Rok 1989

K 1. lednu 1990 ve vsi žije 444 lidí trvale, přechodně 15, narodilo 1 dítě a 6 osob zemřelo.

Dokončen jeden rodinný dům – Klímových, další tři jsou ve stavbě – Noskových, Kalátových a Sitterových.

Podařilo se zlikvidovat nepovolené skládky navezením ornice a to u Angra, naproti Klostermanovi a pod rekreačním střediskem Národohospodářského výzkumnému ústavu.

Zakoupeny 4 velkoobjemové kontejnery, jeden je v Americe jako náhrada za popelnice.

Provedla se penetrace na 4,6 km obecních vozovek a to v úsecích – pošta – Valentovi, Sochor k Sedláčkovi, Na roli, nad prádelnou, v Dolní Stříbrné od Sedláčka k Hupferovi.

Zahájily se práce na výstavbě televizního převaděče 2. programu – provedena rekonstrukce přístupových vozovek, vystavěn základní blok a stožár vztyčen.

Služby MNV jako v minulém roce. Sloužilo Expreso se 36 místy – naprosto nevyhovující prostředí. U Zámečku byla zbourána nevyhovující garáž a zasypán sklep vedle garáže. Dokončena rekonstrukce bývalé ZDŠ a dokončeny novostavby dvou Chanosů vedle, objekty vybaveny dohromady vlastní ČOV.

Obnova lesa na 71 ha, prořezávky na 72 ha, hnojení 4 ha, oplocenky 650 m, těžba 14 025 m3, probírky na 55 ha, na polesí Stříbrná bylo uloveno 41 jelenů, 38 laní a 48 kolouchů.