Pracovníci obecního úřadu

Jana Kortusová
starostka obce
telefon: 352 686 938
mobil: 724 005 252
e-mail: starostka@stribrna.cz

Soňa Kantnerová
účetní evidence, rozpočet, likvidace faktur, odvoz domovního odpadu, 
přihlašování k trvalému pobytu, pokladna, pronájmy, daně a poplatky
telefon: 352 686 938
e-mail: kantnerova@stribrna.cz

Eva Sedláčková
mzdy, podatelna, pohřebnictví, evidence obyvatel, evidence majetku, 
kácení stromů, podklady pro internetové stránky 
telefon/fax: 352 686 462
e-mail: sedlackova@stribrna.cz

Stavební úřad, rybářské lístky, sociální dávky, matrika a živnostenský úřad – zabezpečuje pro naší obec s přenesenou působností – Městský úřad Kraslice:  www.kraslice.cz

Elektronická verze všech českých formulářů ke stáhnutí a vytištění www.form.cz