Rok 1996

K 1. lednu 1997 v obci žije 419 lidí trvale a 32 přechodně, 8 lidí zemřelo a 2 novorozenci.

V srpnu 1996 byl definitivně ukončen provoz nemocnice v Kraslicích, vznikla zde rychlá lékařská pomoc.

Došlo ke snížení autobusových spojů, nadále jezdil spoj do Prahy.

Na základě urbanistické studie byl schválen plán programu obnovy vesnice, což pro obec znamenalo, že mohla žádat o dotace na obnovu vesnice.

Obecní úřad dostal dotaci na opravu svého sídla, práce začali v říjnu 1996 a do konce května 1997 má být oprava dokončena. Vyhrán spor s Fondem národního majetku o peníze z privatizace obchodu Ocelák.

Postaveno 5 nových čekáren. U vleku Kotva a u Moravy instalovány veřejné telefonní stanice. Místo uschlé lípy před samoobsluhou vysazena nová.

Losovým byl prodán obecní dům čp. 386. Začala výstavba rodinného domu německým občanem Glowallem vedle Dvorských.

Proběhla generální oprava vodojemu a dalších vodních zdrojů za 90 000 Kč, v dalším roce bude zavedeno vodné.

V prosinci 1995 zavedli občané Chotašová a Janáček plynové topení na propan – butan, další rok ho zavedli Sedláčkovi a rekreační středisko Středočeské vodovody a kanalizace Benešov.

V obci podniká – Sádlík, Šimčík, Zapletal – výrobky z kůže, Klíma – penzion Hanelore, Kaftan – stavba krbů, truhlářství Vopat – Tučák, Hlaváček – taxislužba, kadeřnictví – Lipavská a jako samostatně hospodařící rolník Trohemčuk. Ubytovací a stravovací služby poskytují – Permon, ČSAD, bývaly podnik PVT, Chodos, Filip a Důl Tuchlovice. V prosinci ukončen provoz ve Vogadoru.

Vypracována smlouva mezi Stříbrnou a Kraslicemi o financování stavby kanalizace a výstavby ČOV. Hlavní kanalizační řád od Kantnerových do Kraslic. Plánuje se stavbu zahájit od prosince 1997 nebo ledna 1998 a dokončit v červenci 1998. Po získání dalších peněz se bude pokračovat.

Ve středu obce byly umístěny zvony na sklo a papír. V zimě byla silnice sypána místo škváry ekologickou solí.

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila kmitočet na vysílání 2 programu televize, na začátek roku 1997 by se mělo začít vysílat. Zároveň se jedná o televizi Prima.

Potřetí 15. června se uskutečnila pouť ve Stříbrné, přes 400 návštěvníků.

V knihovně knihovnice Kaftanová, v evidenci 9 čtenářů a jeden do 14 let. Červený kříž pokračoval v činnosti. TJ sdružovala 40 členů. Probíhala jednání o MŠ a rozhodlo se, že bude dále v provozu.