Vítáme Vás na internetových stránkách obce Stříbrná

Naše obec
Stříbrná č. p. 670
358 01 Kraslice


telefon: 00420 352 686 938
e-mail: stribrna@volny.cz
datová schránka: y8xbpy6
bankovní účet: 4223391/0100
IČ: 00259616
úřední hodiny: pondělí, středa
8:00-12.00  13.00-17.00

Kde nás najdete

Stavba „Stříbrná – prodloužení vodovodu a kanalizace“
Vážení spoluobčané,
stavební práce na stavbě prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu budou zahájeny cca 28.06.2024 podél komunikace a v komunikaci na pozemku p. č. 2292/2. Stavba bude trvat pravděpodobně do konce roku 2024.
V místě za nemovitostí č. e. E95 a mezi nemovitostmi č. e. E98 a č. p. 56 bude hloubka výkopu 5 metrů. Během těchto stavebních prací cca od 22.07. do 30.08.2024 dojde k úplné uzavírce této části komunikace. K parkování budou vymezené odstavné plochy podél komunikace p. č. 2292/2 na pozemcích obce.
Žádáme Vás, abyste během realizace stavby respektovali případné pokyny obecního úřadu Stříbrná a firmy Recys–Mach, s.r.o., Citice.
Dotčené nemovitosti dostanou toto oznámení do poštovní schránky.
Věřím, že toto období společně zvládneme s maximální oboustrannou tolerancí bez zbytečných problémů a potíží.
Kontakty:
Firma Recys-Mach, s.r.o., Citice, pan Sobotka, tel.: +420 702 195 409
Stavební dozor: pan Hájek, tel.: +420 733 115 333
Harmonogram prací ZDE
Mapa ZDE

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici.
Jana Kortusová, starostka

Vážení spoluobčané,
máte-li zájem, můžete se zúčastnit dotazníkového šetření o životě a spolupráci v bavorsko-českém příhraničí z důvodu uspořádání evropské politiky soudržnosti po roce 2027. Požadavkem Evropské komise je, aby byl zohledněn názor široké veřejnosti. To platí i pro budoucí zaměření podpory přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí v rámci programu INTERREG ( https://www.by-cz.eu/cs/ ).
Dotazník je přístupný prostřednictvím následujících odkazů ZDE (německy) a ZDE (česky)…
…nebo pomocí QR kódů na přiložené grafice.
Dotazníkové šetření končí 23. června 2024.

Vážení spoluobčané,
dne 17.6.2024 budou zahájeny stavební práce týkající se oprav místních komunikací. Jedná se o opravu komunikace p.p.č. 2616, p.p.č. 2353/2, část p.p.č.2344/1 a část p.p.č. 53/1.
Žádáme Vás, abyste během oprav respektovali případné pokyny obecního úřadu Stříbrná a firmy Konopa Vladimír, s.r.o, která je zhotovitelem plánovaných prací.
Během oprav bude docházet k omezení provozu, a až při pokládce živice bude na pár hodin komunikace plně uzavřena. Využijte prosím pro parkování automobilů odstavné plochy v obci.
Harmonogram prací se může změnit v závislosti na počasí.
Dotčené nemovitosti dostanou toto oznámení do poštovní schránky.
Věřím, že toto období společně zvládneme s maximální oboustrannou tolerancí bez zbytečných problémů a potíží. Mapy komunikací ZDE.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici.
Jana Kortusová, starostka

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás pozvat na akce, které se u nás budou pořádat.
Podrobnosti o každé akci zvlášť budou na plakátech, které Vám před jejich konáním zašleme ZDE.

Oznámení rodičům, kteří nemají dětského lékaře
– Očkovací centrum pro děti ZDE

Ceník při prodeji dřeva občanům obce Stříbrná ZDE

Kalendář odvozu domovního odpadu v roce 2024 ZDE

Varování před podvodnými SMS ZDE

Informace pro poplatníky
daně z nemovitých věcí
ZDE a ZDE

Pozor na spoofing ZDE

Varování Policie ČR – Kyberpodvodníci útočí ZDE

Poděkování obyvatelky obce
zaměstnancům obecního úřadu ZDE

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií ZDE a ZDE

Jak pomáhá ombudsman dětem ZDE

SENIOŘI POZOR! ZDE

Registrace k poplatku za komunální odpad ZDE a ZDE

Chystáte se stavět či rekonstruovat? Víte, jaké stavby a práce vyžadují projednání se stavebním úřadem? A kdy se obejdete zcela bez povolení či ohlášení? ZDE

Zrušení místa příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ZDE

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Finanční úřad pro Karlovarský kraj si Vás dovolujeme oslovit a upozornit na novou službu určenou pro poplatníky daně z nemovitých věcí. Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e mailu ZDE.

Virtuální prohlídka naší obce ZDE

Cestování s dětmi
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraniční znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? ZDE

Podnikáte v ČR a chcete realizovat zakázku u EU na základě českého oprávnění? ZDE

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu
Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky. ZDE

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ZDE

INFORMACE O ZEMĚTŘESENÍ
Evakuační zavazadlo ZDE
Zásady chování ZDE
Sledování průběhu zemětřesení na stránkách ZDE

Dokumenty
Aktuální dokumenty naleznete na e-desce ZDE
Starší dokumenty pak v archivu úřední desky ZDE

Informace pro občany – rodná čísla ZDE