Co nového je v obci

Květen 2023
Nové herní prvky u rybníku.

Duben 2023
Novinkou u rybníku je krásná knihovna z dílny pana Vojáčka.

Duben 2023
Nákupem zametače za traktor uspořila obec především spoustu času a námahy našim zaměstnancům. Necelé dva dny bylo potřeba na úklid posypového materiálu ze všech místních komunikací.

Březen 2023
Vnitřní stavební úpravy objektu na technické a sociální zázemí

Únor 2023
Když zrovna není sníh 😊
Práce kolem komunikací – čištění příkopů, odvod vody z cest.

Prosinec 2022
Usazení herních prvků v parku

Listopad 2022 – Únor 2023
V zimních měsících probíhá hlavně úklid sněhu a pracuje se v garážích, kde se vytváří nejen dekorace, ale také se připravuje technika a materiál.

Říjen  2022
Nová autobusová zastávka v dolní Stříbrné a přístřešek pro tříděný odpad v horní Stříbrné.

Září 2022
Vymalování zasedací místnosti a chodby na Obecním úřadě.

Srpen 2022
Dvě úžasná díla pana Vojáčka a pana Uhla zdobí místo u studánky a na rozcestí ve středu obce.

Červenec 2022
Prázdninový dáreček – dlouho očekávané otevření cykloparku pro děti.

Červen 2022
Obec chce být pejskařům nápomocná, proto se pořídilo pět schránek se sáčky na psí exkrementy.

Květen 2022
Oprava výtluků v komunikaci v ulici směrem k Tisovskému hřbitovu.
Seříznutí – vyčištění – penetrace – asfaltová hmota – zažehlení.

Květen 2022
V deštivém počasí zaměstnanci obce vyráběli lavičky, které začátkem května rozmístili na odpočinková místa v obci.

Duben – Květen 2022
Sázení stromků
V obecních lesích máme vysázeno 2800 ks buků a 400 ks olše. V lokalitě „cesta“ (vedle bývalé prádelny) je nově 19 ks jedlého jeřábu a v lokalitě „park“ máme 19 ks listnatých, 1 ks jehličnatý a 5 ks vícekmenných stromů. Jsou to především stromy okrasné a parkové.

Duben 2022
Recyklace nepotřebných věcí, nemusí být vždy věcí pouze systémového sběru odpadu. Pro květináče, které nám bylo líto vyhodit, vzniklo veřejné místo, kde si každý mohl vzít kousek, který se mu líbil a naopak, květináč, který už byl nepotřebný – mohl donést.

Duben 2022
Opět máme v provozu poštovní schránku, která je umístěna u obecního úřadu.

Duben 2022
V ulici „pod poštou“ nechala obec na tmavá místa přidat tři lampy veřejného osvětlení. Jedna se umístila kousek za most a dvě nové už svítí na cestičce k autobusové zastávce.

Březen 2022
V zasedací místnosti jsme vytvořili učebnu pro ukrajinské ženy a děti.
Dvakrát týdně do učebny dochází paní učitelka, která tu vyučuje český jazyk.

Leden 2022
K dekoraci zimy nechala obec Stříbrná vyrobit dva krásné sněhuláky.

Vánoce u nás v obci
Na první Adventní neděli poprvé probíhalo u nás v obci společné rozsvícení „Vánočního stromu“. Velice děkuji dětem Albert Hlavsa a Barbora Kindratová za zahrání krásných, vánočních písní na hudební nástroje. Novinkou byl velký adventní věnec a každou adventní neděli se rozsvítila svíčka.

Prosinec 2021
Mikuláš je krásná adventní tradice a za tu u nás v obci vděčíme rodině pana Petra Gössla, která díky svým koním, kočáru a hlavně pro radost nás všech, dělá tuto tradici opravdu pohádkovou pro děti i dospělé.

