Rok 1978

K 31. prosinci 1978 žilo v obci 569 lidí, narodilo se 5 dětí a 6 osob zemřelo, přistěhovalo 15 a odstěhovalo 53 – důvodem novostavba sídliště Kraslice Sever.

V únoru proběhl ve Stříbrné, Bublavě a Kraslicích 19. ročník zimní olympiády mládeže a pracujících – 645 závodníků.

Plánuje se vybudovat běžecký areál v terénu a úprava hřiště na Horní Stříbrné.

Pro další léta se uvažuje o vystavění urnového háje na místním hřbitově.

V budově ZDŠ byla umístěna siréna.

Docházelo ke znečišťování komunikací zejména na stavbě rekreačního střediska Výpočetní techniky.

V letošním roce musela být z provozu vyřazena jediná shromažďovací místnost v obci a to sál v hostinci Horal.

V MŠ zapsáno 22 dětí a do jeslového oddělení 7. MŠP 18 turnusů 1 500 dětí a 194 dospělých. V březnu natáčela televize krátký pořad o MŠP ve Stříbrné.

K 30. červnu 1978 byla zrušena ZDŠ po 33 letech existence, děti v počtu 25 byly přeřazeny do Kraslic v Havlíčkově ulici. Poslední učitelé Štván, Pleierová a vychovatelka Bydžovská. Z původní dvojtřídky 70 dětí veskrz německé národnosti se vytvořila Národní škola pro 1 – 5 ročník, v roce 1959 osmiletá škola, v roce 1961 úplná devítiletá škola pro děti i z Bublavy a Tisové.

Služby MNV – nákladní autodoprava, stavební činnost, provoz lyžařských vleků, dámské kadeřnictví a výměna plynu na vaření. U MNV pracovali 3 stálí zaměstnanci a 9 přijato na dohodu. K 1. prosinci byl zahájen provoz kadeřnictví ve čtvrtek od 7.00 do 19.00. V Horalu probíhaly adaptační práce.

Vodovod – provedeny práce na vodojemu, částečně provedeny výkopy a položeno potrubí.

Výstavba stanice Horské služby, parkoviště a Expresa jsou plánována na dobu 3 let – provedeny hrubé zemní práce. Hrubá stavba skladů MNV byla dokončena v roce 1978.

V tomto roce bylo postaveno mnoho soukromých chat hlavně na vinglu v blízkosti hájovny Sedláčka a v Americe. Probíhalo přidělování parcel na Nové Vsi.

Byla zahájena výstavba prvních 2 rodinných domů –  Padalíkových a Noskových. Rekonstrukce a přístavby – rekreační středisko Důl Nosek Tuchlovice, ČSD Cheb, Vojenský výzkumný ústav a Výpočetní techniky. ČSAD Sokolov zakoupil dům od manželů Pasztorových v blízkosti objektu Jitřenka. Baníku Sokolov bylo předáno do užívání 5 místností v domě vedle Horalu a do konce roku probíhají adaptační práce a hned byl objekt využíván.

Na jaře natáčela televize nebo rozhlas pořad o Stříbrné.