Příprava + rozsvícení vánočního stromu – 1. Adventní neděle 28.11. 2021