní nádrže padá voda přes turbíny do šachet a stéká do dolní nádrže. Když je horní nádrž prázdná, přečerpá se do ní voda ze spodní nádrže a celý cyklus se opakuje.Během dne tak voda v nádržích stále kolísá v rozmezí několika desítek metrů. Je proto jasné, že jejich rekreační využití je nulové,
Starosta Stříbrné Boris Jirsík konstatoval, že se nejedná jen o devastační zásah do krajiny, zničení jedinečného přírodního území, ale že také nikdo nebral v úvahu nebezpečí zemětřesných jevů, které na Kraslicku nejsou neobvyklé. Obyvatelé Stříbrné stavbu odmítají, protože jsou přesvědčeni, že by nebyla přínosem, ale pouze na škodu celému regionu. S tím souhlasili i ostatní starostové. Igor Jirsík, starosta Bublavy, dodal,že kraj je stavbě zřejmě hodně nakloněn a Bublavě byla za její podporu přislíbena dostavba aquaparku v rámci rekultivačních prací. Starosta Rotavy Mgr. Jiří Holan konstatoval, že by se jednalo o faktickou likvidaci regionu, který svůj dlouhodobý rozvoj staví na jedinečné přírodní scenerii a turistice. „Soustavně se snažíme turisty k nám přilákat a teď by byli jedinou stavbou z Kraslicka vyhnání,“ shrnul názor všech zástupců SMOK. Zároveň se starostové shodli na jednotném postupu, který by měl stavbě přečerpávací elektrárny Stříbrná zabránit.

Pavel Richard

Názor odborníka: Rájeckému údolí skutečně hrozí zánik
Dne 18. 10. 2005 proběhlo na Krajském úřadě Karlovarského kraje veřejné projednání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Kromě vodní nádrže Chaloupky, která se v návrzích územního plánu objevuje jako evergreen, se v plánu nově objevily dvě další vodní nádrže tvořící dohromady přečerpávací elektrárnu Stříbrná. Spodní nádrž by zaplavila celé Rájecké údolí (údolí Nancy). Horní nádrž je umístěna mezi národní přírodní rezervaci Velké jeřábí jezero a vrch Přední Ostružník. Všechny nádrže jsou v územním plánu zařazené mezi veřejně prospěšné stavby a přečerpávací elektrárna Stříbrná navíc jako obnovitelný zdroj energie. Horní nádrž je celá v evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató a spodní do ní zasahuje. Obě nádrže jsou v přírodním parku Přebuz. Spodní nádrž by přerušila regionální biokoridor a zaplavila regionální biocentrum, horní nádrž by protínala nadregionální biokoridor. Horní nádrž a její stavba by navíc zcela nepochybně zhoršila vlhkostní podmínky NPR Velké jeřábí jezero. Zaplaveny by byly památné stromy včetně největší známé krušnohorské jedle. Zasažena by byla poslední lokalita tetřeva hlušce v Krušných horách. Z hlediska krajinného rázu by se jednalo téměř o tragédii, protože Rájecké údolí je považováno za nejhezčí údolí na Kraslicku. Ohroženy by byly pitné vody pro Stříbrnou, Kraslice a Bublavu. Rekreační využití by neexistovalo, protože do prostor přečerpávací elektrárny by byl zákaz vstupu. Pocit bydlení ve Stříbrné a v Kraslicích pod tímto betonovým kolosem by určitě nebyl příjemný (délka horní nádrže by byla cca 1600 metrů, délka spodní nádrže cca 2000 metrů, výška hráze spodní nádrže cca100 metrů, šířka hráze spodní nádrže cca 500 metrů). Stavba by trvala několik let, během kterých by se zásadním způsobem zhoršilo vlivem extrémního zvýšení dopravy životní prostředí v Kraslicích, ve Stříbrné, na Přebuzi a v dalších přilehlých obcích. Odhadovaná cena stavby v nepřístupném a členitém terénu se pohybuje v řádu několika miliard korun.
Přestože obě výše uvedená hodnocení (vliv na životní prostředí a hodnocení důsledků na evropsky významné lokality) výstavbu nádrží ve Stříbrné a v Chaloupkách, respektive jejich projektování a ponechání v územním plánu nedoporučují nebo přímo doporučují jejich vyřazení z konceptu, nelze zůstat v klidu a je nutné učinit maximální opatření pro odvrácení tohoto nesmyslného návrhu. Potenciální investoři mají zpravidla v zásobě další varianty, v tomto případě to může být například umístění horní nádrže mimo evropsky významnou lokalitu Krušnohorské plató. Česká republika by se tím sice vyhnula konfliktu s Evropskou unií, ale celý problém s umístěním přečerpávací elektrárny do jedinečné přírody Kraslicka by zůstal. Jakákoliv varianta přečerpávací elektrárny ve Stříbrné je z výše uvedených důvodů pro ochranu přírody a krajiny zcela nepřijatelná. Stavba by navíc měla podstatný vliv na ceny nemovitostí na Kraslicku.
Je třeba si uvědomit, že zastánci stavby se paradoxně ohánějí především tím, že stavba zlepší životní prostředí a že se zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie v České republice. Ve skutečnosti se jedná o zneužití koncepce navyšování podílu vyráběné obnovitelné energie v ČR, protože přečerpávací elektrárna dodává energii pouze ve špičce a mimo energetickou špičku ji naopak spotřebovává. Samotný Rájecký potok má pouze nepatrný energetický potenciál. Je velmi důležité, aby kromě orgánů ochrany životního prostředí zaujali ke stavbě stanovisko také zástupci dotčených obcí a dále vlastníci pozemků a staveb dotčených veřejně prospěšnými stavbami. Uplatnění stanovisek, námitek a připomínek k výše uvedenému územnímu plánu a k veřejně prospěšným stavbám je třeba provést písemně na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory ve lhůtě do 17. 11. 2005. Připomínky může uplatnit každý, tj. veřejnost, správci
infrastruktury i instituce.

