Rok 1987

V tomto roce se upravovalo hřiště za samoobsluhou. Pokračovalo se ve stavbě vodovodu, byly zlikvidovány zbytky základů po bývalé továrně Anger. K 27. lednu pro havarijní stav uzavřen most u samoobsluhy, od března do října most prošel rekonstrukcí. U Jitřenky opravena lávka a část potoka zregulována.

V obci je 14 rekreačních chat podniků. Objekt ONV Beroun naproti bývalé ZDŠ na konci roku zbořen a začal se budovat nový. Dům manželů Kořiskových převzalo JZD Vrchotovy Janovice – kapacita 10 – 15 lidí. Prováděla se rekonstrukce bývalé ZDŠ – výměna oken, postaveny základy pro 2 montované domy typu Chanos pro 80 dětí, bývalá budova ZDŠ bude sloužit pro administrativu, stravování a vyučování dětí. Rekreační dům zemědělců z Rokycany byl zakoupen od manželů Červenkových, v letech 1982 – 1987 probíhala rekonstrukce – přístavba sušárny, lyžárny, skladu, umývárny, kapacita 16 lidí, správce od 1985 Kratochvil z Kraslic, kolaudace má proběhnout v roce 1988.

ČSŽ měl 41 členek předsedkyně s. Růžičková. ČČK přes 100 členek. PO SSM 2 oddíly – 24 členů, pracovala PS VB i pomocníci pohraniční stráže. Osadní výbory – z č.1 a č.3 sloučením vznikl OV č.1 – předsedkyně V. Surová, OV č.2 Nová Ves předseda Jar. Pecka. Ustanovena jednotka PS VB na Nové Vsi.

Ve Stříbrné se poprvé uskutečnilo setkání bývalých žáků ZDŠ po 25 letech.

V MŠ 20 dětí.

V majetku MNV např. budovy čp. 194, 376, 386, 442, 518 a 601. Služby MNV jako v předchozích letech. OPMH – 30 lidí z toho 22 žen. Samoobsluha místo vedoucího Voždi nastoupil Karel Kozel. Expreso nový vedoucí Fr. Mučko.