Rok 1995

V březnu se Obecní úřad s knihovnou přestěhoval do Sluníčka. Původní budova čp. 670 se v dalším roce začne opravovat. Pro potřeby obce zakoupen osobní automobil Felicia. Komise Obecního úřadu – kontrolní předseda J. Fischer, finanční a plánovací V. Němec, Sociální a zdravotní J. Humlerová a ochrany veřejného pořádku B. Kalina. Místostarosta J. Humler byl zvolen členem okresního shromáždění v Sokolově společnou volbou obcí Stříbrná, Bublava, Jindřichovice, Šindelová, Přebuz, Tatrovice a Vřesová.

Majetek obce podle inventarizace včetně pozemků činil 20 300 000 Kč.

Rekreační zařízení v obci upadala, mnohá byla uzavřena. Sidus často střídal nájemce – býval mimo provoz a krátce v něm bydleli Ukrajinci pracující v lese. Celoročně uzavřen hostinec Morava majitelé ve vazbě, stejně byl uzavřen objekt Berounských eternitových závodů. Služby poskytoval Pulec, zařízení ČSAD – nájemci Kohoutovi z Chebu. Dále Filip, Vogador – pod ZDŠ, Nosek a v Nancy Müller – penzion a kemp.

O budovu ČSAD se obec soudila. U budovy Vogador soud rozhodl její přiznání Okresnímu úřadu Beroun. Probíhala jednání o obchod Ocelák, Ocelák budovu v privatizaci Ministerstvu privatizace zaplatil, ale obec nedostala žádné peníze.

Bývalá ZDŠ byla obci fyzicky k 30. prosinci 1994 předána ve zdevastovaném stavu – uvnitř. Obec rozhodla ZDŠ nabídnout k pronájmu jako školící či internátní zařízení nebo pro lehkou výrobu. K výběrovému řízení došlo v srpnu, v 1 kole 6 zájemců a v 2 kole v prosinci další 4 zájemci i ze zahraničí, třeba měli zájem ze zahraničí zřídit církevní školu. Nebyla vybrána žádná firma, neboť nedodaly přihlášky, měly jen zájem. V květnu příštího roku proběhne další výběrové řízení.

Letos obec prodala domy čp. 500 – Förster, Cimermanovým, čp. 407 Gösslo- vým. Nepodařilo se pro vysokou cenu prodat čp. 386.

Pro obec byla velkým finančním problémem autobusová doprava, neboť stát přispíval jen na 4 spoje do zaměstnání, škol a zpět. Od Lesostaveb Kynšperk nad Ohří objednáno 5 autobusových čekáren.

Lékař Ambrož ordinoval ve Stříbrné 1x za 14 dni.

Do škol v Kraslicích dojíždělo ze Stříbrné 42 dětí. MŠ ve Stříbrné ve školním roce 1994/1995 18 dětí.

Proběhla další oprava věžních hodin kostela, aby hodiny po natažení byly v provozu 48 hodin. V září vybudována nová cesta ke hřbitovu, provedly Lesostavby Kynšperk nad Ohří. O osvětlení v obci se starala firma Hütner. O Vánocích instalovány další ozdoby.

Zpracována kompletní dokumentace kanalizace v obci – projekt. V červnu Státní fond životního prostředí schválil půjčku a dotaci 124 mil. Kč na kanalizaci a ČOV ve Stříbrné a Kraslicích. Se zahájením prací se počítá na duben 1996 s dokončením v říjnu 1997. Ve veřejné soutěži zvítězila firma Vodní stavby Bohemia Praha. Bude vystavěna páteřní síť z Kraslic až k penzionu Filip. Pro další větve musí obec najít finance. Zároveň probíhala jednání, aby mohla současně začít i plynofikace obce.

Obec vstoupila do Sdružení obci a měst Sokolovska a vzniklo také Sdružení měst a obci Kraslicka pro specifické oblastní problémy.

24. června se opět uskutečnila pouť, mše v kostele a zábava na hřišti.

Zásadní změny ve vedení Lesní společnosti Kraslice a.s., změněny stanovy společnosti, zvoleno nové představenstvo a dozorčí rada. Polesí Stříbrná – těžba 17 914 m3, probírky na 154 ha, zalesňování na 37 ha, prořezávky na 79 ha. V pronajaté honitbě Nancy uloveno 51 jelení zvěře a srnčí 7 kusů.

K 31. prosinci 1995 v obci trvale 425 lidí, 3 narozené dětí a 8 osob zemřelo.