RNDr. Jiří Hejkal

23. 8. 2005
Sokolovský deník

OTÁZKA PRO
Muzikanti pomohou postiženým

V měsíci září se v prostorách penzionu Márty ve Stříbrné vždy koná charitativní akce Srdce slabším. Uskuteční se i letos a jak to kvůli nízké návštěvnosti bude s ostatními hudebními akcemi?

Odpovídá Martina Dimmerová, pořadatelka hudebních akcí ve Stříbrné

„Charitativní akce Srdce slabším se v září rozhodně uskuteční. Konkrétně jsme ji připravili na 14. září. Zahrají kapely Hága a Černý nebožtík band. Výtěžek z akce již tradičně poputuje Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Jak to bude s našimi festivaly, uvidíme. Stříbrnou rosu chci přesunout někam blíž k lidem, někam ke Karlovým Varům, aby návštěvnost zase vzrostla, protože si myslím, že obsazení je vždy na velice dobré úrovni. Blíže ale zatím mluvit nechci. Nabídky ale jsou.“
(jid)

22. března 2005
Chodov sice do celostátního kola nepostopil, Získal ale cenu veřejnosti.

Stříbrná bojuje o Zlatý erb
Karlovarský kraj – Jednoho zástupce bude mít sokolovský region v celostátním kole o nejhezčí webové stránky Zlatý erb 2005. Koncem minulého týdne o tom rozhodla porota soutěže. V krajském kole tak uspěly internetové stránky obce Stříbrná.
Stříbrná se do celorepublikového finále podívá i přesto, že pravidla nedovolují vítězství dvakrát za sebou.“ Podařilo se nám ale získat postup na ´divokou kartu´. Jsme rádi. Vítězství si vážíme, Je tak morálně zhodnocena práce, kterou nad tvorbou stránek trávíme. Jestli to bude možné, určitě se do Zlatého erbu přihlásíme i v příštím roce,“ řekl starosta Stříbrné Boris Jirsík. Ten dobré ocenění poroty přisuzuje tomu, že letos obec kompletně změnila svůj web.
Podle tiskové mluvčí Karlovarského kraje Kateřiny Velínové pořadatelé uvažují o změně pravidel. „To aby nebyla diskriminační pro ty obce, jež už jednou zvítězily,“ podotkla mluvčí.
Přestože Chodov se svým elektronickým věstníkem do celostátního výběru nepostoupil, jsou jeho představitelé rádi alespoň za získání ceny veřejnosti. Ta ale soutěžícím účast v dalším kole nezajišťuje. „Rozhodnutí poroty nebereme nijak tragicky. Radnici kvůli tomu rozhodně zavírat nebudeme. Děkujeme všem, kteří nám poslali svůj hlas,“ vzkázal tajemním Městského úřadu v Chodově Robert Franče. „Nejde nám ani tak o samotný vzhled internetových stránek jako o množství aktuálních informací, které obsahují. Na tvorbě webu se v podstatě podílejí samotní zaměstnanci úřadu. Stránky Chodova jsou totiž propojené s vnitřním elektronickým systémem,“ doplnil Franče s tím, že se návštěvníci webu mohou seznámit s dokumenty, jež dostávají do rukou zastupitelé města.