Prosinec 2021
Už druhým rokem bylo zrušeno taneční odpoledne pro starší občany. I letos místo tanečku dostal každý náš starší občan balíček pro potěšení.

Listopad 2021
Opravena komunikace Stříbrná-Bublava

Listopad 2021
Částečná oprava komunikace, úsek Stříbrná – směr Tisovský hřbitov
Zavezeny jsou největší díry v komunikaci a strhla se vyjetá krajnice po celé délce.

Říjen, listopad 2021
Příprava lyžařského areálu
Každým rokem se připravuje areál „Lišák“ a lyžařské vleky. Je potřeba kopec nejen posekat, ale vždy se musí udělat celková údržba, servis a revize.

Říjen 2021
Po rekonstrukci se nově otevřela restaurace Márty
Fotografie z roku 2002 a z roku 2021

Září, říjen 2021
Kompostéry získala obec Stříbrná pro vás, občany v rámci společného projektu „ Společný projekt obcí Kraslicka a Sokolovska na předcházení vzniku odpadu“
Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR.

Září 2021
Výměna sloupu vysokého napětí skupinou ČEZ

Září 2021
Kontejnery na textil a obuv jsou umístněné za šatnou u obecních garáží a otevřeny každé pondělí od 8.00 do 9.00 hodin, v pátek od 16.00 do 18.00 hodin.

Srpen 2021
Příkopy, žlaby

Srpen 2021
Kontejnerové stání
První přístřešek na tříděný odpad nechala obec Stříbrná postavit v dolní Stříbrné, na pozemku č.6/3.
Stání je na 10 ks kontejnerů.

Srpen 2021
Karty pro seniory I.C.E KARTA
Tyto karty obec roznášela všem starším občanům do schránek. Po vyplnění slouží údaje k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví, nebo života. Karty jsou stále k dispozici na obecním úřadě.

Červenec 2021
Oprava, natírání zábradlí u Márty

Červen
Čištění příkopů
Postupně se čistí příkopy v celé Stříbrné. Některá místa se budou osazovat žlaby.

Červen
Oprava kanalizační přípojky u restaurace Márty

Červen
Sázení v obci – u hřbitova

Květen
Sázení keřů a trvalek

Květen
Otevření obchůdku „Márty“

Květen
Položení venkovní dlažby u „Márty“

Duben
Májka 2021
Tak jako loni, byl symbol lásky, plodnosti a mládí – Májka, vztyčena bez oslav a společného setkání.

Březen
Rybník a herní prvek
V březnu proběhl kolaudační souhlas se stavbou rybníku a herního prvku. Součástí prostranství jsou čtyři lavičky a nová výsadba stromů. I na tyto dvě akce obdržela obec Stříbrná dotace.

Leden/Únor 2021
Prodejna potravin
Od 4 září 2020 do 4. února 2021 proběhla kompletní rekonstrukce prodejny potravin v prostoru nemovitosti „Márty“ firmou Stasko plus spol. s.r.o
Na tuto akci obdržela obec Stříbrná z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 895 385,-Kč

Prosinec
Balíčky pro starší občany
Taneční odpoledne a setkání starších občanu se letos pořádat nemohlo, proto obec Stříbrná připravila zdravé balíčky pro radost i potěšení a roznášela do rodin našich nejstarších. Perníkovou rukavičku s přáním pevného zdraví napekla a věnovala Adriena Gösslová. Med za zvýhodněnou cenu byl od místního včelaře Vladimíra Korandy.

Listopad/prosinec
U rybníku
Zvelebení prostoru kolem místního rybníku pomohlo nejen postavení herního prvku, ale také lavičky, zasazení nových stromů a celková úprava terénu. Vzniklo zde krásné a klidné odpočinkové místo. Teď v zimě trochu šedé, ale jen co se zazelená tráva, bude to hned veselejší.

