Práce zastupitelů, výborů a komisí 2022 – 2026

Místostarostka
Bc. Kateřina Secká
Pozemky
– příprava podkladů pro prodej a pronájem pozemků v obci ( 1. Žádost, 2. prověření možnosti pronájmu /prodeje požadovaného pozemku, 3. příprava zprávy pro ZO)
– Pověřený zástupce k Územnímu plánu Obce Stříbrná

Finanční výbor
Předseda : Gűnter Fischer
Členi : Stanislav Pohanka, Jan Šudák
– Kontrola hospodaření s majetkem a financemi obce
– projednává rozpočtová opatření
– příprava a pomoc při získávání dotací
Schůzky a termíny ZDE

Kontrolní výbor
Předseda : Josef Kysela
Členi : Martin Gössl, Ing.Štěpán Budaházy
– kontrola usnesení (i zpětně)
– kontrola obecně závazných vyhlášek a dokumentů vydaných obcí
– kontrola nemovitého majetku, strojů a zařízení
Schůzky a termíny ZDE

Komise pro kulturu a sport
Předseda : Jan Šudák
Členi: Regina Papež, Kateřina Šudáková
– zpracovává plán akcí, podílí se na přípravě a realizaci s organizátory
– domlouvá s obcí finanční prostředky a zajištění akcí
– starost o obecní stany
– připravuje podklady pro kroniku
Schůzky a termíny ZDE

Komise pro životní prostředí
Předseda : Mgr. Andrea Krýzlová
Členi :  Antonín Kolda, Adriena Gösslová
– zpracovává a kontroluje plán údržby ploch, sekání, kácení stromů (příprava podkladů pro správní řízení a vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů na obecních a soukromích pozemcích v k.ú. Stříbrná, zajištění realizace na obecních pozemcích
– podílí se na kontrole k odpadovému hospodářství
– kontroluje plnění úkolů lesního hospodářství
– shromažďuje náměty a připomínky k územnímu plánu
Schůzky a termíny ZDE

Komise technické a pracovní údržby lyžařského areálu
Předseda : Jiří Papež
Členi : Matěj Secký, Martin Vlček
– zpracovává dle pokynu a zákonných nařízení revize lyžařského vleku
– organizuje brigády a podílí se celkově na údržbě
– projednává nákup materiálu, kontroluje spotřebu a uložení věcí (materiálu)
– zajišťuje provoz v zimních měsících

Práce zastupitelů, výborů a komisí 2018-2022