Implementace nástrojů otevřeného úřadu pro DSMOK a jeho členské obce

Projekt Implementace nástrojů otevřeného úřadu pro DSMOK a jeho členské obce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016859
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je posílit veřejné služby poskytované jednotlivými úřady měst a obcí DSMOK a podpořit socioekonomický a turistický rozvoj Kraslicka.