Listopad 2020
Lyžařský vlek – Háček
Prázdnou a nevyužitou dolní stanici vleku „Háček“ vedle křižovatky silnice na Horní Stříbrnou a ulici Leopoldova se obec Stříbrná rozhodla renovovat. Plánujeme na jaře opravit střechu a celou stavbu tak, aby vzniklo krásné odpočívadlo a posezení.

Říjen 2020
Studánka
Místo se nachází za mostem u bývalé samoobsluhy směrem k pensionu Márty. U studánky je ohniště, lavičky a při jarní brigádě zasadíme keře a rostliny. Věřím, že i vy budete z nového odpočinkového místa v obci nadšený.

24.9.2020
Natírání střechy na obecní garáži.

18.září 2020
Rozšíření odstavné plochy u autobusové zastávky č. 4. (u lyžařského vleku).

16.září 2020
Oprava pódia u pensionu Márty.

8. září 2020
V některých částech obce jsou viditelné změny.
Na fotografiích střed obce 2019/2020

Samozřejmě nechceme odstranit vše zelené, ale považuji za důležité zlikvidovat nálety, uschlé stromy, zplanýrovat některé pozemky a rozzářit, zvelebit místa v obci. Osázení kvetoucí a okrasnou zelení proběhne v podzimních, nejpozději v jarních měsících.

3.9.2020
Oprava komunikace – Nová Ves
Z komunikace na Novou Ves vlastní obec Stříbrná pouze část (cca 300m). Úsek nevyhovující cesty se opravil drcenou asfaltovou směsí.

30.7.2020
Oprava u pensionu Márty

23.7.2020
Oprava odvodnění – příkop v „Americe“

10.7.2020
Prodejna potravin a herní prvek
Máme schválenou dotaci z MMR na prodejnu potravin v prostoru pensionu Márty a na herní prvek s mobiliářem u rybníku.
Teď nás čeká výběrové řízení na dodavatele staveb, předání staveniště a nejpozději do konce září se akce musí zahájit.
Termín dokončení nejpozději 30.4.2021

Prodejna potravin a herní prvek

30.6.2020
Stříbrný rybník
V srpnu roku 2018 zadala obec Stříbrná vypracovat projektovou dokumentaci pro zajištění funkčnosti vodního díla – Stříbrný rybník.
Proběhla řádná povolení, vyjádření, žádost o dotaci ( máme souhlas od Ministerstva zemědělství se zadáním akce a podmíněný příslib dotace), výběrové řízení na zhotovitele stavby a dnes, 30.6.2020 se předalo staveniště firmě „Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o,“.
Předběžný harmonogram prací bude doložen. Teď už ale víme, že úplné vypuštění a přeložení živočichů žijící v rybníku bude v polovině měsíce července a stavební práce začnou začátkem měsíce srpen.

Stříbrný rybník

28. květen 2020
Nové zábradlí
Oprava a následně každý rok údržba zábradlí by stála obec nemalé finance. Proto vedení obce nechalo přes MOST M2 směrem k pensionu Márty vyrobit zábradlí nové, z pozinkovaných dílců.

Nové zábradlí

29.4.2020
Úprava pozemku
Pozemek teď už ve vlastnictví obce u pensionu Márty ,na kterém se nacházel chátrající bazén nechalo vedení obce po domluvě se stavebním úřadem v Kraslicích z bezpečnostních důvodů zasypat.

Úprava pozemku

21.4 – 23.4. 2020
Rozšíření pozemku u hřbitova kvůli snadnějšímu parkování
Kvůli možnému sesunu hlíny bude svah ještě zpevněn kameny.

Rozšíření pozemku u hřbitova kvůli snadnějšímu parkování

27.4.2020 – Dezinfekce
Všechny záchranné složky, nemocnice, domy pro seniory už mají zásobu roušek i dezinfekcí. Roušky jsme vám obstarali a teď jsme konečně mohli pro vás nakoupit i desinfekci. Desinfekci jsem starším občanům rozvážela domů, několik balení je ještě k dispozici na obecním úřadě.

