Revitalizace vybraných prostor v obci Stříbrná – lokalita Centrální park a lokalita Cesta

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zlepšení stavu veřejné zeleně a kvality prostředí ve dvou lokalitách v centrální části obce Stříbrná – Centrální park a Cesta. Realizací projektu dojde k výsadbě stromů, keřů a trvalek, založení trávníků a květnatých luk a pořízení kvalitního mobiliáře.

Celkové způsobilé výdaje: 1 466 458 Kč
Dotace EU: 879 875 Kč (60 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 586 583 Kč (40 %)

Datum zahájení realizace projektu: 22. 9. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Stříbrná