Nová Ves

Tato osada se nachází asi 2 km jihovýchodně od obce Stříbrná. V dřívějších letech bývala součástí jindřichovického a kraslického panství. Velká část zdejší půdy bývala panská a propůjčovala se poddaným jako malá léna.Okraj osady vroubí na severu a východě hluboké lesy, pokrývající největší část obvodu celé osady, hlavně kolem Komářího vrchu. Osada je z velké části rozptýlena po horách a jen část je jí soustředěna kolem cesty ke Stříbrné. Německé jméno osady „Neudorf“ i český název ukazují na osadu vzniklou kolonizací. Berní rula uvádí 1632 jako rok jejího založení. Zápis v rotavské pozemkové knize z let 1591 – 1643 dokazuje, že vznikla o rok dříve. Dne 3. srpna 1631 prodal rotavský rychtář Vavřinec Kümell své dosud nezastavěné léno v Nové vsi za 26 zlatých za účelem jeho zastavění kraslickému měšťanovi Maxu Rauenovi, který sem pak pravděpodobně přivedl osadníky. V letech 1775 měla Nová Ves 19 domů se 183 obyvateli, v roce 1847 již 36 domů a 361 obyvatel, v roce 1921 domů 61 s 395 obyvateli a v roce 1930 se uvádí 64 domů se 400 obyvateli. Ti se zabývali převážně zemědělstvím a přivydělávali si paličkováním. V tomto roce zde byla dvojtřídní škola, kterou navštěvovalo 70 žáků. Zrušená byla až v roce 1943 jako další školy ve Stříbrné. 
V roce 1890 byla správou přičleněna Nová Ves ke Stříbrné a 5. ledna 1947 rozhodnutím ONV v Kraslicích byla osada sloučena s obcí Stříbrná v jeden celek.
V současnosti slouží celá tato oblast k rekreaci a je odpočinkovým místem chalupářů.