Rok 1999

K 31. prosinci 1999 v obci trvale 454 lidí a 3 cizinci, přechodně 16, během roku se k trvalému pobytu přihlásilo 26 osob převážně chataři, narození – 3 děti, zemřelo 5 osob.

Vyšlo několik článku ve sporu kanalizace mezi Stříbrnou a Kraslicemi – kanalizační sít ve Stříbrné je majetkem Kraslic.

V březnu byl schválen návrh zpracovat projekt na prodloužení vodovodu od Nečasových k Sedláčkovým s napojením na kraslickou vodárnu, výběrové řízení vyhrál VOSS. 1. září se začalo s pracemi a do konce roku byl vystavěn celý páteřní řád až ke katastru Kraslic. Na vodovod by mělo být napojeno 82 přípojek. S dalšími pracemi bude započato v roce 2000 po sněhu a kolaudace by měla proběhnout do května 2000.

V rámci programu obnovy vesnice Obecní úřad požádal o dotaci na úpravy hřbitova, opravu fasády čp. 886, opravu střechy Sluníčka. Byl schválen příspěvek na střechu. Opravena střecha márnice a v příštím roce by měla oprava pokračovat. Opraveny komíny a vyměněno topení místo elektrického v obecních domech čp. 376 a Bubnárně.

Probíhala rozsáhlá rekonstrukce domu na Horní Stříbrné, dříve stodola pana Beránka a měla být zbourána, majitelem Klíma. Zahájena výstavba rodinných domů v Horní Stříbrné – Hlavsa a Mach. Rekreační objekt začal stavět p. Jiřinec. Probíhala rozsáhlá rekonstrukce a přístavba rekreační chaty Vorla. Německý občan Glowall pokračoval ve stavbě domu v dolní části obce.

V průběhu roku změnilo obecní zastupitelstvo firmu na odvoz popelnic, místo TS Kraslice to bude firma Sattler Chodov.

Již 2 rok byla spásána tráva na pozemcích v katastru obce, letos přešlo stádo 800 ovcí přes hranice na Bublavě.

Firmou Bioplán z Karlových Varů byla zpracována studie cyklotrasy na značení turistických cest. Počítá se s otevřením několika turistických přechodů do Německa na katastru Bublavy a Stříbrné.

Zahájila se jednání o plynu v obci se Západočeskou plynárenskou a.s.. Práce by mohly být zahájeny po získání potřebných financi v letech 2001 – 2002.

Expreso bylo uzavřeno 7 let, na podzim se povedlo získat nového nájemce Al. Nagy ihned otevřel. Dolní prodejnu si pronajala v listopadu p. Kyselová a od prosince i obchod Jarmila ve Sluníčku. Autodopravu poskytoval p. Kysela, těžbu dřeva p. Kolda, zednické práce p. Šimčík, kadeřnictví p. Lipavská, stavbu krbů p. Kaftan, instalatérské práce p. Sádlík.

Obecní úřad po výběrovém řízení pronajal dům ČSAD manželům Kohoutovým, kteří v obci zůstali do června. Do března byl nájemcem p. Lörincz. Objekt hojně využíván i pro společenské a kulturní akce, neboť jiný vhodný objekt v obci není.

V provozu dále objekty Müller v Nancy, Filip, Permon, Cyprián, Lesanka, Chodos – hotel na Stříbrném potoce, Hanelore, Fridauer, Adam. Hotel Morava byl prodán k trvalému obývání Benešovým z Kraslic. Prodán bývalý dům dětí a mládeže na rekraci. Další chátrají jako např. Eternitové závody Beroun, PVT, Horal, samoobsluha, ZDŠ, bývalé dílny a sklady LZ.

MŠ byla uzavřena na 3 roky, byl schválen pronájem budovy, zájem o pronájem a o pozdější zakoupení projevil p. Kaftan se záměrem otevřít penzion.

Na faře se konalo setkání katolické mládeže. V Zámečku děti z Prahy. Objekty školek v přírodě tedy oba Chanosy a Zámeček byly využívány k rodinné rekreaci, v Jitřence byly 2 týdny děti z okresu Slaný.

1. ledna uspořádán novoroční pochod na Špičák s účastí asi 100 lidí. 12. června opět pouť u kostela s bohoslužbou. Den dětí v Nancy za Maškovou chatou.

TJ zakoupila rolbu na úpravu tratí. Vleky – pronájem stále p. Izák s firmou Janiz. Veřejný závod ve slalomu – 80 závodníků v několika kategoriích, závod suploval podle tisku tradiční závod o cenu Lišáka.

V kotelně Fridaueru začalo hořet – brikety, škoda 30 000 Kč.

11. srpna 1999 zatmění slunce.

Obec pro vysoké požadavky televize Prima nebude přijímat její signál – měsíčně 44 000 Kč.