Rok 1991

K 31. prosinci v obci 452 obyvatel, 26 přechodně.

2. března a 3. března proběhlo na území ČSFR sčítání lidu, domů a bytů atd.. Ve Stříbrné dle národnosti – česká 267, slovenská 23, maďarská 5, německá 95, ukrajinská 2, romská 0, ostatní 4. V obci celkem 189 domů – z toho trvale obydleno 139, 50 neobydleno, 133 rodinných domů, objekty soukromé rekreace 144 z toho 76 rekreačních chalup vyčleněných z bytového fondu.

U rekreačních středisek proběhly značné změny, některé změnily majitele, jiné přešly do ekonomického pronájmu a začaly poskytovat ubytování a stravování i pro veřejnost, např. od prosince Chodos, dále Mikrochem, což je chata ČSAD.

Okresní úřad Beroun – stavba začala v červnu 1987, kolaudace v říjnu 1991.

Další chaty, které poskytovaly služby pro veřejnost – Berounské eternitové závody, ČSD lokomotivní depo Cheb, Čluz, PVt, Zemědělské stavební sdružení Rokycany, Důl Nosek, JZD Vrchotovy Janovice, Permon, ZVAK Benešov. Výzkumný ústav plánování a řízení byl přejmenován na Ústřední ústav národohospodářského výzkumu Praha – v prosinci byl prodán Českému svazu ochránců přírody Praha.

Malá privatizace – samoobsluhu zakoupila firma Chejn a Hron, dolní prodejnu čp. 592 Ocelák a pojmenovala se Oáza. Expreso v holandské dražbě koupil Ing. Kohout z Prahy a dům zůstává většinou uzavřený.

Dům proti prádelně Oláh – zakoupil Minář ze Šumperka a začaly rozsáhlé opravy. Místní lidé začali soukromě podnikat např. Farkašová a Pulec začaly prodávat potraviny – později byly oba prodeje zrušeny. Šiler začal dělat ozdobné upomínkové předměty ze dřeva. Další – Sádlík, Šimčík, Sedláček a Kaftan – krby, Jeslinková, Jeslínek, Hanelore Klímová ubytování v soukromí.

Ekonomický pronájem služeb Obecního úřadu vleky – sportovní agentura Janis – Izák. Některé služby zůstaly – propan butan, kadeřník, dovoz materiálu a zednické práce, obci nadále zůstala 2 nákladní auta a dva traktory.

K 1. lednu 1990 přešly budovy bývalé prádelny do majetku a.s. Krajka kraslice – podnikové ředitelství, v programu byla výroba konfekce – prostírání, dečky, ubrusy a začala se rozvíjet výroba froté. K 1. lednu 1991 předalo ředitelství Krajky provozovnu do správy Krajky na předměstí v Kraslicích – naplno se rozjela výroba froté – ložní povlečení, dětské povlečení, prostěradla atd.. V provozovně pracovalo 12 švadlen, 3 dělníci a 2 THP pracovníci.

Přihláškou do programu podpory a ochrany mládeže byl sledován záměr Obecního úřadu opravit Horal jako zařízení pro výuku cizích jazyků – z finančních důvodů se toto nerealizovalo.

V květnu 1991 obec vstoupila do Euroregia Egrensis.

Projekt vypracovaný ústavem v Karlových Varech uvažuje o výstavbě vodní elektrárny o výkonu 26 KWh, přislíbena dotace Ministerstva životního prostředí, elektrárna se plánovala v bývalé prádelně. Zároveň se uvažovalo o stavbě dalších 3 malých vodních elektráren.

Obecní zastupitelstvo nesouhlasilo s výstavbou biologické čistírny odpadních vod u ČSD v Nancy pro případný zápach.

Nebyla schválena žádost některých bývalých německých občanů žijících dnes v SRN, reprezentovaných p. Adolfem Lienertem, aby obec byla přejmenována zpět na Silberbach.

Dán souhlas k odprodeji Horalu zájemci ze zahraničí.

Lípa svobody před samoobsluhou se vahou sněhu rozlomila.

Penzion Štěstí – bývaly hostinec U Lukáška byl zřízen z bývalého rekreačního střediska Výzkumného ústavu Praha.