Rok 1997

K 31. prosinci 1997 v obci 450 trvale a 25 přechodně bydlících. Věkový průměr obyvatel 41,5 let.

V obci umístěny 3 kontejnery. Schválen záměr prodat Sluníčko a bývalou ZDŠ. Příští rok by měla proběhnout pokládka nové telefonní sítě. Přidělen kmitočet na 2 kanál ČT. Soud v květnu rozhodl ve prospěch obce o dům ČSAD, vlastník nesouhlasil a odvolal se.

K 1. září 1997 byla dočasně uzavřena MŠ pro nedostatek dětí, školka vyřazena ze sítě školských zařízení. Po dokončení prací na budově Obecního úřadu se úřad přestěhoval v září ze Sluníčka.

Zahájena výstavba kanalizace, v prosinci začaly přípravné práce na kanalizaci. Půjčku Státního fondu životního prostředí obec zastavila sklad bývalého LZ v Dolní Stříbrné, konírnu, Horal a Bubnárnu. Od dubna z Kraslic navážena zemina do prostoru k rybníku a před Moravu a od září naproti Zapletalům.

K 31. prosinci ukončila činnost truhlárna Vopat – Tučák a přestěhovala se do Kraslic.

Mnohá rekreační zařízení byla celoročně uzavřena – Vogador, Nosek, PVT a další. Fungovaly – Filip, Lesanka, Hanelore, Fridauer, ČSAD, Müller v Nancy.

14. června pouť, dále jako v předešlých letech proběhl lampionový průvod, Mikuláš, Den dětí a matek. TJ uspořádala 2 závody ve slalomu pro okresy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb a cenu Lišáka.