Sokolovský deník – Jiří Drozdík
Milan Hloušek

31. ledna 2005
Padesátníci vyrazili na trať

Sokolovsko – Zatím nejnáročnější a nejsložitější trať v historii veřejného závodu v běhu na lyžích s názvem Stříbrná stopa čekala v sobotu na milovníky zimních sportů. Na patnáctikilometrovou trasu s celkovým převýšením tři sta metrů z areálu stříbrnského penzionu Márty na Kraslicku tentokrát vyrazilo dvacet čtyři závodníků. Důvodem nižšího zájmu sportovní veřejnosti o třetí ročník Stříbrné stopy je podle organizátorů soutěže změna původního termínu závodu. Ten pořadatelé o čtrnáct dní posunuli kvůli nedostatku sněhu.
„Přestože se do soutěže přihlásilo o dvanáct závodníků méně než v minulém roce, hodnotím letošní ročník kladně. Lidé si přišli zaběhat, a to je důležité. Nultého ročníku soutěže se před čtyřmi léty zúčastnilo celkem patnáct běžkařů. O rok později jich přišlo již dvacet pět,“ informoval ředitel závodu Jiří Beran. „V závodě převažují hlavně padesátníci. O vítězství se však pravidelně uchází také mládež. Ani ženy v soutěži nechybí,“ doplnil Beran.
Ve všech ročnících Stříbrné stopy si Jaroslav Pelant z Mnichova Hradiště vybojoval první místo. Ani letos tomu nebylo jinak. „Dříve jsem hodně navštěvoval masivní sportovní akce. Neopomínal jsem takové soutěže, jako je Jizerská padesátka. Nyní mě však lákají spíše menší běžkařské závody,“řekl Pelant. „Nikoho v závodě nešetřím. Příští rok přijedu znovu obhájit vydobytý titul,“ dodal vítěz Stříbrné stopy.

Nároční trať prověřila lyžařské schopnosti účastníků soutěže opravdu důkladně. Na nohou se po celou dobu závodu udržel jen málokdo. „ Do závějí jsem upadl celkem dvakrát. Závod rozhodně nebyl jednoduchý,“prozradil starosta obce Stříbrná Boris Jirsík. Ten se letos umístil na čtvrtém místě.
Hluboký sníh v kopcích zaskočil i devatenáctiletého Arnošta Mládka z Mladé Boleslavi. „Po prvních dvou stech metrech jsem si zlomil hůlku. Závod se mi ale líbil a přijedu určitě znovu,“ uvedl Mládek. V šedesáti letech na trať vyběhl také Luboš Smatana.Ten se Stříbrné stopy účastní pravidelně. V závodě skončil na devátém místě. Sourozenci Renata a Václav Škodovi ze Sokolova o stříbrnský závod projevili zájem již podruhé. „Zdejší soutěž beru jako zpestření. Sportu se aktivně věnuji po celý rok. Jezdím převážně cyklistické závody,“ vysvětlila Škodová.

