GDPR

Kontaktní údaje na pověřence GDPR
Pro Obec Stříbrná č. p. 670, 358 01 Kraslice, IČ: 00259616 je pověřencem na ochranu osobních údajů (GDPR) pan JUDr. Karel Soural, mobilní telefon: 737 740 934, e-mail: judr.soural@centrum.cz