Herní prvek – Stříbrná

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Investor: Obec Stříbrná
Vlastní zdroje investora: 97 850,24 Kč
Poskytnutá dotace: 228 316,00 Kč
Datum realizace: srpen – listopad 2020
Číslo projektu: 117D8210H5126