Rájec – Nancy

Tato malá osada obce Stříbrná se nachází v údolí Rájeckého potoka při silnici vedoucí ze Stříbrné do Rolavy. Ze severu a jihu je celé údolí obklopeno vysokými horami, ze kterých do údolí stékají dvě horské bystřiny – Cínový potok , nazvaný podle nálezu cínu a Rájecký potok. Tyto se pak současně vlévají do Stříbrného potoka. 
Toky potoků přinášely do údolí bílý písek, který se stal hlavní surovinou potřebnou k výrobě skla.

Toho využili bratři Ignác a Josef Keilwertové a v roce 1787 zde založili továrnu na výrobu tabulového skla a broušených zrcadel s cínovou folií.. Ignác byl sklářský odborník a Josef obchodník. 
Pravděpodobně kolem let 1826-1830 postavili na ruinách sklárny Konstantin a Leopold Thomasovi přádelnu vlny. Přádelna fungovala ještě v roce 1848 a o rok později zanikla. Mimo přádelnu v místě fungovala ještě pila, která byla zrušena o 70 let později. Jejím vlastníkem byl Josef Möschl.
Počátkem osídlení Rájeckého údolí byla v té době hlavně obživa a dostatek práce, kterou zajišťovala jak sodovkárna majitele Adolfa Dörflera, tak pily majitelů Lausmanna a Hartla. Začalo se zde stavět a v roce 1930 již bylo uváděno 110 domů. Důležitou stavbou byla okresní silnice vedoucí do Rolavy před rokem 1856. Nancy jako součást Stříbrné, bylo zcela soběstačné. Bylo zde několik obchodů, restaurací., dvě pily majitelů Lausmanna a Hartla.
Nancy mělo svou vlastní školu. V roce 1897 byl zahájen provoz, který byl ukončen až v roce 1943. 
Po druhé světové válce došlo k hromadnému odsunu zdejších obyvatel. Nancy osiřelo. Většina domů začala chátrat a v období šedesátých let byla postupně zbourána a srovnána se zemí.
V současnosti jsou zde čtyři domy trvale obydleny. Jinak toto údolí stejně jako Nová Ves slouží k rekreaci a turistice.