Rok 1974

Samoobsluha nefungovala, náhradní prodejna v budově kina. V září zastaven provoz pro havarijní stav prodejny, byla provedena úprava a oprava sálu kina a v listopadu byl zahájen náhradní prodej.

Bylo rozhodnuto, že staré stromy budou označeny tabulkami a při výročích budou vysazovány stromy – smrky a buky v prostoru mezi čistírnou a domem Smikových.

Služby v obci – dámské a pánské krejčovství, truhlářské práce a výroba umělých květin ze strany místních obyvatel. MNV poskytovala služby v nákladní autodopravě, odvozu popela, dovozu plynu a provozu lyžařského vleku.

Na státní silnici byl položen nový asfaltový koberec.

V letošním roce bylo přiděleno 40 míst na stavbu rekreačních chat, byly schváleny studie na výstavbu chat na Nové Vsi a v budoucnu bude vystavěno dalších 60 chat.

S výstavbou vleku Kotva bylo započato v červenci roku 1973, v dubnu 1974 práce znovu zahájeny a koncem října byla stavba ukončena. V průběhu stavby došlo ke změně vzhledu pohonné stanice vleku, čímž se stavba vhodně začlenila do okolního přírodního rámce.

Provedla se částečná rekonstrukce Domu dětí a mládeže, plánovala se úprava hřiště pod školou. V budově MŠ byla natřena dřevěná fasáda a upraveno prostranství pro hřiště.

Zadavatelským způsobem měla být opravena budova bývalé MŠ, provedena přístavba ZDŠ, rekonstrukce budovy čp. 329 na internát školy v přírodě.

Kino sehrálo 42 představení pro dospělé a 33 pro mládež – celkem 1 188 diváků.

Tělovýchovná činnost, byl ustanoven lyžařský oddíl.

V dubnu vznikla ve Stříbrné jednotka Pohraniční stráže ochrany hranic v počtu 8 členů, jednotka si vybudovala pozorovací bod na křižovatce u bývalého hotelu Riedl.

Škola v přírodě ředitelkou jmenována s. Štvánová, má se otevřít příští rok.