Rok 1984

K 31. prosinci 1984 v obci trvale 463 lidí, 5 dětí narozeno, 5 zemřelo, 13 přistěhovalo a 23 odstěhovalo.

MNV měl ve správě 6 obytných domů se 4 bytovými jednotkami, mateřskou školku, restauraci, bývalou pekárnu, dům mládeže, požární zbrojnici, dále stavby -6 mostů, 13 studní, 3 parkoviště, 3 vleky, 2 vodovody, 3 ploty, vodní náhon, kanalizaci v Leopoldově ulici, veřejné osvětlení, komunikace, vodní nádrž, odpadový kanál z OPMH, sklady MNV, stanici Horské služby, rozestavěný vodovod, kino již bylo zrušeno, na konci roku byl zlikvidován majetek bývalé ZDŠ.

Drobné provozovny MNV – prodej propan butanu, vleky VL 500, VL 200, VL 200/1, autodoprava, zednické práce, kadeřnictví, prodej stavebního materiálu, práce kolovým bagrem, půjčovna zednického náčiní.

Letos pokračovala výstavba 54 rekreačních chat a 1 rodinného domku.

ČSD Cheb provedl prodloužení dojezdové části jeho vleku. TJ Baník udržoval ubytovnu nad Horalem v provozu a uskutečnil během roku 2 běhy veřejné školy lyžování. Pro školy v přírodě okresů Most a Teplice byly pronajímány zařízení Nosek a Čluz.

30. dubna 1984 byla výstavba Expresa předána Restauracím Sokolov. Se stavbou Expresa začalo MNV v roce 1978 a 27. prosince 1984 se stavba zkolaudovala. Provoz zahájen 31. prosince, v přízemí bufet, v 1 poschodí kavárna, bar, kuchyň a sklady, pro léto se uvažuje o posezení na terase, v 2 poschodí byt pro vedoucího a uvažuje se o zřízení 2 pokojů pro hosty.

Od 9. dubna byla hlavní silnice do Kraslic opět uzavřena.

Dány do prodeje pohlednice Stříbrné v zimním období.

V současnosti je v obci 16 chat pro podniky – ČSD depo Cheb, Technické služby Sokolov, České lupkové závody – 2 budovy, Důl Nosek, Permon Křivoklát, ONV Beroun, Výzkumný ústav plánovací a uzemní Praha, ČSAD Sokolov, Berounské eternitové závody, Zemědělské stavební sdružení Rokycany, Chodos Chodov -3 objekty, ZV ROH Vojenský ústav Praha a ZVAK Benešov.

V roce 1984 v obci 50 chalup, 54 soukromých chat, 1 lovecká chata Lesního závodu, 50 chat ve výstavbě na Nové Vsi, 80 míst bylo rezervováno pro výstavbu a budou postupně přidělovány. Vznikl osadní výbor číslo 4 na Nové Vsi.

Rekreační středisko ČSD lokomotivní depo Cheb zřízeno z bývalé lesovny Nancy. Posledním stálým obyvatelem byl Jaroslav Bíňovec, polesný bývalého polesí Nancy. Objekt byl nejdříve prodán soukromým zájemcům a od nich je koupilo depo. Rekonstrukce probíhaly po dobu 4 let, kapacita je 39 lůžek, roku 1983 postaven vlek háček v délce 330 m, kdy Lesní závod zajistil odlesnění, pro další léta se plánuje přístavba jídelny ve stejném stylu a koupaliště, objekt byl využíván i pro školení a lyžařský výcvik.

Osvětová beseda uspořádala výstavu obrazu z galerie Ostrov.

TJ uskutečnila krajský závod o cenu Lišáku – 140 závodníků.

V březnu požár dřeveného domku manželů Šilerových. Tragická nehoda před poštou ze dne 28. listopadu, řidič pod vlivem alkoholu usmrtil P. Schwarzovou. 25. listopadu požár domku rekreanta Spiegla.