Rok 1998

V roce 1998 v obci 449 trvale a 18 přechodně žijících, během roku se při- stěhovalo 19 a odstěhovalo 13 lidí. Národnostní složení – česká – 301, maďarská -3, německá – 66, rumunská – 1, slovenská – 13, neuvedeno – 65. Narození 2 dětí a 7 osob zemřelo.

13. a 14. listopadu komunální volby. Kandidátka ČSSD stříbrná – K. Vykoukal člen, ostatní bez členství – J. Trohemčuková, J. Zahradník, J. Jakeš, Ant. Kolda, P. Fischer, St. Buřil, M. Böhmová a P. Böhm. Sdružení nezávislých – B. Jirsík, J. Humler, P. Los, V. Němec, G. Fischer, L. Suchopárová, H. Lipavská, L. Pilzová, a J. Fischer. Do zastupitelstva se volilo 9 členů získané hlasy SNK – 1425 a ČSSD – 534 hlasů. Starostou zvolen B. Jirsík a místostarostou J. Humler. K. Vykoukal podal stížnost ke krajskému soudu v Plzni pro porušení zákona o volbách, stížnost byla projednána a později zamítnuta jako bezdůvodná.

V únoru obec Stříbrná vstoupila do Vodohospodářského svazu měst a obci Sokolovska.

Na jaře zrušena smlouva o pronájmu truhlárny firmě Vopat. Proběhlo výběrové řízení na autodopravu, zvítězil Kysela.

Obec nechala zpracovat projekt na stavbu vodovodu v dolní části obce.

V bývalé prádelně zřídil od října p. Hosper z Kraslic autodílnu.

Uskutečnil se prodej 28 pozemků ve své většině pod domy, 2 pozemky byly prodány pro výstavbu rodinných domů – Hlavsa a Mach.

Od ledna 1998 se za samoobsluhu dovážel potřebný materiál. 3. března první výkopy u samoobsluhy a u Sametexu v Kraslicích Vodními stavbami Bohemia Praha – dva směry, první od Sametexu k prádelně a druhý od středu obce ke Kantnerovým. 1. května byly zahájeny práce u příjezdové tabule Stříbrná, práce se prováděly v hloubce 2.8 až 7.5 m. U MŠ se objevily bludné kameny, což ztížilo práci a díky tomu se hloubení protáhlo do konce září. Zároveň se stavěly přípojky kanalizace k domům u hlavní silnice, přihlásilo se 101 majitelů, kteří zaplatili Obecnímu úřadu 4 000 Kč. Hlavní silnice zůstala v provozu a po výstavbě zůstaly velké nerovnosti. Po zimě se má položit nový asfalt a později celkové vyasfaltování silnice. Současně při stavbě kanalizace byly do výkopů od prádelny až ke Švagrovým položeny vodovodní trubky.

Koncem srpna začaly firmy pro Telecom pokládat telekomunikační optické kabely – časté stížnosti na tyto firmy a vzhledem k brzkému příchodu zimy nebyla akce dokončena.

Hřbitov zabírá plochu 8 120 m3, kaple 40 m3 a garáž 37 m3, zanedbaný stav. E. Sedláčková s rodinou na základě smlouvy s Obecním úřadem začala dávat hřbitov do pořádku. P. Sedláčková si vyhledala v Okresním archivu Jindřichovice plán z doby jeho založení a snaží se zachovat jednotlivá oddělení, bylo očíslováno 126 hrobů a zachovány oddíly 1 až 8, 1 – 26 hrobů, 2 – 26, 3,4 a 5 žádný hrob, 6 -2, 7 – 38 a 8 – 31 hrobů. Vysekalo se náletové rostlinstvo, vyčistily cesty a vyklidila kaple.

Od 21. září provedeny úpravy okolí kostela – odvodnění, nová dlažba.

V provozu Filip, ČSAD, Müller, Chodos, od října si rekreační dům Okresního úřadu Beroun pronajal p. Cyprián. Dům ČSAD po 6 letech soudů připadl obci, v příštím roce bude předán a ihned vyhlášen konkurz na pronájem. Od července otevřen penzion Adam, bývaly Nosek – 2 roky objekt chátral, k propagaci Adamu sloužil letáček.

Autobusové spojení Stříbrná – Praha je zajištěno každý den.

V dubnu lampionový průvod. Pout v červnu se neuskutečnila, neboť pod bývalou ZDŠ skládka materiálu. Bohoslužby v kostele sloužil farář Fořt z Kraslic.

 Již po 3 přijely do Nancy na 14 dní v počtu 50 lidí 6 – 25 let tři skautské oddíly – Amazonky z Prahy, malé a velké Pomněnky.

V obci je evidováno 120 psů.

6. dubna zahájil v obci vysílání 2 program ČT.

Od 20. ledna 1998 začalo bezplatné montování vodoměrů do domů, od 1. března se začal počítat stav a lidé začali za vodu platit.

Již několik let Obecní úřad zaměstnával nezaměstnané na veřejně prospěšné práce, k listopadu v obci 16 nezaměstnaných.