Kulturní akce

Sportovní, kulturní a společenské akce 2023

Obec Stříbrná pořádá…spolupořádá….pomáhá…

Budeme rádi za každého, kdo se k nám připojí a pomůže.

Datum akcí se může změnit, informace budou na stránkách, na facebooku, na plakátech v obci Stříbrná.

Kontakt : obec  Stříbrná tel. 352 686 938, starostka obce +420 724 005 252

Měsíc / datum Název akce
Duben
28.4     
Stavění Máje
30.4      Čarodějnický rej, lampionový průvod, pálení čarodějnice
Květen
27.5     
Hry bez Hranic u Hranic – 7 členný tým z obce Stříbrná se účastní her v Rotavě.
Červen
3.6   
Dětský den
17.6 Poutní slavnost
24.6      Focení občánků
30.6         Párty „Vysvědčení“
Červenec Prázdniny…dovolená…. 🙂
Srpen   Prázdniny….dovolená… 🙂
Září
2.9     
Hledání pokladu + bobřík odvahy – od 16.00h
9.9    Tříkrálová kavárnička – pečení – od 15.00h.
Pohádkový les
Říjen
31.10
Halloween pro děti                                        
Listopad      Odpoledne pro důchodce
  Vánoční tvoření pro děti
  Vánoční tvoření pro dospělé
Prosinec    3.12 Rozsvícení Vánočního stromu – 1. Advent
5.12   Mikulášská besídka
24.12 Setkání u vánočního stromu