Rok 1983

12. ledna 83 proběhly doplňovací volby a za předsedu MNV byl zvolen kandidát Národní fronty Ján Izák.

Vodovod – dokončila se odkyselovací stanice, pokračovaly práce na vodojemech, manipulační komoře a sběrné jímce.

Podařilo se dokončit výstavbu stanice Horské služby, podnik Restaurace Sokolov nesouhlasil s pronájmem 2 místností v budovaném Expresu a tak nová stanice byla stavěna od září a dokončena v prosinci vedle vleku.

Pokračování prací na dětském hřišti za samoobsluhou – rovnán terén a zakoupen materiál na oplocení.

Z místní ZDŠ byla na hřbitov zavedena voda, do budoucna se počítá se založením urnového háje.

V prostoru u Horalu umístěna vyřazená buňka, kde se skladoval papír a textil do odvozu sběrnými surovinami.

Členové Horské služby se zapojili do práce Českého svazu ochránců přírody.

ČSD lokomotivní depo Cheb vystavěl vlek se sjezdovkou a hřiště na odbíjenou. Důl Nosek provedl rekonstrukci počáteční stanice vleku a zřídil nový vodojem. Výpočetní technika umožnila, aby její objekt využívaly děti školy v přírodě sokolovského okresu.

V tomto roce bylo vysázeno 353 okrasných keřů a stromů. Do obce jezdily 1x v týdnu pojízdné sběrny šatstva, prádla, obuvi a elektrospotřebičů, fungovalo místní kadeřnictví. Byla provedena adaptace sociálního zařízení Horalu. Během roku došlo k uzavření dolní prodejny z důvodů onemocnění vedoucí, vedoucí samoobsluhy se stala s. Kořistková.

Od května uzavřena Havlíčkova ulice z důvodu výstavby vodovodu z úpravny vody. Z toho důvodu počáteční a konečná stanice autobusů umístěna u Novoveské silnice a objížďka vedla po silnici Na roli, objížďka byla dočasně zrušena k 1. prosinci 1983.

Služby MNV – nákladní autodoprava, zednické práce, půjčovna stavebního náčiní, prodej stavebního materiálu. Neúspěšně proběhla jednání s OPMH o zřízení služby sběrny prádla praní a mandlování prádla.

Proběhla adaptace domu Zemědělských staveb – sdružení Rokycany nad sklady MNV. Plánuje se přístavba k Čluzu.

Stavba Expreas k 30. dubnu 1983 předána podniku Restaurace Sokolov, ale do konce roku nebyly zahájeny dokončovací práce.

Nepodařilo se vydávání pohlednic Stříbrné, i když mezi rekreanty je velký zájem o ně.

K lyžování sloužily 3 vleky v majetku MNV – 2 za školou a jeden v Leopoldovce, nový vlek byl vystavěn za ČSD v Nancy. V prosinci byla dodána rolba Lavina PL 1000/2. 1. ledna 1983 lyžařský oddíl TJ Baník Sokolov u vleku Lišák zřídil středisko pro seřizování lyžařského vázání. Na vleku Lišák uveden do provozu elektročas a telefonní spojení mezi startovací a cílovou věží. Vleky VL 500 – kotva a VL 200-1A, rolba je první v okresu Sokolov a bude sloužit i na Bublavě a v Kraslicích.

Rada MNV ve složení – Slepičková, Sedláčková, Valenta, Izák a Böhm.

MNV prodal domy čp. 367, 161 a 632.

Jediným podnikem v obci je OPMH.

Ve zdejších lesích se ojediněle vyskytuje výr a sýček. 22. prosince ve 2.00 se hlasitě ozývalo jejich houkání.

Od září v MŠ zrušeno jeslové oddělení pro malý počet dětí. U ZDŠ zhotoven nový panelový přístupový chodník. O prázdninách došlo k přemístění kuchyně ze ZDŠ do Sluníčka – kuchyň je provizorní po přestavbě v ZDŠ. Ve Sluníčku byla položena panelová příjezdová cesta.

V prosinci zaveden prodej teplých nápojů u vleku v provizorním stánku.

Počátkem dubna se v obci objevila vzteklina.

Již 2 rok bylo občanům Sokolovska vypláceno 2 000 Kčs jako náhrada v důsledku znečišťování životního prostředí.

K 31. prosinci 1983 žilo v obci 476 lidí a 23 přechodně, narodily se 2 děti, zemřelo 6 lidí.