Rok 1977

MNV měl 5 komisí – plánovací a výstavby s tajemníkem – Petr Nečas, finanční – Petr Beneš, školská kulturní pro mládež a tělovýchovu – E. Fischerová, sociální a zdravotní – L. Suchopárová, ochrany veřejného pořádku – J. Trohemčuk.

Tohoto roku požádala místní pionýrská skupina prezidenta Ludvíka Svobodu o pojmenování jeho jménem.

Vodovod – byla oplocena ochranná pásma studní, položena panelová cesta k vodojemu, vyhlouben vodojem a položeny drenáže ve vodojemu.

Nebyla dokončena demolice domu čp. 230, opraveno 7 bytových jednotek v čp. 386 a 442.

Chodos – výstavba byla zahájena v roce 1976 stavbou nového mostu, chaty typu Liptov s kapacitou 40 lůžek a bytem správce s kotelnou, kapacita pionýrského tábora se rozšířila z 80 na 120 dětí.

OPMO prádelny a šití prošívaných dek zaměstnává 56 lidí.

V Horalu byla provedena oprava WC včetně kanalizace a provozovny byly vy- malovány.

1. července nová knihovnice s. Kaftanová.

ZDŠ 1 – 5 ročník – chodilo 26 žáků. Radou ONV byl schválen návrh, aby budova ZDŠ čp. 514 byla po zrušení 1 – 5 ročníku využita jako škola v přírodě opět pro děti mateřských škol Sokolovska, ke zrušení ZDŠ dojde během 2 let pro malý počet žáků. Bývalá MŠ v Leopoldově ulici byla zrekonstruována na MŠ v přírodě a dostala název Sluníčko, kapacita je 25 lůžek. Kapacita všech škol v přírodě je 115 lůžek na turnus, celkový počet zaměstnanců  MŠP je 18, v roce otevření 1973 jich bylo 4, škola vlastní 3 auta, která se používají k dovozu jídel z jídelny ZDŠ.

TJ Sokol 61 členů, oddíl stolního tenisu se rozpadl, k založení turistického oddílu nedošlo, vlek Lišák navštěvovalo kolem 200 lidí o víkendech, počítalo se s úpravou hřiště pod ZDŠ na parkoviště.

Horská služba byla ustanovena před 2 lety, členové zhotovili 12 rozcestníků ve Stříbrné, Bublavě a Přebuzi.

Na podkladě žádostí bylo v roce 1977 natrvalo přiděleno 40 míst na chaty.

K 31. prosinci 1977 žilo v obci 604 lidí, během roku se narodilo 20 dětí a zemřelo 14 lidí.

V květnu se objevil na domech, stromech, autech atd., jemný žlutý písek, podle pracovníku Hydrometeorologického ústavu se jednalo o pouštní písek z Afriky.

Rozhodnutím rady MNV proběhlo jednotné číslování obytných domů, garáží a rekreačních chat, rodinné domy označují modré tabulky a červené ostatní domy.