Práce zastupitelů, výborů a komisí 2018-2022

Místostarosta
Karel Bělohlávek
Schůzky se starostkou na Obecním úřadě minimálně 2 x týdně.
Práce a úkoly ZDE


Finanční výbor
Předseda : Štěpán Budaházy
Člen : Miloš Rovenský, Jiří Vorel

 •  Kontrola hospodaření s majetkem a financemi obce.
 •  Projednává rozpočtová opatření.
 • Připravuje plán investic, rozpočet obce.

Práce a schůzky ZDE

Kontrolní výbor
Předseda : Josef Kysela
Členi : Petr Nečas, Adriena Gosslová

 • Kontrola usnesení (i zpětně).
 • Kontrola obecně závazných vyhlášek a dokumentů vydaných obcí.
 • Kontrola nemovitého majetku, strojů a zařízení.

Práce a schůzky   ZDE

Komise pro kulturu a sport
Předseda : Gunter Fischer
Členi: Petr Janáček, Adriena Gosslová, Eva Hlavsová, Lenka Stehlíková

 • Organizuje a spolupracuje se spolky vedené v obci Stříbrná – kulturní a společenské akce.
 • Zpracovává plán akcí, podílí se na přípravě a realizaci s organizátory.
 • Domlouvá s obcí finanční prostředky na zajištění akcí.
 • Kontroluje a je přítomna při stavbě a bourání obecních stanů.
 • Připravuje podklady pro kroniku.

Práce a schůzky   ZDE

Komise pro životní prostředí
Předseda : Ing. Václav Kindrat
Členi : Antonín Kolda, Mgr. Andrea Krýzlová

 • Zpracovává a kontroluje plán údržby ploch, sekání, kácení stromů ( příprava podkladů pro správní řízení a vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů na obecních a soukromích pozemcích v k.ú. Stříbrná, zajištění realizace na obecních pozemcích.
 • Podílí se na kontrole k odpadovému hospodářství.
 • Spolupracuje s lesním hospodářem.

Práce a schůzky   ZDE

Územní plán obce
Zástupce obce Stříbrná : Ing. Karel Bělohlávek

 • Spolupracuje s pořizovatelem MÚ Kraslice.
 • Připravuje pro zastupitele zprávu k plnění ÚP , podklady návrhu změn obce Stříbrná a podněty občanů.

Práce a schůzky  ZDE