Rok 2001

Do obce se v roce 2001:
Přihlásilo k trvalému pobytu 11 lidí, z toho 3 ženy, 6 mužů, 2 děti
Odhlásilo se z trvalého pobytu 7 lidí, z toho 5 žen a 2 muži.
Narodily se 2 děti
Zemřeli 4 občané

Celkově byl tento rok dobrý a bez velkých obtíží. Bohužel byl poznamenán i několika krádežemi. Ty drobné byly opravdu zbytečné a nevím, komu pomohly a koho potěšily. Ztratilo se například několik popelnic, dvířka z telefonních rozvodných skříní a svody z místního kostela, kam až zloději dosáhli. Některé věci zajisté skončily ve sběrných surovinách. K čemu ale byly pamětní knihy ze Špičáku, kam zapisovali svou návštěvu, poznatky, krátké zprávy a pozdravy návštěvníci našeho nejvyššího vrcholu? Dva sešity se našly díky jedné občance, které nebyly lhostejné našla je a přinesla na obecní úřad. Poslední zápisy v nich byly z 21.11. 2001.

31. prosinceJako všude i u nás se slavil konec starého roku a nástup roku nového.
14. prosinceZpívající právník Ivo Jahelka ve Stříbrné. Na Pensionu „Márty“ se sešli příznivci folku na letošním posledním koncertě. Se svými písničkami z posledního alba nazvaného „Pojízdná soudírna“ se zde představil Ivo Jahelka Přítomní posluchači zde vytvořili skvělou atmosféru.
8. prosinecV místním kostele proběhla adventní mše svatá. Po jejím ukončení následovalo malé pohoštění, které připravili manželé ze SRN, kteří do obce dojíždějí již několik let. Ti se snaží nejméně 4x do roka přijet do obce na mši, dát všem přítomným malý dáreček, jako je například pohoštění. Ne jinak tomu bylo i v tento den.
5. prosinecUskutečnila se Mikulášská nadílka pro naše nejmenší. Po rozdání dárků od Mikuláše a čerta probíhala volná zábava a děti si i zatančily. K tomu ještě dostalo každé dítě jeden zmrzlinový pohár.
26. listopaduV tento den se dožívá naše nejstarší občanka 91 let. Její život byl zasvěcen práci a rodině. Vychovala tři děti, které již bohužel zemřely, jakož i její manžel. Bydlí v rodinném domku, který je vzdálen od středu obce asi půl hodiny. Docházejí za ní vnoučata, pravnoučata a snacha, kteří jí pomáhají hlavně s topením a nošením vody, jelikož do těch míst, kde bydlí již místní vodovod nevede.Samozřejmě jí přišli pogratulovat zástupkyně SPOZ a starosta obce.
16. listopaduNa pensionu Márty se představila před zaplněným sálem folkrocková skupina Fleret z Vizovic, která je proslulá zejména netradičním zpracováním moravských písniček. Představili se zde jak s novými písničkami, tak se starými hity. Sálem se nesla dobrá nálada a společně si všichni zazpívali.
8. listopadVe večerních hodinách začal padat první sníh. Za chvíli byla příroda krásně bílá. Definitivně byl tímto dnem ukončen podzim a příroda se přichystala ke spánku.
3. listopadSkoro po dvou letech se opět konalo vítání občánků. Byly pozvány celkem 3 narozené děti. Nejstarší z dubna 2000 a nejmladší z dubna 2001 se bohužel k vítání nedostavily. Přivítali jsme proto pouze malého Iva, který se narodil v říjnu 2000. Vítání i přes tento malý počet bylo ve svátečním duchu. Rodina byla přivítána, starosta obce pronesl krátký proslov, byly předány malé dárky s květinou a podpisem do pamětní knihy narozených.
31. říjenK tomuto datu dal pan Kysela obecnímu úřadu výpověď z ekonomického pronájmu aut, bagru, dílny a garáží. V případě napadnutí sněhu ze dne na den, jak bývá v této době zvykem by hrozila obci kalamita. Okamžitě bylo jednáno s firmou pana Ant. Koldy , který vyšel obci vstříc a zavázal se, že bude udržovat místní komunikace ve sjízdném stavu. Byla s ním uzavřena dohoda o pronajmutí nákladního automobilu Praga V3S.
