Rok 1988

K 31. prosinci 1988 451 lidí, 16 přechodně, narodilo 2, zemřelo 4.

Pokračovalo se v 2. etapě stavby vodovodu. Plán pokračovat ve výstavbě vodovodu od pošty směrem k Bublavě, další větev do Ameriky.

Zavedlo se přistavování kontejnerů na odpad.

Rekreační výstavba na Nové Vsi ukončena přidělením 36 stávajících chatových pozemků, u 2 chat na Nové Vsi povoleny větrné elektrárny.

Ve Stříbrné dokončena stavba rodinného domu manželů Klímových. Proti bývalé ZDŠ postavena hrubá stavba ONV Beroun. U Čluzu stržena stará budova a začala stavba nové. Probíhala rekonstrukce ZDŠ a dostavba 2 domů Chanos.

Proběhl slalom o cenu Lišáka – 105 závodníků, ubytovna v Horalu fungovala.

Školy v přírodě 1985/86 19 turnusů – 928 dětí a 129 doprovod. 1986/87 – 19, 1 232 a 187, 1987/88 – 20, 1 288 a 200.

MNV prodal se dům čp. 601 Mysliveckému sdružení Kraslice. Budova bývalé pekárny nyní truhlárny byla pronajata Lesnímu závodu za její udržování.

V prosinci zrušen provoz OPMH z důvodů otevření nové prádelny v Sokolově, budovu zakoupil n.p. Krajka a zřídil zde šití ubrusů, prostírání, povlečení, prostěradel, počet pracovníku 16 a ženy se přeškolily.

Letecké hubení postřikem proti ploskohřbetce smrkové.