Dezinfekce

Roušky se šijí po celé republice a ani ve Stříbrné tomu nebylo jinak
Pro někoho možná samozřejmost, pro mě je to velké uznání a radost, že i ve Stříbrné máme fajn občany, kteří pomáhají.

Někdo sháněl látky, gumičky…někdo půjčil šicí stroj…někdo stříhal…někdo šil…

17.března jsem rozvážela první roušky pro naše nejstarší občany do schránek.

První týden byl opravdu náročný – pak se tempo šití mohlo zvolnit a k 6.4.2020 naše skupinka ušila pro Stříbrnou 830 kusů roušek. Roušek bylo daleko více, děvčata šila nejen pro naše občany, ale i pro své rodiny, přátelé, nemocnice – pro všechny, kdo potřeboval.

Velké poděkování za roušky patří celému týmu a jejich rodinám:
Eva Břízová, Lída Michlová, Darina Dusíková, Kačka Šudáková, Andy Krýzlová, Ája Gösslová, Ája Opatrná, Klárka Baníková, Růženka Fedorková, Regina Papež, Petra Pošmůrová, Boženka Budaházyová, Dáša Beranová, Soňa Kantnerová, Monča Kučerová, Kačka Jirsíková, Gabča Bělohlávková, Laďka Kyselová, paní Adamcová, paní Dörschnerová a všem dalším, kteří pomáháte – je vás opravdu hodně.

Roušky jsou stále k dispozici u obecního úřadu.

Jana Kortusová

Roušky se šijí po celé republice a ani ve Stříbrné tomu nebylo jinak

9. březen
Obec Stříbrná koupila nový traktor s příslušenstvím.

Obec Stříbrná koupila nový traktor s příslušenstvím

Leden 2020
Obec Stříbrná kolaudovala opravu mostu M1 u Chodosu. Oprava mostu proběhla na podzim roku 2019. Celkové náklady 837 718,-Kč – na tuto opravu získala obec dotaci od MMR 586 402,-Kč.

Obec Stříbrná kolaudovala opravu mostu M1 u Chodosu

15.1.2020
Popelnice na použité oleje/ tuky
Nově máme možnost recyklovat potravinové oleje a tuky z domácností. Popelnice je označena a umístněna na sběrném místě u velkoobjemového kontejneru. Do popelnice je možné vhazovat pouze rostlinné a fritovací oleje/tuky z kuchyní v dobře uzavřené plastové láhvi.
Je zakázáno vhazovat motorové a ostatní oleje, maziva a kapaliny!!!
Otevřeno:
Pondělí 8.00 – 9.00 hodin
Pátek 16.00 – 18.00 hodin

 Popelnice na použité oleje/ tuky

Obec Stříbrná pořídila nádoby na posypový materiál
Nádoby jsou umístněny u některých obecních komunikací, které jsou v zimním období špatně sjízdné. V nádobách je připravený štěrk, po potřeby k udržení sjízdnosti komunikace.

Obec Stříbrná pořídila nádoby na posypový materiál

Prosinec 2019
Po jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, se silničním správním úřadem a se zastupiteli obce osadila obec Stříbrná některé části komunikace dopravními značkami „Jednosměrná ulice“.

Po jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, se silničním správním úřadem a se zastupiteli obce osadila obec Stříbrná některé části komunikace dopravními značkami „Jednosměrná ulice“

Listopad/ prosinec 2019
Připravujeme projektovou dokumentaci na nové autobusové zastávky zároveň se zastřešením míst na tříděný odpad.
Některé střechy zastávek jsou ve špatném stavu, proto postupně z bezpečnostních důvodů probíhají nezbytné opravy.