26. říjenUskutečnilo se „Posezení s hudbou“ pro důchodce. Starosta obce nejdříve všechny přivítal, krátce vzpomněl na bývalou předsedkyni SPOZ paní Slepičkovou, která řadu let stála v čele SPOZ a tyto akce vedla. A pak se již rozběhl hlavní pořad. Poprvé se veřejnosti představily místní děti: Jakub a Markétka Lídlovi a Gábinka Böhmová, které zahrály na klávesové nástroje. Na harmoniku k tanci a poslechu hráli a zpívali manželé Homolkovi a české i německé písně zazpíval pěvecký soubor Heimatchor z Kulturního sdružení Kraslic, pod vedením paní Edeltraud Rojíkové.
19. říjenNa penzionu „Márty“ vystoupil folkař Slávek Janoušek ve dvojici s Vojtou Kupčíkem. Pro Sokolovský deník mimo jiné řekl: „Byl jsem se projít tady na Olověném vrchu a musím říct, že příroda je tu nádherná. V Sokolově jsem byl už několikrát, ale na Kraslicku jsem poprvé. Překvapilo mě, jak je tu krásně“. Jako předskupina zahrála kapela Švorc z Kraslic, která se zdejší veřejnosti nepředstavila poprvé.
9. říjenByla na SFŽP Praha zaregistrovaná žádost obcí Bublava a Stříbrná o dotaci na výstavbu plynofikace v těchto obcích.
1. říjenOd 1. 10. byla obnovena činnost Sboru pro občanské záležitosti.
19. záříSe zábavným programem „Magická show“ vystoupila varietní skupina „Šamany Brno“. Pořadu se zúčastnily především děti a to jak místní, tak ze školy v přírodě. Program nabízel
– iluze s gilotinou
– zmizení osoby
– magii z Indonezie
– přepůlení lidského těla a další magická čísla zpestřená vystoupením veselého komika PEPIHO
Akci pořádal obecní úřad společně s penzionem „Marty“.
14. záříTento den se konala na Penzionu „Márty“ plánovaná hudební akce písničkáře Pepy Nose. Pochopitelně nikdo tehdy nemohl, a ani nechtěl předvídat, vývoj událostí v Americe a na celém světě, a už vůbec ne, že tento den bude na celém světě dnem smutku za všechny zemřelé při atentátech a protestu proti terorismu. Proto byl tento pořad jako manifestace proti těmto událostem
11. záříBylo zahájeno jednání s majitelem č.p. 351 o výstavbě zídky u rodinného domku. Došlo k zúžení místní komunikace a tím vzniká problém s odvozem PDO a v zimním období by docházelo k problému prohrnování sněhu.
10. záříObecní úřad zakoupil digitální fotoaparát pro potřeby jak obecní kroniky, tak i pro internetové stránky. Slibujeme proto kvalitní fotografie.
8. záříPrvní Truckfest v historii Sokolovska pořádal Penzin „Márty“. Byl to tak trochu krok do neznáma. Akce byla pečlivě připravena a jedinou chybou bylo počasí, které jakoby si zasedlo na pořádající. Celou sobotu pršelo a tím byla pravděpodobně zapříčiněna malá účast jak tahačů, tak i návštěvníků. Součástí programu byly také soutěže pro děti – odměněni byly vzhledem k malému počtu všechny děti. Původně měl být vyhlášen a oceněn nejhezčí kamion, vzhledem k malému počtu (4 kamiony) byly oceněny všechny.Vystoupila zde country kapela Chmelaři, skupina country tanců a šermíři.
17. srpnaBylo vydáno kolaudační rozhodnutí k užívání mostu (Amerika), který byl zničen v loňském roce povodní.
13. srpnaZahájené práce na výměně střešní krytiny (plech za tzv, „kanadský šindel“)) na čp. 376. Na opravu obdržela obec dotaci státu – Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova ve výši 175 tisíc Kč. Ve stejné výši bude náklady pokrývat obec.
29.7.-3.8.Byla opravena místní komunikace od mostu u bývalé samoobsluhy až k hájovně pod Špičákem.
V obci (Horní Stříbrná) u č. ev. 135 na pozemku pozemkového fondu byly pokáceny 2 vzrostlé stromy (modřín a bříza). Viník nebyl zjištěn.
26. červenceDokončeny práce na výstavbě nového mostu v Horní Stříbrné (Amerika), který byl v loňském roce poškozen velkou vodou a hrozilo jeho zřícení.
24. červenceByla zprovozněna základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě pro posílení signálu GSM pro provoz mobilních telefonů společnosti EuroTel.
30. června  Setkání žáků místní základní školy po 39. letech – ročník 1953-1962, ve vile Pod Domácím vrchem. Z celkového počtu 18 tehdy vycházejících žáků se sešla polovina (4 muži a 5 žen) Z učitelského sboru byla přítomna pouze jedna paní učitelka.
29. červnaByla podepsána smlouva o zajištění internetových služeb a dnem 1. července byla spuštěna nová webová stránka Obce Stříbrná.