Sokolovský deník – Milan Hloušek

12. května 2004
Lidé ve Stříbrné se bouří kvůli stavu komunikací
Silničáři investují do oprav čtyři miliony korun.
Na kompletní odstranění problému to ale nestačí.
Stříbrná – Petici kvůli zdevastovanému hlavnímu silničnímu průtahu turistickou obcí Stříbrná začaly v pondělí podepisovat desítky tamních občanů. Shodují se, že špatný stav silnice ve správě kraje může zapříčinit poškození jejich aut. Navíc povrch je v takovém stavu, že hrozí nebezpečí cyklistům i samotným chodcům.
V záhlaví podpisového archu občané žádají urychlené řešení situace. Požadují, aby silničáři zrekonstruovali silnici z Kraslic do Stříbrné až k rozcestí Bublavy a Přebuzi. „Na některých místech je riskantní chodit i pěšky. Všude jsou jen díry.“ Řekl občan Stříbrné Miroslav Číž, který s podepsáním petice ani na vteřinu neotálel.
O vážnosti situace jednali i zastupitelé v obci. „Tři roky se silnice jen záplatuje. To však vydrží jen na dva měsíce. Nic to neřeší,“ konstatoval tamní starosta Boris Jirsík „Na obecní úřad přišli lidé a podpisovou akci vyžadovali. My je v tom podpoříme. Petici následně zašleme hejtmanovi Karlovarského kraje. S úřadem jsme již jednali. Údajně by se na opravu měly najít prostředky,“doplnil starosta.
Už nyní je ale zřejmé, že kompletní rekonstrukce se průtah Stříbrnou nedočká. Potvrzují to slova mluvčího krajské správy a údržby silnic Milana Poláka. „Do zmiňovaného úseku investujeme letos přes čtyři miliony korun. Bude se jednat o velkoplošné opravy. Více děr tak pokryje jedna souvislá vrstva,“ řekl mluvčí s tím, že práce začnou začátkem června.„Na rekonstrukce silnic v Karlovarském kraji bychom potřebovali sedm miliard korun. K dispozici však máme jen desítky milionů,“ dodal Polák.

Sokolovský deník – Jiří Drozdík

22. září 2003
Pro mentálně postižené hráli ve Stříbrné
Stříbrná – Více než 10 tisíc korun získají handicapovaní a mentálně postižení ze Sokolovska. Takový byl totiž výtěžek akce „ Srdce slabším“, který o víkendu uspořádal penzion Márty ve Stříbrné.
Na pódiu se vystřídali hudebníci nejen z karlovarského regionu, jako například písničkář Aleš Pokorný, skupina Bodlo či manželé Homolkovi, ale přijel až z Brna i kytarista Petr Rímský. „Chtěla bych všem poděkovat, jak účinkujícím, tak lidem kteří přišli,“ řekla organizátorka Martina Dimmerová. „Doufám, že se z této akce stane tradice,“ dodala s tím, že přímo v penzionu Marty vybrali pro handicapované přes pět tisíc korun a dalších pět tisíc přidala radnice ve Stříbrné.
Chválou na adresu penzionu i účinkujících nešetřil předseda Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením v Sokolově Jan Zindera. „Za třicet let praxe mi pomocnou ruku podali právě v penzionu Márty, jinak jsem všude musel o peníze prosit,“ uvedl.“ Jsem vděčný všem, kteří přispěli postiženým lidem,“ dodal s tím, že výtěžek akce poslouží na nákup potřeb pro handicapované či na pořádání výletů.
Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením působí na celostátní úrovni a po rozpadu má sokolovská pobočka kolem padesáti lidí.

Sokolovský deník – (dur)

