Rok 1973

Byla opravena škola v přírodě z bývalé zchátralé „konírny“, na jejíž rekonstrukci se pracovalo 2 roky. Další dokončenou stavbou je požární zbrojnice a sklady Místního národního výboru v hodnotě 451 000 Kčs.

Započalo se s výstavbou vodovodu v hodnotě 7 milionů Kčs, akce je rozdělena do 5 etap. Práce na lyžařském vleku Kotva pokračovaly a s dokončením se počítá na rok 1974.

Byla zhotovena nová fasáda kostela a fary, věž pokryta měděným plechem a do věže byl v zaletovaném pouzdře uložen zápis s obsahem politického zhodnocení současné situace, jmény pracovníků a platné mince a bankovky, oprava si vyžádala náklady 230 000 Kčs a dotace Okresního národního výboru 120 000 Kčs.

Kino sehrálo 119 představení s 2 755 diváky, uskutečnilo se 21 sobotních zábav, v 2. pololetí se nekonaly pro jejich nerentabilnost.

Měl vzniknout místní časopis Informátor, proběhly dvě schůzky redakční rady, ale od vydávání bylo nakonec upuštěno.

Český červený kříž měl 39 členek, v květnu se začalo se cvičením žen, které bylo zpočátku hojně navštěvováno. Český svaz žen měl 37 členek, Svaz socialistické mládeže měl 18 členů, v činnosti však stagnoval, Tělovýchovná jednota měla 24 členů, oddíl kopané se scházel pravidelně, Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti měla 7 členů.

MNV bylo poděkováno za pomoc při výstavbě samoobsluhy na Bublavě.

Po patnácti letech čekání na novou školu byla otevřena nová ZDŠ v Havlíčkově ulici v Kraslicích. Do místní ZDŠ ve Stříbrné 1 až 5 ročník chodilo 37 žáků, do první třídy nastoupilo 9 dětí. Do MŠ bylo zapsáno 18 dětí a v jeselském oddělení, tedy děti do 2 let bylo zapsáno 6 dětí.

V roce 1973 měla Stříbrná 657 obyvatel, narodilo se 8 dětí.

Služby byly rozšířeny o dovoz plynových bomb, v čistírně a prádelně podniku služeb Sokolov byla zavedena 2 směna.

MNV přidělil 30 žadatelům pozemky pro výstavbu rekreačních chat, bylo přijato, že stavba musí být dokončena do 2 let a musí mít horský ráz.

Obchod dolní prodejna vedoucí s. Solařová, samoobsluha místo s. Chotaše vedoucí s. Nečasová.

Letos byly ve Stříbrné poprvé uskutečněny lyžařské přebory Západočeského, Jihočeského a Severočeského kraje pro žactvo a dorost na sjezdovce stavěného vleku Kotva.