Srdce slabším

19.9.2020 pořádal Nadační fond Ještěřice „Srdce slabším“. Ředitelka Denního centra Mateřídouška převzala výtěžek z akce 32 982,-Kč.