září 2003
Pension Márty Stříbrná
Tohle jméno má pro muzikanty v krušnohorském pohraničí jednoznačný význam. Dáte-li se z městečka Kraslice (odkud máte možná vy nebo někdo ve vašem okolí hudební nástroj) před kostelem vpravo do kopce, dojedete do obce Stříbrná a v ní provozuje Martina Dimmerová svůj podnik. Řečeno s klasikem, ve dne (není-li to právě nějaká festivalová sobota) je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, a především o víkendu, začnou z různých míst vykukovat hudební nástroje. Přibližně jednou za měsíc, až dva přijíždějí na samostatný koncert spřátelení interpreti různě zvučných jmen: vystupovali tu například Wabi Daněk, Semtex, Cop, Švorc, Bodlo, Pětník… ale nejde jen o folk a country, občas se koná bigbít nebo „normální“ zábava. Když z hor sleze sníh a okolí se zazelená, vypukne sezóna hraní venku, vrcholící dvěma festivaly. Prvním z nich je „Stříbrná rosa“ (letos v červnu se konal třetí ročník za účasti mnoha proslulých skupin – mimo jiné Pavel Bobek, semaforský Jiří Suchý, Pacifik, Bokomara, Daněk & Dvořáček), druhým multižánrový „Někdo to rád do rána“, konaný v polovině srpna. Na vnitřní i venkovní akce jsou ve Stříbrné připraveni stále: v restauraci je pódium (při troše snahy se vejde i padesát lidí), venku stojí velká dřevěná scéna a areál pojme i tisíc osob.
Typickým rysem šéfky Martiny alias Márty je dělat něco pro lidi. V tak malé obci, jako je Stříbrná, jsou pochopitelně moc důležité mezilidské vztahy. Proto je naprosto jednoznačným signálem, když na festival přijde několik set lidí nejen ze Stříbrné a Kraslic, ale i dalšího okolí: lidi si mezi sebou povědí, že to stojí za to. A z časté účasti starosty obce na mártyovských akcích vyplývá, že se pension stal místním kulturním střediskem. Neustálé snaze vymýšlet, co by návštěvníky zaujalo, můžete pomoct i vy, když napíšete nebo zavoláte na kontakt uvedený níže.
Pension samozřejmě slouží i pro ubytování a je dobrým východiskem pro krušnohorské výlety.

Folk & country – Honza Hučín

Pension Márty, Stříbrná tel. 606300724
e-mail penzion.matry@guick.cz

25. srpna 2003
Koncert pomůže postiženým dětem
Stříbrná – Charitativní akci pod názvem Srdce slabším připravuje ve spolupráci s Obecním úřadem Stříbrná tamní penzion Márty. Výtěžek poputuje sokolovskému Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Akce se uskuteční 20. září od 17 hodin. Zahrají tam například kapely Bodlo a Walchaři. V jednání jsou i další formace.
„Nadaci věnujeme výtěžek ze vstupného a blešího trhu. Každý návštěvník může donést předmět, který již nepotřebuje, a další z lidí si ho bude moci koupit. Na místě bude i prodejní stánek s výrobky postižených dětí,“ řekla Martina Dimmerová.

Sokolovský deník – (jid)

28. května 2003
Folkové legendy míří do malé krušnohorské obce
Stříbrná – Legendy české folkové a country hudby vystoupí v pátek a sobotu v malé krušnororské obci Stříbrná. V pátek a v sobotu se kousek od česko-německé hranice zúčastní třetího ročníku čím dál populárnějšího festivalu Stříbrná rosa. Největšími lákadly třetího ročníku Stříbrné rosy budou letos kromě již tradičního hosta Wabiho Daňka Jiří Suchý, skupina Pacifik a také populární bavič Dalibor Gondík. Na pódiu pod širým nebem u penzionu Márty, jehož majitelé před třemi lety festival založili, se představí kolem dvou desítek hudebních uskupení a kapel.

Sokolovský deník – (čtk)

12. března 2003
Podle radnice ve Stříbrné jsou internetové stránky důležité pro prezentaci obce. Zlatý erb pak spíše bere jako zkušenost.

