CzechPoint

Od 1 ledna 2009 je možné na Obecním úřadě ve Stříbrné využít služeb Czech POINT

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou

Co poskytuje Czech POINT:
poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:
katastr nemovitostí
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
rejstřík trestů

Postup vydání ověřeného výpisu:

Předtím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho vyhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou (Správní poplatek: 100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za každou další i započatou stránku). Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti do pokladny OÚ.

Budoucnost služeb Czech POINTu
Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINT by také měl umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Služby Czech POINT budou moci využívat i firmy.

POZOR!
Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.
Více na www.czechpoint.cz