Pouť

Poutní slavnost, která je u příležitosti svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, se v naší obci poprvé uskutečnila 11. června 1994.Při této příležitosti byla opravena střecha kostela v celkové částce 1,200 tisíc. Na financování se podíleli sbírkou bývalí a současní obyvatelé žijící mimo naši republiku (SRN, USA, Francie, Rakousko, Austrálie, Nový Zéland…) a místní občané. Proběhla oprava a osvětlení věžních hodin, výměna okapů – obě akce financované z prostředků obecního úřadu. Od té doby se pořádá poutní slavnost každoročně. Výjimkou byl rok 1998, kdy v obci probíhala výstavba kanalizace a obec byla jako staveniště.
Slavnost je vždy zahájena bohoslužbou pana Pátera Petra Fořta v místním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně ve Stříbrné.

Po ukončení bohoslužby slavnost pokračuje bohatým programem. Stalo se již tradicí, že zde k tanci a poslechu hraje dechová hudba „Horalka“ pod vedením kapelníka pana Josefa Novotného.

Poutní slavnost 25.6.2022
Poutní slavnost 12.6.2021
Poutní slavnost 20.6.2020
Pouť 2019