Ze soutěže těží zkušenosti
Stříbrná/Loket – Pouze Loket nad Ohří a Stříbrná se zapojily do letošní soutěže internetových stránek Zlatý erb. Ta se koná po celé České republice. I když se Lokti ani Stříbrné nepodařilo v minulých ročnících zvítězit, odnášejí si ze soutěže mnoho zkušeností. Obce se zapojením do klání a zdokonalováním prezentace na internetu navíc dostaly do povědomí lidí i ve světě.
Internetové stránky hodnotí odborníci, ale také samotní návštěvníci stránek. „Už nyní je jasné, že v první kategorii jsme neuspěly. Výsledky od uživatelů budeme mít k dispozici koncem měsíce. I když nevyhrajeme, tato soutěž je pro nás velkou zkušeností a inspirací,“ řekla referentka Obecního úřadu ve Stříbrné Eva Sedláčková. Lidé nám totiž posílají různé postřehy a náměty,“ pokračovala Sedláčková.
Ta také řekla, že na radnici přišly i ohlasy a různé dotazy ze zahraničí. „Došel nám e-mail z Německa, Francie i Anglie. Žadatel z Francie se nás například ptal, proč se část Stříbrné jmenuje Nancy. Je to zajímavé a důkaz toho, že se naše stránky dostávají do povědomí lidí,“ vysvětlila si referentka důležitost internetových stránek a jedním dechem dodala: „Jako soutěžící jsme hodnotiteli i jiných stránek obcí,, které bychom jinak nenavštívili. Jejich webovými stránkami se tedy můžeme také motivovat.“
Každá z radnic, která se do soutěže přihlásila, alespoň v koutku duše přemýšlí o prvenství. „Jinak bychom do toho asi nešli,“ konstatoval tajemník Lokte Karel Horčička. „Myslím si, že na poměrně malé město máme slušné stránky, tak proč se s nimi nepřihlásit.“

Sokolovský deník – Jiří Drozdík

5. leden 2003
Turisté se vydali na první procházku v novém roce

Stříbrná – Do organizace tradiční akce „Setkání na rozcestí pod Špičákem“, kterou pravidelně pořádá už několik let obec Stříbrná v čele se starostou Borisem Jirsíkem a místní tělovýchovná jednota Horal, se letos poprvé zapojil i Klub českých turistů Krušné hory v Sokolově. Jeden z jejich členů navrhl diplom a pamětní razítko, což nechala obec vyrobit. „Překvapilo nás, že přes zimní počasí s čerstvou sněhovou pokrývkou se postupně na místo setkání dostavilo téměř tři sta účastníků. Všichni jsme nakonec měli dobrý pocit z pěkné první vycházky v novém roce,“ uvedl Robert Mašek z klubu českých turistů.

Sokolovský deník – (sa)

Listopad 2002
Bratři Jirsíkovi vládnou Bublavě a Stříbrné
Bublava, Stříbrná – Nová móda rodinných klanů v čele vesnic na Sokolovsku pokračuje. Po Josefově, kde po volbách do zastupitelstva vládnou Čížkovi, se na Kraslicku podobně uchytili Jirsíkové.
Boris starostuje už dvanáct let ve Stříbrné. Jeho o tři roky mladší bratr Igor byl teď zvolen starostou v sousední Bublavě.
Už teď má Igor zamotanou hlavu kvůli tomu, že jako majitel bublavského obchodu naskakuje na úřad jako do rozjetého vlaku. Před ním stojí rozestavená kanalizace a plynovod, chybějící peníze na vodovod, ale především zděděný nedostavěný aqapark. Akce za celkem sto padesát milionů korun.
„Bude mít problémy,“ nezávidí Boris ze Stříbrné.“Brácha je nový, nikdy to nedělal. Být na jeho místě, asi bych měl možná strach. Půl roku mu bude trvat, než zjistí, o co jde. A rok, než si troufne rozhodovat a něco vymýšlet,“ předpovídá podle vlastních zkušeností.
Igora výsledek voleb a vítězství jeho Nezávislých překvapilo. Původně si chtěl do bublavského zastupitelstva sednout a o osudu vesnice jen spolurozhodovat. Teď na něm bude ležet mnohem větší odpovědnost. „Brácha mě od toho odrazoval, ale když viděl, jak naše sdružení dopadlo ve volbách, řekl: Tal do toho jdi.“ Igor doufá, že mu Boris se svými letitými zkušenostmi pomůže a usnadní začátky.

