Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla

Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 293 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

Investor: Obec Stříbrná
Vlastní zdroje investora: 246 075,88 Kč
Poskytnutá dotace: 982 000,00 Kč
Datum realizace: červen – říjen 2020