Kulturní akce

Sportovní, kulturní a společenské akce 2020

Obec Stříbrná pořádá…spolupořádá….pomáhá… spolu s TJ Horal Stříbrná, Stříbrňáci Stříbrné, Ještěřice, Márty J

Budeme rádi za všechny, kdo se  k nám připojí a pomůže.

Datum akcí se může změnit, informace budou na stránkách, na facebooku, na plakátech v obci Stříbrná.

Kontakty : obec  Stříbrná tel. 352 686 938, TJ Horal Stříbrná tel.731 533 782, Stříbrňáci  Stříbrné tel.777 875 374, NF Ještěřice 776 118 674, Márty 728 285 752

Měsíc   Název akce druh akce Hlavní organizátor
Leden           1.1 Novoroční výšlap „S Bórou na Špičák“ setkání obec
Březen            11.3 Vyhlášení osobnosti, sportovce roku 2019 kultura obec
Duben                     4.4 Ukliďme Česko – ukliďme Stříbrnou                                                 Candrbál úklid obce zábava Obec NF Ještěřice
                         5.4 Velikonoční tvoření vyrábění S.Stříbrné
      26.4 Stavění Máje brigáda/setkání obec
      30.4 Čarodějnický rej Lampionový průvod, pálení čarodějnice zábava zábava S.Stříbrné obec
Květen       23.5 Výlet za poznáním Stříbrné a okolí    (NOVĚ!) naučné obec
  30.5 Dětský den zábava obec
  Červen                    14.6 Focení občánků kultura S.Stříbrné
      20.6  Poutní slavnost zábava obec
Červenec   Prázdniny…dovolená…. J X X
  18.7 Festiválek Na konci světa kultura Ája Boháčová
Srpen      Prázdniny….dovolená… J X X
Září  2.9 Hledání pokladu + bobřík odvahy zábava obec
    12.9 Pohádkový les zábava S.Stříbrné
    Srdce Slabším dobročinná akce NF Ještěřice
Říjen       17.10 Pomáháme obci úklid obce obec
                   31.10 Halloween pro děti                                        zábava S.Stříbrné
Listopad     14.11 Stavění vánočního stromu Brigáda/setkání obec
  22.11 Vánoční tvoření vyrábění S.Stříbrné
  27.11 Předvánoční odpoledne pro naše starší občany zábava obec
Prosinec     5.12 Mikulášská besídka zábava obec
    Vánoční koncert v kostele kultura NF Ještěřice
  24.12 Setkání u vánočního stromu setkání p. Janáček p. Hlavsa p. Hlaváček