23. června  Poutní slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Zároveň si obec připomněla 400. let první doložené písemné zmínky o obci Stříbrná v Kraslické horní knize z roku 1601 a k této příležitosti vydala brožuru Stříbrná 1601 – 2001 v počtu 3000 kusů. Od 10 hodin se konala v místním kostele bohoslužba. Po jejím skončení začíná na prostranství pod kostelem hrát dechová hudba „Horalka“, ta je prokládaná vystoupením mažoretek. Večer nastupuje hudební skupina „Frekvence“. Hraje a zpívá se až do pozdních nočních hodin. Celá akce je provázena stánkovým prodejem.
22. červnaProběhl I.ročník festivalu country hudby „STŘÍBRNÁ ROSA“. Konal se venku u rekreačního objektu „Mátry“. Na akci byly zapůjčeny lavice z okolních obcí. I přes velmi špatné počasí – silný déšť a vítr měl tento festival značný ohlas. Vystoupili zde i takové hvězdy country hudby, jako je 1. dáma country Věra Martinová, Wabi Daněk, Paleček + Janík, Hop Trop a mnoho dalších.
18. červnaDošlo ke změně užívání stavby občanské vybavenosti – školky č. p. 2 na ubytovací zařízení a stravovací služby. Budova je stále majetkem obecního úřadu, je však k tomuto účelu pronajatá.
15. červnaProběhlo očkování psů proti vzteklině. Do obce přijíždí každoročně veterinární lékař.
8. – 30. června Probíhala modernizace a rekonstrukce poštovního úřadu (vybudování přepážky, zabudování počítače, vybavení a vymalování objektu).
8. – 17. červnaZ důvodu modernizace sídlila pošta přechodně na obecním úřadě v zasedací místnosti.Vše probíhalo bez větších problémů, i když ve stísněných podmínkách.
2. červnaOslava MDD – oslava probíhala u rekreačního střediska „Stříbrný potok“. Tento den byl velice deštivý, ale i přesto probíhaly plánované akce – ukázky práce policie a hasičů, soutěže a hry. Obecní úřad tuto akci dotoval formou cen a občerstvení. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo poměrně dost dětí.
1. červnaZapočalo v obci rozvážení pošty osobním automobilem přímo občanům. Místní pošta slouží jako poštovna, tzn. že přijímá od občanů veškeré zásilky a vydává poštu, která nemohla být z nějakého důvodu doručena.
KvětenTělovýchovná jednota „Horal“ Stříbrná zakoupila lyžařský vlek TATRA POMA a postavila jej na sjezdovce za kostelem. V současnosti jsou zde 3 lyžařské vleky. Dále rozšířila jednu ze tří sjezdovek.
30. květnaUkončen pronájem parkoviště pod kostelem Městským lesům Kraslice, který byl od září 2000 využíván ke skládce a zpracování dřeva.
dubenZačala oprava a regulace potoka a náhonu v horní části Stříbrné (Amerika). Regulaci provádí Povodí Ohře.
30. dubnaLampiónový průvod v doprovodu dechové hudby „Horalka“ pod vedením Josefa Novotného s pálením čarodějnic a táborákem. Tato akce je vždy očekávána a hodnocena jako velice dobrá. Účastní se jí rodiče s dětmi i z okolních obcí. Letos přálo počasí a tak bylo hodně účastníků. Akce proběhla na pozemku u rekreačního střediska „Márty“.
28. dubnaStavění máje, sběr železného šrotu, úklid veřejného prostranství.
27. dubnaPodala obec Stříbrná návrh na vydání územního rozhodnutí plynofikace obce Stříbrná.Výstavba by měla být zahájena v příštím roce. Majitelé rodinných domků a rekreačních chat dali souhlas s napojením na plynofikaci svých objektů.
19.3. – 5.4Probíhala oprava provozovny kadeřnictví (nové rozvody vody, elektroinstalace, oprava a výměna WC, nové obklady).
1. dubnaNový nájemce slečna Petra Suchopárová si otevřela v č.p. 593 obchod se smíšeným zbožím.
26. únoraBývalá budova samoobsluhy, která byla několik let uzavřena a chátrala, má nového majitele, který zde chce otevřít malou textilní továrnu a zabezpečit tak několik pracovních míst pro zdejší obyvatele.
14. únoraDány do prodeje zimní letecké pohlednice obce Stříbrná.
1.lednaNovoroční pochod na nejvyšší vrchol v západní části Krušných hor – Špičák. Připraven byl horký čaj a vuřty. Pochodu se zúčastnilo poměrně dost lidí. Akce se zdařila.