Rok 1993

K 31. prosinci 1993 v obci 471 osob, zemřelo 4, narozeno 2.

Obci Lesním závodem vráceny dílny a sklady. Následně na 10 let pronajaty od prosince firmě truhlárna Tučák – Vopat za 160 000 ročně. Budova konírny pronajata Höferovým. Domy Förstera a Gössela budou prodány. Navráceno 8,5 ha obecního lesa. Školský úřad předa do konce roku budovy ZDŠ a Sluníčka. Schválen prodej 3 obecních domů – čp. 386 – bývalá prodejna masa, čp. 518 na Roli a čp. 194 – bývalá truhlárna.

Zahájeny přípravné a průzkumové práce, realizace by se měla uskutečnit v následujících letech, jde o aktualizaci současného stavu pozemků, obnovení bývalých cest a vytvoření nových a zpřístupnění parcel k výstavbám, obnova bývalých náhonů, které sloužily k odvodňování mokřin.

Do části obce Amerika byla postavena nová cesta včetně příkopů, dokončilo se osvětlení cest a u Kalátových a Sitterových zhotoveny dva nové světelné zdroje. V souvislosti s pozdějším budováním kanalizace se počítá i o přívodu plynu k domům.

V průběhu roku převzal hostinec Štěstí Patrik Viška a přejmenoval ho na hotel Morava. K 30. červnu ukončilo provoz rekreační středisko Eternitové závody Beroun. Objekt Jednoty Sokolov – bývaly dům manželů Trohemčukových nadále v rekonstrukci. PVT byl přejmenován na Sidus, majitelem firma Pelikán z Děčína. Chodos převzal do nájmu Pulec. Nejvíce bylo využíváno Čluzu od 1. ledna pod názvem Filip a Důl Tuchlovice, bývalý Nosek.

V roce 1993 se uvažovalo o otevření přechodu pro pěší na Bublavě. Rušeny jako v předchozích letech některé autobusové spoje.

V březnu přestěhována MŠ do bývalé ZDŠ pro drahý provoz.

V pionýrské organizaci po celý rok pracovalo 15 dětí. Červený kříž pod vedením paní Slepičkové pracoval i nadále.

Provozovatelé rekreačních zařízení neplatí poplatky a tak se přistoupilo k sankcím. Stříbrná je na 4 místě nejnižší daňové výtěžnosti v okresu.

Letos zahájeny opravy kostela – opraveny věžní hodiny.

Na základě nového zákona se Stříbrná podílela na provozu Základní školy v Kraslicích, kam chodilo 31 dětí ze Stříbrné, částkou 120 000 Kč.