Rok 1986

K 31. prosinci v obci 451 lidí trvale bydlících, přechodně 18, narodilo se 6 a zemřelo 9 osob, trvale žilo v letech 1982 – 506 osob, 1983 – 476, 1984 – 463, 1985 – 465 a 1986 – 451.

23. a 24. května 1986 volby, výsledky – předseda MNV P. Beneš, tajemník B. Jirsík, – rada MNV – Beneš, Jirsík, Valenta, Trohemčuk, Stehlíková, – poslanci MNV – Beneš, Fr. Böhm, E. Fučíkovský, R. Götz, B. Jirsík, Ant. Kolda, M. Pola- nská st., J. Poppa, Angelina Procházková, Slepičková, Stehlíková, J. Šiller, K. Štovíček, J. Valenta, J. Trohemčuk, Vykoukal st. a Zapletalová st.. Vojtech poslanec ONV, voličů 359, hlasovalo 358.

V dubnu 1986 značná část obce vyhlášena jako součást ochranného vodního pásma v souvislosti s dokončením úpravny vody pro Kraslice. 1 etapa vlastního obecního vodovodu uvedena do provozu a projevil se nedostatek vody prvotního zdroje.

Volební program na léta 1986 – 1990 – rekonstruovat Horal na zájezdní hostinec s víceúčelovým sálem a 2 byty, za samoobsluhou vystavět hřiště, zahájit stavbu 2 etapy vodovodu a zpracovat dokumentaci pro 3 etapu a kanalizaci obce.

Sluníčko a Jitřenka napojeny na vodovod.

TJ Sokol zrušen, majetek přešel do TJ Horal. K 31. prosinci 1986 – 58 členů, 32 pionýrů ve 2 oddílech.

K 30. červnu 1986 ve Stříbrné zrušen veřejný požární sbor a ustanovena požární hlídka.

Služby MNV jako v předchozích letech – 6 zaměstnanců trvale, ostatní na dohodu. Samoobsluha místo vedoucí Kořistkové, Vožďa. Od listopadu v samoobsluze Potravinami Sokolov zaveden pultový prodej. Expreso od července vedoucím Štěpánek, teplá jídla byla dovážena z hotelu Praha v Kraslicích.

Horal – zpracován projekt na celkovou rekonstrukci objektu, která nebude povolena do vystavění páteřní kanalizace v obci.

MNV prodal budovu čp. 294. Majetek MNV – budovy – MNV, MŠ, Horal, dům mládeže, kino, sklady, 5 autobusových čekáren, požární zbrojnice, stavby – most v Americe, u Angera, u bývalého kravína, u samoobsluhy, u Chodosu, u občana Beneše, 10 studní, 3 studny pro obecní vodovod, vodní náhon, vodovod tisovská ulice, u Grobelného, kanalizace v Leopoldově ulici, výbojkové osvětlení – 155 bodů, 3 vleky, nádrž u Chodosu.