Rok 1990

K 30. prosinci 1990 v obci žije 430 obyvatel, 5 zemřelo, 3 narození.

24. listopadu 1990 volby do obecního zastupitelstva – svobodné volby. Kandidátka KSČ, nezávislých kandidátů a 2 nezávislé osoby – O. Šmíd a J. Trohemčuková. Účast 235, zapsáno 318 voličů. Za SNK – G. Fischer, P. Nečas, B. Jirsík, J. Humler, K. Kantner, M. Šimlík, L. Makovcová, J. Zahradník, J. Kopecký, M. Suchopár, J. Skopal. Za KSČ – J. Fischer, L. Valentová, P. Kaftan, J. Poppová, Fr. Klíma, J. Trohemčuk, D. Skopalová, V. Padalík, O. Harsányiová. Do obecní rady zvoleni – 11 členů – G. Fischer, P. Nečas, B. Jirsík, J. Humler, K. Kantner, M. Šimlík, L. Makovcová, J. Trohemčuková, J. Fischer, L. Valentová, P. Kaftan. Starostou zvolen B. Jirsík a místostarostou J. Humler.

Červený kříž dále pracoval, TJ a pionýři také. Ke konci roku zrušena jednotka PS VB. ČSŽ stagnoval již 2 rok.

Obecní úřad spravoval budovy – čp. 194 truhlárna, MŠ, kulturní dům, dům mládeže, kino, čp. 376, 386, 442, 518 a 670, 6 autobusových čekáren, otevřený sklad – kolna, požární zbrojnice, sklady. Dále stavby – 6 mostů, 11 studní, vodní náhon, vodovody, kanalizace, ploty, výbojkové osvětlení, místní komunikace, vleky, parkoviště, vodní nádrž u Chodosu.

25. ledna se přehnala vichřice.

Rok 1990 byl posledním rokem kdy se dokončovaly akce Z. Obecní úřad se přihlásil do Svazu měst a obcí.