Oprava mostu M1 přes Stříbrný potok u č.p. 698

Projekt „Oprava mostu M1 přes Stříbrný potok u č.p. 698“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Obec Stříbrná Č.p. 670
358 01 Stříbrná
Číslo projektu: 117D8210C15505