Připravujeme projektovou dokumentaci na nové autobusové zastávky

září 2019
Obecní úřad Stříbrná vydal propagační prospekt o našem domově. Velkou zásluhu na prospektu, který obsahuje fotografie a stručný popis obce ohledně historie, přítomnosti a budoucnosti má pan Jiří Humler.

pro podrobnosti klikněte na obrázek

Plastové nádoby na vodu
Nové informační tabule
OZV 1/2019 - regulace hluku
Obec Stříbrná koupila pomocníka na sekání trávy

Stříbrná 31.5 2019

Informace k otázkám kácení stromů v háječku v obci Stříbrná :
Pozemek č. 163/5 – lesní pozemek, vlastník město Kraslice


Jedná se o stavbu retenčních nádrží. Účelem navrhované stavby vodního díla je chránit před nepříznivými a škodlivými účinky srážkových vod. Nezasáknuté srážkové vody, které odtékají po povrchu lesních pozemků a soustřeďují se v odvodňovacích příkopech podél lesních cest a jimi jsou z velké části svedeny do propustku v místní komunikaci. Z tohoto propustku jsou srážkové vody odváděny na lesní pozemek, pozemková parcela č. 163/5, kde stékající voda vytváří četně erozní rýhy a prohlubuje stávající strž. Část srážkové vody volně odtéká po komunikaci až na silnici III/21012 Kraslice – Stříbrná – Přebuz a příčně přes tuto silnici, kde ohrožuje, popřípadě poškozuje, rodinné domy v obci Stříbrná, zejména č.p. 2, č.p. 541 a č.p. 544. Srážkové vody přinášejí naplaveniny (větve, písek, bahno) které se na koruně komunikace usazují a ohrožují bezpečnost silničního provozu. S ohledem na stavbu bylo zapotřebí vytěžit lesní porost, který bude následně po dokončení stavby opět zalesněn. Z původního lesního porostu zůstane pouze porostní plášť. Stavba by měla být dokončena do konce září.

Karel Bělohlávek, místostarosta

Stříbrná 17.5 2019

Kotlíkové dotace
Vážení občané, v našem kraji se rozjela poslední vlna kotlíkových dotací pro občany, díky které můžete získat prostředky na výměnu Vašeho starého kotle na tuhá paliva (emisní třídy 1. nebo 2. nebo žádná) za nový zdroj tepla.
Na výměnu kotle můžete získat dotaci až
– 75 % způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel (nejvýše však 95 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (nejvýše však 100 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (nejvýše však 120 tisíc Kč).
Uhradit z dotace můžete nový kotel včetně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest nebo v případě potřeby i projektovou dokumentaci.
Nově je speciálně v Karlovarském kraji možné požádat také o bezúročnou půjčku od obce na předfinancování pořízení nového zdroje tepla pro Vaši domácnost.
Žádný z občanů se nemusí bát složité administrativy spojené s vyřízením dotací. V případě zájmu obec Stříbrná pro Vás připravila schůzku ve čtvrtek 6.června 2019 od 17.00 hodin v pensionu Márty s vyškolenou osobou (kotlíkový specialista) která Vám může zodpovědět Vaše otázky a pomůže Vám vše dopředu připravit a vyřídit.
Příjem žádostí o dotace startuje v našem kraji již 1.7.2019 ve 14:00.

Jana Kortusová, starostka

Schránka pro potřeby obecního úřadu

Vážený spoluobčané…
Od středy 20.2 2019 jsou nainstalovány na autobusových zastávkách a na objektu penzionu „Márty“ „poštovní“ schránky pro potřeby OÚ Stříbrná. Záměrem pořízení schránek je usnadnění komunikace občanů Stříbrné s obecní samosprávou. Budou sloužit ke sběru různých anket, dotazníků apod. využitelných ke zlepšení práce představitelů obce pro všechny občany. Do schránek můžete vhazovat své další nápady, náměty, připomínky, rady a témata.
Schránky budou vybírány každé pondělí.

Schránka pro potřeby OU
Velkokapacitní kontejnér
Osvědčení o úspoře emisí