Mobilní vybavení pro kulturní akce obce Stříbrná

Projekt MOBILNÍ VYBAVENÍ PRO KULTURNÍ AKCE OBCE STŘÍBRNÁ je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je podpora konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s..

Předmětem projektu je nákup mobilního vybavení pro rozšíření a zkvalitnění zázemí venkovních kulturních a společenských akcí v obci Stříbrná.
Díky realizaci projektu dojde k výraznému zvýšení úrovně zázemí pořádaných akcí pod širým nebem. Obec Stříbrná je bude moci lépe zabezpečit i v případě nepřízně počasí a ušetří finanční prostředky za pronájem vybavení.
„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“