Poutní slavnost 12.6.2021

Poutní slavnost ve Stříbrné, v letošním roce spojená s výročím 420 let Stříbrné, se konala v plánovaném termínu, dne 12.6.2021. Již den předem, v pátek 11.6.2021, na ploše pod kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně ve Stříbrné proběhla příprava na poutní slavnosti – stavba stanů, rozmístění lavic a stolů a také se vše připravilo ohledně hygienických předpisů z důvodů pandemie. Byla rozmístěna dezinfekce, pytle na odpad a pokyny, jak se mají návštěvníci chovat ohledně zabránění přenosu covidu 19. Ráno v den pouti pak byly přistavěny atrakce pro děti, stánky na občerstvení a pro stánkový prodej a další zázemí. Také se připravilo pódium pro kapely a doladilo se vše pro zdárný průběh poutní slavnosti. Pak už začala v 10.00 hodin samotná poutní slavnost v kostele bohoslužbou. Po skončení bohoslužby pokračovala na parkovišti pod kostelem. Děti se mohly svést na kolotoči, vydovádět se ve skákacím hradu, koupit si cukrovinky, balónky a jiné drobnosti. Byly přistaveny stánky s bohatým občerstvením pro všechny. K tanci a poslechu hrály tři kapely, které se postupně vystřídaly a hrály až do pozdních nočních hodin. V průběhu příprav  a konání poutní slavnosti  počasí přálo a všichni se dobře bavili. Pro případ špatného počasí bylo připraveno dostatek stanů se stoly a lavicemi, kde všichni mohli posedět a bavit se u dobré hudby. Vše zdárně proběhlo ke spokojenosti všech.