Rok 2005

Prosinec– Mikulášská nadílka – tentokrát na hotelu „Stříbrný   potok“, zúčastnilo se 30 dětí. Mikuláš a andělé dali všem zúčastněným dětem balíček a rozdali sladkosti.  
– Konec roku zakončila mše vánoční. Návštěvníci místního kostela si mohli prohlédnout náš krásný betlém.Byl zde k vidění i betlém z perníku od paní Smržové z Kraslic. 
Listopad– hlavní akcí byla petice proti zařazení výstavby přečerpávacích vodních nádrží v Rájeckém údolí (Nancy) ve Stříbrné do územního plánu Karlovarského kraje. Kraj obdržel celkem 415 připomínek od občanů a ekologických sdružení (24 od orgánů státní správy, 33 od měst a obcí a 18 od vlastníků dotčených nemovitostí, nejvíce a to 340 jich bylo od občanů) a 2.360 podpisů na petici.
– Nový pronájem penzionu č. e. 75 (bývalý penzion Márty) paní Ivetě Nečasové.
Říjen – Ukončená činnost na penzionu „Márty“.
– Na zasedání zastupitelstva obce proběhlo výběrové řízení na pronájem budovy č.ev.75
Září– Srdce slabším – každoroční akce na pomoc mentálně postiženým občanům.
Srpen– Někdo to rád do rána – V. ročník multižánrového a posledního festivalu. Souběžnou akcí bylo Frisco párty.
Červenec– v prostorách penzionu Márty se uskutečnil V. ročník pivních slavností spojených již tradičně s truckfestem. Vystřídalo se zde několik hudebních skupin. Návštěvnost byla opět dosti malá a začalo se uvažovat o konci těchto hudebních produkcí. Definitivním rozhodnutím bude poslední akce a tou je „Někdo to rád do rána“.
Červen– Největší akcí od ledna byla pouť k Nejsvětějšímu srdce Páně. Konal se již 12. ročník a i pro nepříliš příznivé počasí se sešlo hodně občanů a návštěvníků, aby se účastnili mše v místním kostele. V odpoledních hodinách po silné průtrži mračen se počasí umoudřilo a návštěvníci se mohli občerstvit u 4 stánků s potravinami,nechyběly ani grilovaná kuřata. Dále zde byl stánek se staročeským pečivem a hračkami, pro děti kolotoč, houpačky a střelnice. Jediné co zde letos chybělo, byly mažoretky.
– Současně s poutí probíhala i oslava MDD u hotelu „Stříbrný potok“ v dolní části Stříbrné. Děti si mohly zastřílet peintballovými pistolemi, zaskákat v pytlích, házet kroužky na cíl, nebo si vyzkoušet svou zdatnost v orientačních hrách.
Obecní úřad dotoval ceny a pohoštění. Zúčastnilo se 28 dětí.
– Firma ALGON PLUS, a.s.Cheb zpracovala cenovou nabídku na opravu asfaltového povrchu místních komunikací, které jsou ve velmi špatném stavu po předchozí výstavbě vodovodu a plynofikace obce. Celkové náklady na opravu včetně DPH 6,120.271,40 Kč.
– 24.a 25. 6. proběhl na pensionu „Márty“ již V. ročník – Folk a Country festivalu „Stříbrná rosa“.
Byly zde k vidění například:skupiny Kamelot a Jiří Smitzer, Děda mládek Illegal band, Cop, Poutníci, Terezka Terčová (která svým zpěvem oslnila porotu v soutěži Česko hledá SuperStar) a další. Křest CD tu měla skupina Semtex a Bodlo. Moderátorem pořadu byl Aleš Pokorný. Nálada byla výborná. V mediích se objevila zpráva, že v budoucnu se již ve Stříbrné country festival s největší pravděpodobností konat nebude. Bohužel se jej jako i dalších hudebních akcí účastní stále méně návštěvníků
Květen– Byla provedena oprava a seřízení věžních hodin na místním kostele. Hodiny opět jdou.
– V současné době byla přechodně uzavřena provozovna kadeřnictví.
Duben– Náš obecní úřad letos dostal z úřadu práce přiděleny pouze 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce.
– Již tradičně probíhalo stavění máje s pálení čarodějnic.
Únor– Na pensionu Márty probíhalo Stříbrné portování. Koncert s legendárním Tony Linhartem (Pacifik), Jindrou Kejakem, skupinou Švorc a skupinou Černý nebožtík band.
Leden– Pořádal se již 3. ročník novoročního výstupu na náš nejvyšší vrchol – Špičák. Letos, stejně tak jako v i předešlých ročnících se účastnilo opět hojně těch, kteří si chtěli dokázat že na to mají. A měli – vyšli všichni.
– proběhl 3. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích klasickou technikou. Podrobnosti o výsledcích v kultuře pod tělovýchovnou jednotou.