MF Dnes – Bohumil Zeman

11. září 2002
Stříbrná chce opravit silnice
Stříbrná – Rozsáhlou investiční akci plánuje vedení radnice ve Stříbrné. To chce po plynofikaci obce opravit místní komunikace.
„Počítali jsme, že opravy vyjdou na přibližně pět milionů korun. Budeme samozřejmě žádat o dotaci, protože z vlastního rozpočtu bychom to neutáhli. Musíme ale počkat až na konec rozvodu plynu,“ řekl starosta Stříbrné Boris Jirsík.
Ten také upřesnil, jakých míst se bude rekonstrukce týkat. „Chceme na téměř všech místních komunikacích položit nový asfalt a upravit další cesty,“ prozradil.

Stříbrná odstraňuje škody po záplavách
Stříbrná – Několik desítek tisíc korun potřebuje radnice ve Stříbrné na odstranění škod, které napáchala povodeň. Finanční prostředky však obec nemá. S pracemi přesto začala.
„Voda zpřetrhala některé kabely, a tak opravujeme veřejné osvětlení. Pod mostem pak vymetla břeh, čímž poškodila vodovodní řád,“ řekl starosta obce Boris Jirsík.
Na opravách se už pracuje. Hledáme ale způsob, jak to zafinancovat. Nahlásil jsem vše jako povodňovou škodu. Budeme tedy hledat různé varianty, kde bychom sto tisíc mohli sehnat,“ dodal.

Sokolovský deník – (jid)

19. srpna 2002
Stříbrná byla na suchu kvůli dvanácti podvodníkům
Stříbrná – Kritickým nedostatkem vody trpěla déle než čtyři týdny obec Stříbrná na Kraslicku. Záhada neustále prázdného vodojemu, který musela Vodohospodářská společnost Sokolov nouzově zásobovat desítkami cisteren, se vyjasnila až nyní. Šokovaní technici při mimořádné kontrole zjistili, že dvoj až trojnásobný odběr vody ve vesnici mělo na svědomí dvanáct místních domkařů, většinou chatařů, kteří se na potrubí napojili ještě před vodoměrem načerno, aby ušetřili.
„Dlouho jsme nevěděli, proč jindy dostatečná kapacita našeho zdroje ve Stříbrné najednou nestačí. Už to víme. Lidé s nelegálně odebíranou vodou zalévali zahrady a napouštěli bazény, vodotrysky a studny,“ řekla mluvčí Vodohospodářské společnosti Sokolov Kamila Stašáková.
Podle Stašákové tito lidé způsobili velkou škodu nejen firmě, která mnohonásobně dráž musela cisternami zásobovat vodojem, ale i ostatním lidem. Nelegální odběry se totiž započítávají do ztrát a tedy do ceny vody.
Nedostatek pitné vody ve vodovodu dokonce přinutil starostu Stříbrné Borise Jirsíka, aby rozhlasem nabádal občany k šetrnosti. Starosta tvrdí, že krizi má na svědomí hlavně jeden ze sokolovských rekreantů, který se u své chaty načerno k potrubí napíchl a několik dní dvacetčtyři hodin denně napouštěl svou nenasytnou studnu. Z té pak drahá pitná voda spodem odtékala na louku.
„Od toho člověka je to sprosté. Nazval bych to i hyenismem. Až se na chatu vrátí, podám si ho tak, že si to nedá za rámeček,“ ulevil si Boris Jirsík.
Odběrů vody na černo ale dramaticky přibývá v celém okrese Sokolov.
Vodohospodářská společnost Sokolov odhaduje, že lidí i podnikatelů, kteří se takto snaží podvádět, je v celém okrese až pět procent. Firma jim podle zákona může za jejich prohřešek naúčtovat zvláštní cenovou sazbu za období uplynulých tří let, odstoupit od smlouvy a zavřít vodovodní přípojku.
„Téměř všichni neoprávnění odběratele ale poté, co je odhalíme, s námi už spolupracují. Leknou se. Na druhou stranu je velmi těžké jim černý odběr dokázat, protože podruhé už nás na své pozemky nechtějí vpouštět. Určitě ale zvýšíme počet kontrol. Zaznamenáváme totiž alarmující množství neoprávněných odběrů,“ poznamenala Kamila Stašáková.

MF Dnes – Bohumil Zeman