Rok 1994

11. června 1994 se uskutečnila patronátní mše Nejsvětějšího srdce Páně, jubilejní svaté přijímání a pouť. K opravě kostela k 31. květnu shromážděno 41 810 marek a započalo se s prací na výměně střešní krytiny kostela. Částkou 400 000 přispěla církev a obec se podílela na úklidu kolem kostela, poskytla mechanizaci a nechala opravit věžní hodiny- Slavnosti poutě se zúčastnilo mnoho místních a také bývalých rodáků z Německa, mši sloužil kraslický děkan Fořt, účastníci bohoslužby uctili památku padlých ve válkách a položili květiny u památníku vedle kostela. Odpoledne oslavy pokračovaly na hřišti bývalé ZDŠ pod kostelem.

25. a 26. listopadu 1994 proběhly obecní volby, zapsáno 325 voličů, hlas odevzdalo 206 lidí. Sdružení nezávislých kandidátů – B. Jirsík, J. Humler, G. Fischer, J. Fischer, P. Kaftan, L. Suchopárová, F. Farkaš, H. Lipavská, J. Kysela. Starostou byl zvolen B. Jirsík, místostarostou J. Humler. Další kandidát pouze K. Kantner jako nezávislý.

V listopadu předána obci budova Sluníčko. Letos byl prodán dům čp. 518, bývalá pekárna poté truhlárna, která byla zbourána a na jejím místě začala výstavby nového rodinného domu G. Fischera ml..

Od podzimu 1991 je uzavřeno Expreso, zakoupené firmou Vyko, jejímž majitelem je Ing. Kohout z Plzně.

Na hřbitově byly provedeny vyřezávky a obnoveny cesty k hrobům. Dále se osvětlilo místo u koupaliště vyřezáním stromů a v budoucnu se plánuje využit prostranství ke sportovnímu vyžití. Upravilo se prostranství u bývalé samoobsluhy – zaseta tráva, nové obrubníky, byly upraveny nové cesty od samoobsluhy a k Plomitzerové. K Vánocům instalovány na lampy koupené svítící ozdoby – 5 kusů.

1. září skončil prodej v obchodě Chejn a Hron – samoobsluha.

V listopadu zahájeny úpravy ve Sluníčku a v prosinci zahájila p. Farkašová prodej, současně zajišťovala i prodej propan – butanu.

Od 8. února začal ordinovat v zasedací síni Obecního úřadu lekař Stuchlík v úterý a ve čtvrtek. Jednou týdně ordinovala i dětská lékařka Fučíkovská, ale pro malý počet dětí přestala dojíždět.

Od 1. července otevřeno kadeřnictví Andrea Lipavská.

Od března do června uzavřena silnice do Kraslic pro výstavbu továrny na bývalém smetišti a pro výstavbu kanalizačních a plynových přípojek až k vile Lesního závodu. V srpnu byla zase uzavřena silnice v Tisové.

Počátkem roku zavedena linka ČSAD Kladno do Prahy přes Karlovy Vary a Kladno. Od 1. září do Prahy i linka ČSAD Sokolov provoz Kraslice.

Zpravodaj Stříbrné – první číslo zpravodaje Naše Stříbrná vyšlo v 1975, ale v dalším vydávání nebylo pokračováno, ztratily se připravené materiály zejména k historii obce. V novém prvním čísle roku 1994 byla úvaha o zřízení síně památek, kde by byly shromaždovány fotografie z 1. republiky, z válek, dopisy, vývěsky, pohlednice, letáky, předměty rukodělné a občané byli vyzváni, aby doklady zapůjčili. Dále byl připomenut lovecký řád Sv. Huberta Lesním závodem Kraslice, který inspiroval LZ zavést pro zahraniční hosty odznak úspěšného lovce již roku 1965, ale roku 1968 byl tento čin zakázán. V článku za krásami Krušných hor vzpomenuto na akci ze září 1967, kdy do Stříbrné přijeli v 55 autech značky Warburg pracovníci Knižního velkoobchodu Praha společně s pracovníky televize, rozhlasu a s novináři. V Nancy opékání 3 jelenů, dále utkáni v kopané, střelecký závod, společenský večer v Kraslicích. V článku Pražané už mají kam jezdit, bylo vzpomenuto na začátky rekreačního využití starých opuštěných budov.

4. a 5. prosince zemětřesení – 20 slabých otřesů, 4 silnější pocítilo i zdejší obyvatelstvo, poslední silnější otřesy byly na přelomu let 1985/1986.

K 1. lednu 95 v obci 425 lidí, během roku 22 přihlášených a 25 se odhlásilo, narození – 3 děti a zemřelo 8 osob. Ze 425 osob je 119 důchodců, 4 děti do 18 měsíců, 4 18 měsíců – 3 roky, 3 – 6 let – 14 a do školy povinně chodí 37 dětí.