Rok 1981

K 30. prosinci 1981 v obci žilo trvale 506 lidí, narodilo se 8 dětí a zemřelo 5 lidí, odstěhovalo se 29 a přistěhovalo 9 osob. Stříbrná se mění z místa trvalého obydlení na rekreační oblast, kdy je téměř polovina domů rekreačně využívána.

V červnu byl obci udělen titul vzorná Hraničářská obec.

5. a 6. června 1981 proběhly volby do MNV za účasti 414 voličů, bylo zvoleno 17 poslanců – Fr. Böhm, Fr. Farkaš, E. Fučíkovský, Ant. Kolda, E. Sedláčková, M. Slepičková, L. Stehlíková, L. Suchopárová, Boh. Šaroun, K. Štovíček, Fr. Tomančík, J. Trohemčuk, J. Valenta, B. Vítek, Jar. Zapletal, E. Zapletalová a V. Zejda na volební období 1981 – 1985. Do ONV za volební obvod č.1 – Bublava a Stříbrná P. Vojtěch, předsedou MNV byl zvolen Tomančík, tajemníkem E. Sedláčková, členy rady Tomančík, Sedláčková, Slepičková, Böhm, J. Valenta.

V roce 1981 má být dokončena stavba stanice Horské služby a vystavěn odpadový kanál z prádelny, naléhavým úkolem bude odstraňování povodňových škod zejména úprava komunikace u čp. 603 v délce 120m a postavení mostu v Americe.

Na stavbě Expresa zhotovena fasáda, vnitřní omítky, dřevěné obklady. Při výstavbě skladů MNV byla dokončena příjezdová plocha, fasáda a dřevěné obklady. Odtokový kanál se dokončoval. Budova ZDŠ byla převedena do majetku ONV.

ZO ČČK měla 91 členů, fungovaly jednotky PS VB a PPS – členové – Šváb, Janda, Seifert, Götz, Böhm, Höfer a noví členové- Bejr, Čtvrtníček a Hlavaček, PS VB – Kalina, Hupfer, Šaroun a Chotaš.

K pořádání větších kulturních akcí sloužila místnost restaurace Horal, která byla však půl roku uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Do MŠ chodilo 18 dětí a jeslovou třídu navštěvovalo 6 dětí.

V březnu při povodni voda potoka z Horní Stříbrné stoupla natolik, že ohrožovala zatopením objektu Jitřenka, strhla mostek mezi Leopoldovou ulicí a Jitřenkou.

OPMH měl 62 pracovníků. Služby pro obyvatelstvo bylo prováděno podnikem OPMH praním prádla a šitím přikrývek a napínáním záclon.

Do obce zajížděla pojízdná sběrna šatstva a elektrospotřebičů. Prodej potravin byl zajišťován 2 prodejnami, odvoz popela se prováděl, problémy byly v zimě s poruchou traktoru, který prohrnoval cesty.

Na polesí Stříbrná bylo střeleno 21 jelenů, 14 laní, 15 kolouchů, 4 srnci a 1 srnče. V období od 2. června do 7. června se prováděl chemický boj proti obaleči modřínovému, celkově ošetřená plocha na polesí Stříbrná 1 668 ha, spolu s obalečem byl likvidován i zvýšený výskyt ploskohřbetky smrkové a byly zde poprvé vyzkoušeny feromonové látky na lýkožrouta smrkového, ve zvýšené míře se letos prováděl sběr šišek, protože v minulem roce proběhl semenný rok.

V současnosti slouží rekreačním účelům 100 domků, v obci bylo postaveno 50 chat, na Nové Vsi rozestavěno 30 dalších, během roku bylo vyřízeno 30 žádostí pro stavbu nových chat hlavně na Nové Vsi. Podnikové rekreační zařízení bylo rozšířeno o ZVAK Benešov. Modernizací domu blízko Jitřenky získal ČSAD Sokolov rekreační zařízení, s většími stavebními pracemi bylo započato v roce 1979, slavnostní otevření střediska se uskutečnilo koncem roku 1980.

Na rozcestí do Nancy a na Bublavu stojí rekreační zařízení dolu Nosek Tuchlovice, ZV ROH v roce 1957 zakoupil budovu čp. 332, provoz byl zahájen v roce 1959, vedoucím byl Hůla, v letech 1961 – 70 byli správci manželé Čejkovi poté vystřídáni Šilerem. Největší adaptační práce probíhaly v letech 1977 – 78, kdy byla zbudována plechová krytina střechy, přistavěna bytová jednotka pro vedoucího, postaveny 2 garáže a hřiště za objektem. Kapacita je 52 lůžek v 15 pokojích, zařízení je využíváno pracovníky dolu Nosek, přijíždějí horničtí učni, patronátní školy ze Stochova a Tuchlovic, provoz zajišťuje 5 osob.

Ve Stříbrné byly postaveny 2 vleky v majetku MNV, další 3 vleky jsou v majetku podniků – Chodos, Čluz, Nosek, letošního roku byl postaven vlek Čluzu v blízkosti vleku dolu Nosek.

V prosinci byl po opravách, které trvaly půl roku zahájen provoz Horalu.

V roce 1981 již byla Horskou službou umístěna vrcholová kniha na Špičáku. Pro budoucnost se uvažuje o zřízení seřizovacího střediska, kde bude možno si nechat seřídit vázání na lyže.

Jarní tání sněhu přinesly komplikace, byly strženy mosty v Americe a u objektu Jitřenky, mostek u hájenky ve Stříbrné a rozbita byla vozovka blízko skladů MNV, voda zanechala mnoho škod – naplavené bahno, kamení, následky byly odstraňovány mnoho měsíců. Zima byla bohatá na sníh a zima zanechala na mnoha budovách škody, např. na Zámečku led prolomil krovy přesahující přes zdivo a možná bude muset byt zhotovena nová střecha.

Na jaře se natáčel rozhovor představitelů MNV s redaktory plzeňského rozhlasu.

Úspěchem letošního roku bylo odstranění povodňových škod vystavěním nového mostu v Americe, položením panelové vozovky u čp. 603. Konečně byl vystavěn odtokový kanál z prádelny.