Rok 1985

K 31. prosinci 1985 v obci 465 lidí, 20 přechodně, zemřelo a narodilo 6.

Vodovod – pokračovalo se v budování zásobních a rozvodných řádů, dokončen vodojem, bylo napojeno 66 přípojek k domům.

Nepodařilo se postavit hřiště, prostor sloužil jako skládka zeminy budovaného vodovodu, lávka u jitřenky bude postavena až v souvislosti s přechodem potoka vodovodním potrubí.

Služby začal poskytovat první veřejný telefonní automat naproti Horalu.

Majetek kina byl na konci roku zlikvidován, všechen majetek ZDŠ byl převeden, tělocvičné náčiní a nářadí bylo uskladněno v sále bývalého kina. I nadále v Horalu ubytovna Baníku Sokolov. V rekonstrukci byl Čluz a Rokycany – zemědělci.

Budova restaurace Horal byla na návrh hygieniku uzavřena. Ubytovnu v roce 1985 převzal od Baníku Sokolov TJ Horal Stříbrná.

Letos byl poprvé zrealizován pravidelný rekreační autobusový spoj Sokolov – Stříbrná – Bublava.

V prodeji byly i pohlednice Stříbrné v letním období.

Rekreační středisko Českých lupkových závodů slouží k rekreaci od 50. let. Správci se vystřídali manželé Chotašovi, Malých, Zikovi a od roku 1980 Hlaváčkovi. Během roku se vystřídá 2 500 – 3 000 rekreantů, o provoz se stará 6 lidí. 5. března 1984 byl uveden do provozu vlek, původní budova má kapacitu 40 lůžek. V roce 1980 proběhla přestavba vily u objektu a tím kapacita vzrostla o 16 lůžek, v blízkosti byl postaven bazén, který slouží i jako požární nádrž. 2. dubna 1984 byla zahájena přístavba ke stávající budově, do konce roku 1985 byla dokončena a proběhla kolaudace, získalo se dalších 26 lůžek v 8 pokojích, součástí je kotelna, byt vedoucího. Současně probíhá stavba čističky pro Čluz, Nosek, Zámeček a okolní rodinné domky na pozemku Čluzu. Do příštích let je plánována likvidace staré budovy a má být postavena přestavba do stylu přístavby, nová budova bude mít 80 – 95 lůžek atd. a v roce 1987 by měla být zahájena stavba hlavní budovy.

Důl Nosek Tuchlovice – správce od roku 1982 je Volek.

Následky zemětřesení v roce 1985 – spadlý komín a popraskané stropy.

Zemědělská výroba v obci je zaměřena na pasení dobytka a v menší míře na pícniny pro ně

Na polesí Stříbrná uloveno 25 jelenů, 31 laní, 28 kolouchu, 4 srnci a 3 srnčata. V roce 1985 byla provedena umělá obnova lesa na 27 ha, prořezávky na 78 ha, bylo vytěženo 13 807 m3, přiblíženo 15 853 m3 a zpracováno 13 823 m3 kalamitního dřeva.

Ke schůzové činnosti sloužila kavárna Expresa s 35 místy. K MDŽ byla výjimečně otevřena restaurace Horal. Knihovna 72 čtenářů a z toho 25 dětí. MŠ 15 dětí jednotřídní. V únoru na místo ředitelky škol v přírodě nastoupila E. Steinmüllerová z Kraslic. PO SSM 37 dětí ve 3 oddílech. TJ Sokol a TJ Horal celý rok se jednalo o jejich sloučení, ale nedošlo k němu. Členové ze Stříbrné přešli ze Soko- la do Horalu. PS VB 4 členové – Kalina, Bejr, Šaroun a Hupfer. Požární ochrana-jednotka nepracovala, v obci je 6 ohlašoven požárů – MNV, Kalina, požární zbrojnice, OPMH, Čluz, hájenka u Sedláčka. Chotašová zastávala funkci předsedkyně VO KSČ a MV NF.

6. června 1985 padaly kroupy o velikosti 4 cm. 15. srpna vypukl požár ve stáji Lesního závodu při uskladňování sena, poškozena střecha, koně se podařilo zachránit, příčina zkrat na elektrickém zařízení. Zemětřesení – nejsilnější otřes nastal 21. prosince v 11.16, v Oloví již byl instalován seismograf.

Zhodnocení volebního období 1981 – 1985 – neproběhla oprava domu čp. 601 a bylo rozhodnuto o jeho prodeji, bylo zbudováno 5 autobusových čekáren, v roce 1981 byla provedena generální oprava mostu v Americe. Modernizace prodejny potravin č. 163 se neuskutečnila. V průběhu volebního období došlo ke kompletní výměně autoparku MNV – zrušen vůz Roman, V3S a zakoupeny Liaz, V3S a Avia, dále byl zakoupen další kolový bagr. MNV má k dispozici 3 nové míchačky. Ve volebním období byla zrušena dětská poradna.