Prodejna potravin Stříbrná

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Investor: Obec Stříbrná
Vlastní zdroje investora: 618 891,47 Kč
Poskytnutá dotace: 895 385,00 Kč
Datum realizace: září 2020 – únor 2021
Číslo projektu: 117D8210I5903